Halk Masalları 2017-2018 Final Sınavı

Halk Masalları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özbek masal anlatıcıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaratıcı masal anlatıcıları anlatım sırasında mutlaka bir enstrüman çalarlar.
B
Yaratıcı masal anlatıcılarının Özbek geleneğinde masal anlatıcılığını meslek olarak seçerler.
C
Yaratıcı masal anlatıcıları masalları her defasında yeniden üretmeyi ustalıkla başarabilen kişilerdir.
D
Aktarıcı masal anlatıcıları masal anlatıcılığını bir meslek olarak icra etmezler.
E
Özbek masal anlatma geleneğinde yaratıcı masal anlatıcıları vardır.
Soru 2

Binbir Gece Masallarına nazire olarak yazılan ve Saim Sakaoğlu'nun Masal Araştırmaları adlı kitabının İran Masalları bölümünde incelediği masal aşağıdakilerden hangisidir?

A
Binbir Gece Masalları
B
Gamasbname
C
Pançatantra
D
Binbir Gündüz Masalları
E
Riga-Veda
Soru 3

Masalların geçmişini mitlerde arayan bir araştırmacının kullanacağı kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygulamalı Halk Bilimi
B
işlevsel Kuram
C
Psikanalitik Kuram
D
Masalın Biçimbilimi
E
Mitolojik Kuram
Soru 4

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisine göre masal, masal anlatıcısı ile beraber yorumlanmalıdır?

A
Alan Dundes
B
Walter Benjamin
C
Maria Tatar
D
Mark Azadovski
E
Jacob Grimm
Soru 5

1965'te çocuklara erken yatma alışkanlığı kazandırmak ve hayal kurmalarını sağlamak amacıyla TRT radyosunda yayma başlayan masal programı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Masal Masal içinde
B
Bana Bir Masal Anlat
C
Masal Saati
D
Radyodan Masallar
E
Masalcı Teyze
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi masal anlatım tekniklerinden biri değildir?

A
Masalları ezberlemek
B
Anlatılacak masal üzerinde düşünmek
C
Bir masal tekerlemesi seçmek
D
Masaldaki kahramanları belirlemek
E
Masalda kullanılacak motifleri seçmek
Soru 7

Richard Dorson'a göre, uygulamalı halk bilim üç farklı algı etrafından tartışılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu algılardan biridir?

A
Diğer alanlarda eğitim ve araştırma amacıyla halk bilimi kavramlarının ve içeriğinin uygulanması
B
Halk bilimcilerin uygulama alanlarında dikkatsiz davranması
C
Eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarılması için uygulamalı halk biliminin önemli olması
D
Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için uygulamalı halk biliminin bir araç olması
E
Uygulamalı halk biliminin eğlence amaçlı kullanılması
Soru 8

1972'ye kadar Türk masallarından uyarlanan filmlerin sinemada cok az yer bulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi imkânların yetersiz olması
B
Oyuncuların bu filmlerde oynamak istememesi
C
Sinema salonlarının masal filmlerine ilgisiz olması
D
Senaryoların yetersiz olması
E
Çekilen masal filmlerinin Batı filmlerinden uyarlanması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi masalları feminist kuram açısından inceleyen araştırmacılardan biridir?

A
Roger Abrahams
B
Maria Tatar
C
Richard Dorson
D
Alan Dundes
E
Dan Ben Amos
Soru 10

Halk masallarının anonim olmasından dolayı kültür endüstrisinde hızlıca dolaşıma girmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
Masalların unutulmasına
B
Masal anlatıcılığının bitmesine
C
Masalların popülerleşmesine
D
Masalların bozulmasına
E
Yeni masal araştırmalarının yapılmasına
Soru 11

Umay Günay’ın Elazığ Masalları adlı çalışmasının önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözlü Kompozisyon Teorisinin ilk defa Elazığ masallarına uyarlanması
B
Tarihî-Coğrafi Fin Yönteminin ilk defa uygulanması
C
Masalların işlevlerinin anlatıldığı ilk çalışma olması
D
Motif indeksine göre masalları motiflerine ayırması
E
Propp Yönteminin Türkiye’de ilk defa uygulandığı çalışma olması
Soru 12

Türkiye'de halk bilim çalışmalarında psikanalitik yöntemin denendiğini belirten Metin Ekici'ye göre, bu alanda Türk Halk edebiyatında öncü kabul edilen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilhan Başgöz
B
Umay Günay
C
Fikret Türkmen
D
Seyfi Karabaş
E
Saim Sakaoğlu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işlevsel kuramın temsilcilerinden Malinovvski’ye göre, kültür sürecinin parçalarından biridir?

A
insanlığın ürettiği sözler
B
insanların birbiriyle kurduğu iletişim biçimleri
C
insanların toplumsal bağlanmaları, yani standartlaşmış davranış biçimleri
D
Kuşaktan kuşağa aktarılan masalların arşivlenmesi
E
Masalların dizi film olarak medyada yer alması
Soru 14

1970'te çekilen Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı filmin Türk sineması açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyarlama bir film olması
B
Türk masallarından esinlenilmiş olması
C
Ödül alan ilk masal filmi olması
D
Yönetmeninin yabancı olması
E
Seyirci rekoru kırması
Soru 15

William Bascom tarafından önerilen “Nesir Anlatı” ifadesinin içerdiği türler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Efsane-tekerleme-bilmece
B
Masal-tekerleme-efsane
C
Mit-masal-deneme
D
Atasözü-mit-alkış ve kargış
E
Mit-efsane-masal
Soru 16

Ödünçleme, göç, gezgin nesneler gibi terimlerin kurucusu ve Hint edebiyatı üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Axel Olrik
B
Stith Thompson
C
Viladimir Propp
D
Thedor Benfey
E
William Bascom
Soru 17

Masalcının pek cok masalı hafızasında tutabilmesi gerektiğini ve repertuarının kişisel bölümlerini uzun süre hafızasından anlatabilmesi gerektiğini söyleyerek masalcının hafızası ile ilgili görüş bildiren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Linda Degh
B
Richard Dorson
C
Esma Şimşek
D
Judith Butler
E
Ali Berat Alptekin
Soru 18

“Çocuğa ana dilinin, bir işçi elindeki alet gibi nasıl kullanıldığını ilk öğreten, ona bu dilin türlü hünerlerini, kıvraklığını, zenginliğini, inceliğini ilk gösteren, kişiye kendi dilini konuşmayanlardan uzaklaştırıcı, onu konuşanlara yakınlaştırıcı duyguyu -ninnilerin, tekerlemelerin, türkülerin yanı başında, ama herhâlde onlardan daha geniş ölçüde - ilk aşılayan masaldır. diyen Pertev Naili Boratav masalın aşağıdaki işlevlerinden hangisini vurgular?

A
Eğlenme, eğlendirme ve hoşça vakit geçirme işlevi
B
Eğitim ve kültürün genç aktarılması işlevi kuşaklara
C
Değerlere, toplum kurumlarına ve destek verme törenlere
D
Toplumsal ve kişisel baskılardan işlevi kurtulma
E
Protesto işlevi
Soru 19

“Masallar, Hint-Avrupa Güneş Mitleri’nin 'dil arazı' olarak adlandırdığı dilsel yanılsamalarla bozulmuş biçimleridir.” görüşü aşağıdaki araştırmacılardan hangisine aittir?

A
Bruno Bettelheim
B
Max Müller
C
Warren Walker
D
Sigmund Freud
E
Carl Jung
Soru 20

Masallar, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin aşağıdaki alanlarının hangisinde yer alır?

A
Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler
B
Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler
C
Gösteri sanatları
D
Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar
E
El sanatları geleneği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x