Halkla İlişkiler Ve İletişim 2012-2013 Vize Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir?

A
Birim
B
İmaj
C
ilişkili olma
D
Mesaj
E
Geribildirim
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?

A
Varolmak
B
Bilgi edinmek
C
Paylaşmak
D
Ayrıştırmak
E
Etkilemek
Soru 3

Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir?

A
Yorumlama
B
Anlam verme
C
İlgilenme
D
Kod açma
E
Yükleme
Soru 4

Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

A
Etkileşim
B
İlişki
C
İletişim
D
Beceri
E
Algı
Soru 5

Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıta ne ad verilir?

A
Besleme
B
Etki
C
Bozucu etki
D
Algısal eğilim
E
Geribildirim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?

A
İki yönlüdür.
B
Anlamlıdır.
C
Süreci kapsar.
D
Roller belirsizdir.
E
Zamana bağlıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi önyargının diğer ifade şeklidir?

A
Kişilik sorunu
B
Basmakalıp yargı
C
Yetersiz kişilik
D
Yeterli yargı süreci
E
Yargılama
Soru 8

Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir?

A
Kişiselleştirme
B
Alınganlık
C
Değiştirme
D
Dargınlık
E
Nem kapma
Soru 9

Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bizim için özel olan kimseleri kapsar.
B
Herkese açıktır.
C
Genel alanı kapsar.
D
Sınıf arkadaşlarını kapsar.
E
Yasak olanları kapsar.
Soru 10

Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?

A
İletişim
B
Geribildirim
C
Kaynak
D
Hedef kitle
E
Kişilerarası iletişim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir?

A
Benlik saygısı
B
Benlik yönelimi
C
Benlik krizi
D
Benlik yitimi
E
Benlik kavramı
Soru 12

Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği hangi benliğin özelliğidir?

A
Yüksek benlik
B
Sosyal benlik
C
Öz benlik
D
İdeal benlik
E
Bilinçli benlik
Soru 13

Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A
Aofhocası
B
Kazanma eğilimi
C
Algısal etki
D
Halo etkisi
E
Geribildirim
Soru 14

Benlik tasarımı kavramı en kapsamlı olarak kim tarafından ele alınmıştır?

A
C. Rogers
B
S. Freud
C
H. Hartman
D
E. Kris
E
D. Rapaport
Soru 15

Aşağıdaki kavramlardan hangisi hataları, yanlışları ve eksiklikleri giderme fırsatı verir?

A
Düzeltme
B
Kontrol
C
Geribildirim
D
Bilgi akışı
E
Bilgileri paylaşma
Soru 16

Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir?

A
Tutumlar
B
Duyarlık bilinci
C
Motivasyon
D
Güdülenme
E
Anlaşım
Soru 17

Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?

A
Etkileşim
B
İletişim
C
Sosyal etki
D
Sosyalleşme
E
Eğitim
Soru 18

Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir?

A
Bastırma
B
Karşıt-uyma
C
Çözülme
D
Karşı çıkma
E
Yargılama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?

A
Anlama ve bilgi işlevi
B
Gereksinimlerin karşılanması işlevi
C
Önyargıları kaldırma işlevi
D
Benliği koruma işlevi
E
içsel değerlerin ifade edilme işlevi
Soru 20

Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve eğilimlere ne ad verilir?

A
Güdülenme
B
Motivasyon
C
Anlaşım
D
Uzlaşım
E
Tutum
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x