Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 2018-2019 Final Sınavı

Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin ikna sürecinde uğradığı aşamalardan biri değildir?

A
Kabul
B
Anlayış
C
Kullanılabilirlik
D
Özümseme
E
Düşünme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biridir?

A
Yaygın sorumluluk
B
Durum değerlendirmesi
C
Amaçların belirlenmesi
D
iş hedefleri
E
Medya ilişkileri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kitle iletişim araçları ile ilgili özelliklerden biridir?

A
Müşteriye özgü / dar hedef gruba yönelik
B
Zaman ve frekans engeli yok ve geniş kapasiteli bilgi
C
Dolaylı tek yönlü yapılanma
D
Halk kesiminin gayretine dayalı yapı
E
Birden çok kişiye ve çok kişiden çok kişiye
Soru 4

I. Etkinliği artırır.
II. Terslikleri en aza indirir.
III. Kârlılığı artırır.
IV. Çatışmaları engeller.
Yukarıdakilerden hangileri bir halkla ilişkiler kampanyası veya programının etkili olarak yürütülmesi için planlama aşamasının taşıdığı öneme ilişkindir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Fırsatlar
B
Dezavantajlar
C
Tehditler
D
Zayıf yönler
E
Güçlü yönler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan iletişim yöntem ve araçlarına yönelik kategorilerden biri değildir?

A
Müşterilere yönelik
B
Çalışanlara yönelik
C
Özel olaylara yönelik
D
Yatırımcılara yönelik
E
Rakiplere yönelik
Soru 7

Bir kurumun yakın bir zamanda veya gelecekte muhatap olacağı topluluk, grup ve bireyleri ifade eden hedef kitle türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararsız hedef kitle
B
Potansiyel hedef kitle
C
Marjinal hedef kitle
D
iç hedef kitle
E
Birincil hedef kitle
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamanın özelliklerinden biri değildir?

A
Net ve iyi tanımlanmış hedefleri içermesi
B
Tepe yönetiminin bir fonksiyonu olması
C
Çevre ile organizasyonu bütünleştirmesi
D
Örgütü bir sistem olarak ele alması ve organizasyonun faaliyet sahasını belirlemesi
E
Kısa dönemli hedeflere bağlı salt bir belge niteliğinde olması
Soru 9

________ geleceğe nasıl ve hangi yollardan ulaşılacağını gösteren genel bir planlamadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Etkinlik
B
Fırsatlar ve tehditler
C
Etkinlik pazarlaması
D
Strateji
E
Kurumun yetenekleri
Soru 10

Pazarlama iletişimi harcamalarının bir maliyet unsuru olarak değil, bir yatırım aracı olarak görüldüğü ve pazarlama iletişimi unsurlarından elde edilmesi planlanan kârın, yapılan yatırıma oranı ile hesaplanan bütçeleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırımın kârlılığı yöntemi
B
Keyfi ele alış yöntemi
C
Araç ve görev yöntemi
D
Satışların yüzdesi yöntemi
E
Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
Soru 11

“Pazarın kaynaklarının etkili bir şekilde bölümlenebilmesi için ortakların iyi tanımlanması gerekliliği” aşağıdaki etkinlik tanıtım tekniklerinden hangisi kapsamında yer alır?

A
Özel gösteriler
B
Halkla ilişkiler
C
Çapraz promosyon
D
Sokak tanıtımları
E
Reklam
Soru 12

Halkla ilişkiler biriminin kurum hakkında kamuoyunun bilgi edinmesini ve anlayış kazanmasını sağlamak amacıyla kitle iletişim araçları aracılığıyla çok sayıda bilgiyi kamuoyuna ulaştırmasına ne ad verilir?

A
Medya ile ilişkiler
B
Pazarlama iletişimi
C
Kurumiçi iletişim
D
Reklam
E
Promosyon
Soru 13

Stratejik etkinlik sürecinin başarılı olmasında izlenecek temel adımların ilki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değerlendirme
B
Araştırma
C
Planlama
D
Uygulama
E
Ölçme
Soru 14

Bir halkla ilişkiler çalışmasının uygulama planı içerisinde yer alan ve görev dağılımını yansıtan grafik anlatıma ne ad verilir?

A
Uygulama stratejisi
B
Uygulama takvimi
C
Uygulama bütçesi
D
Uygulama şeması
E
Uygulama kontrol listesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dijital halkla ilişkilerin faydalarından biri değildir?

A
Maliyetleri yükselterek daha seçkin bir hedef kitle oluşturmak
B
Kuruluşun imajını dijital ortamda pekiştirmek
C
Kurum ve hedef kitle arasında sinerji oluşturacak yeni bir ilişki başlatmak
D
Kurumsal sosyal medya hesapları için içerik üretmek
E
Kurumların Online görünürlüğünü artırmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mikro sitenin tanımıdır?

A
Web sitesi üzerinden kurumla ilgili haberlerin yayınlanması
B
Kurumsal web sitesi
C
Web sitesinin içinde hedef kitlenin görüşlerinin yer aldığı bölüm
D
Kurum yetkililerini tanıtan web sitesinin alt bölümü
E
Kampanya için oluşturulmuş site
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarında bütçe yapmanın nedenlerinden biri değildir?

A
Halkla ilişkiler çalışmalarının genel bütçeye ne kadar yük getireceğini hesaplamak
B
Belirli bir bütçe ile ne gibi bir halkla ilişkiler programı yapılabileceğini öğrenmek
C
Halkla ilişkiler çalışmasının başka kurumlar tarafından taklit edilebilmesinin önüne geçmek
D
Kampanya bitiminde sonuçların değerlendirilmesine olanak sağlamak
E
Hem belirlenmiş, hem de ekstra harcamalar için disiplin oluşturmak
Soru 18

Sosyal bilimlerde uygulanan veri toplama teknikleri genel olarak ne şekilde ayrılır?

A
Basit-Karmaşık
B
Ana-Yan
C
Kısa vadeli-Uzun vadeli
D
Rasyonel-Duygusal
E
Nicel-Nitel
Soru 19

Etkinlik yönetiminin ciddi ve planlı bir çalışma gerektirmesi etkinlik yönetiminin püf noktalarından hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

A
Kontrol listesi
B
Empati
C
Mekan keşfi
D
Odaklanma
E
Detay yönetimi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi anketin sınırlılıklarından biridir?

A
Soruların anketin uygulandığı sırada geliştirilmesi
B
Daha çok yüzeysel bilgi toplamaya uygun olması
C
Ankete katılmaya gönüllü kişilerin sayısının fazla olması
D
Soru sayısı ne olursa olsun hızlı yanıtlanması
E
Anketin nesnel bilgi sunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,83. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x