Halk Masalları 2015-2016 Final Sınavı

Halk Masalları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Beş masal kitabı anlamına gelmekte olup, Hint masal kitaplarının en eskisidir. Eserin yazarı hakkında bilgimiz yoktur. Giriş kısmında Vişnuşarman adında bir bilgin tarafından padişahın üç oğluna anlatıldığı yazılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hitopadeça
B
Kathâsaritsâgara
C
Pançatantra
D
Vetalapancavincati
E
Çakasaptati
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk dünyasında masalın karşılığı olarak kullanılan kavramlardan biri değildir?

A
Nağıl
B
Ertegi
C
Hekât
D
Dastan
E
Mesel
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bekri Mustafa’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Eğitimi hakkında bilgi yoktur.
B
IV. Murat döneminde yaşamıştır.
C
Karadeniz insanının kültürel değerlerini ve özelliklerini bünyesinde toplamıştır.
D
Fıkraları Bektaşi fıkralarıyla karışmıştır.
E
Osman Cemal Kaygılı, onun hayatıyla ilgili roman yazmıştır.
Soru 4

MÖ VI. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski Yunan’ın masalcısıdır. Kendi adıyla anılan hayvan masallarıyla Önlenmiştir. Hayatı hakkında kesin bir bilgi olmamasına karşılık MÖ 620’de doğup MÖ 560’da öldüğü de söylenmektedir. Bir rivayete göre Trakya’da doğmuş, bir süre köle olarak Samos adasında yaşamıştır.
Yukarıda sözü edilen masalcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Luthi
B
Heredotos
C
Alehileus
D
La Fontaine
E
Aisopos
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “Kayserili” fıkra tipinin özelliklerinden biridir?

A
Aydınlar arasından çıkan tiplerdir.
B
Ticarette çok başarılıdırlar.
C
Alışverişte cömerttirler.
D
Tipin en önemli temsilcisi Tayyip Ağa’dır.
E
Saftırlar.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Asıl Halk Masallarının özelliklerinden biri değildir?

A
Genellikle hayal mahsulü olup, gerçekle ilgileri yoktur.
B
Diğer halk anlatılarına göre daha uzundur.
C
Olağanüstü kahramanlara rastlanmaz.
D
Kalıp ifadeler yönünden zengindir.
E
Bu tür metinlerde birden fazla olay vardır.
Soru 7

Metnini Tarık Günersel’in kaleme aldığı ve 1989 yılında Selman Ada tarafından bestelenen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabır Taşı
B
Üç Turunçlar
C
Maske ve Ruh
D
Ali Baba ve Kırk Haramiler
E
Muradına Nail Olmayan Dilber
Soru 8

Akşehir’in Karabulut köyünün yanında eskiden bir “sivrice öyüğü” köyü vardı. Daha Kanuni zamanında bu köyün halkı Karabulut'a yerleşmişti, sonra köy, adını oradaki bir tepeye bırakarak tamamen yok olmuştur.
Yukarıdaki alıntı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
İbrahim Hakkı Konyalı'ya
B
Pertev Naili Boratav'a
C
ilhan Başgöz'e
D
Şinasi Altındağ'a
E
İsmail Hami Danişment'e
Soru 9

Masalların romana yansımasının örnekleri yok denecek kadar az olup bunlardan biri de Reşat Nuri Güntekin’e aittir. Roman üvey annenin baskısıyla ormana terk edilen kardeşleri konu almaktadır.
Yukarıdaki romanda işlenen konunun, masal dünyasında bilinen adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zümrüdü Anka
B
Sabır Taşı
C
Gençlikte mi ihtiyarlıkta mı?
D
Tın Tın Eden Kabacığım
E
Muradına Nail Olmayan Dilber
Soru 10

Halk hikâyelerinin bünyesinde bulunan atasözlerinin ana işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanlara kalıp sözleri öğretme
B
insanlara hayat dersi verme
C
insanlara atasözünün bir tek kelimesinin bile değişmeyeceğini anımsatma
D
insanlara atasözlerinin bağımsız bir ürün olduğunu bildirme
E
insanlara bilgece düşüncelerin inceliklerini gösterme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Nasreddin Hoca’ya sahip çıkan iller arasında yer almaz?

A
Nevşehir
B
Kırşehir
C
Akşehir
D
Kayseri
E
Kastamonu
Soru 12

Bir Arap şairi olup doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Onun Ahvaz’da doğduğu ve Bağdat’da öldüğünden söz edilir. Arap şiirinin her dalında örnekler vermiştir Adı Binbir Gece Masalları’nda da geçmektedir. Onun Nasreddin Hoca ile karışan bir fıkrası İncili Çavuş’a da bağlanmaktadır.
Yukarıda sözü edilen fıkra tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu Dülef
B
Çuha
C
ibni Fadlan
D
Karakuş
E
Ebu Nuvas
Soru 13

Aşağıdaki halk hikâyelerinden hangisinin sinema filmi yoktur?

A
Hurşit ile Mahımihri
B
Arzu ile Kamber
C
Âşık Garip
D
Tahir ile Zühre
E
Kerem ile Aslı
Soru 14

“Nasreddin Hoca’dan Önce Anlatılan Fıkralar” başlığı altında adı geçen, Türk edebiyatında ilk çevirisi XIX. yüzyılda karşımıza çıkarken ilk Türkçe baskısı 1866 tarihinde yapılan masal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grimm Masalları
B
Kelile ve Dimne Masalları
C
Aisopos Masalları
D
La Fontaine Masalları
E
Pançatantra Masalları
Soru 15

Atasözleri ve deyimlerin kaynakları üzerine pek çok çalışma yapan, bu çalışmalardan birinde 40 kadar atasözü ve deyimin kaynaklarını Nasreddin Hoca ile ilişkilendiren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şair Haşmet
B
Ömer Seyfettin
C
Abdulhak Hamit Tarhan
D
Ziya Gökalp
E
Şinasi
Soru 16

1581 yılında tamamlanan Kitâb-ı Mir'âtı Cihan adlı eserinde 784 velinin yanında Nasreddin Hoca'ya da yer veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lamiî Çelebi
B
Bayburtlu Osman
C
Basîrî
D
Riyâzî Mehmet Efendi
E
Ebu’l-Hayr-ı Rûmî
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda yaşayan Güvahi’nin öğüt verici sözlerini içine alan Pendname adlı eserinde yer alan manzum Nasreddin Hoca fıkralarından biridir?

A
Parayı Veren Düdüğü Çalar
B
Ben Senin Gençliğini de Bilirim
C
Ye Kürküm Ye
D
Ya Ağaçtan Öteye Yol Giderse
E
Yorgan Gitti Kavga Bitti
Soru 18

“Çocukların çok sevdiği masallarla eğitim son derece etkili bir yoldur. Belirli bir yaşa gelmeden çocuğa istenilen şekli verebilmek çok kolaydır. Çocuğu karşımıza alıp nasihat ederek şunu yap, bunu yapma diye emir vermeye kalkarsak çocuk ya isyan eder veya bir kulağından girip ve söylediklerimiz öbür kulağından çıkar.”
Yukarıdaki metinde yer alan görüş hangi bilim adamına aittir?

A
Bilge Seyidoğlu'na
B
Saim Sakaoğlu'na
C
Ali Berat Alptekin'e
D
Nevzat Gözaydın'a
E
Umay Günay'a
Soru 19

Mustafa Kemal Atatürk'ün de izlediği, İffet Halim Oruz’un 1933 yılında kaleme aldığı Dede Korkut konulu oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bamsı Beyrek
B
Tepegöz
C
Salur Kazan
D
Deli Dumrul
E
Burla
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Şükrü Kurgan’ın Nasreddin Hoca fıkraları ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

A
Fıkralar, uzun olmamalıdır.
B
Fıkralarda, Hoca ahmak veya budala gösterilmemelidir.
C
Fıkralarda, Hoca cimri gösterilmemelidir.
D
Fıkralar, XIII. yüzyılın tarihsel ve toplumsal yaşantısına uygun olmalıdır.
E
Fıkralarda, içki ve sarhoşluk olmamalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x