Halkla İlişkiler Ve İletişim 2013-2014 Final Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin gönderdiği yanıta ne ad verilir?

A
İletişim
B
Geribildirim
C
Yorumlama
D
Algılama
E
Kodlama
Soru 2

Konuşmadaki sözlerle gerçekleşen iletişim hangi tür iletişime girer?

A
Yazılı iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Kişilerarası iletişim
D
Sözlü iletişim
E
Örgütsel iletişim
Soru 3

Kişinin kendini değerlendirmesi sonucu ulaştığı kendini beğeni durumuna ne ad verilir?

A
Narsizm
B
Güven
C
Egoizm
D
Özsaygı
E
Beğenilme
Soru 4

Belli bir nesne veya kimseye karşı sahip olunan duyguları içeren boyut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel
B
Davranışsal
C
Özkişisel
D
Sosyal
E
Duygusal
Soru 5

Zekâ, incelik ve pratikliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşil
B
Pembe
C
Sarı
D
Kırmızı
E
Turuncu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi empati kavramıyla aynı anlamda kullanılır?

A
Benimseme
B
Sosyal duyarlılık
C
Etkileme
D
Algılama
E
Uyma
Soru 7

Değişmeye karşı dirençli ancak değişme potansiyeli olan şemalara ne ad verilir?

A
Tutuculuk
B
Önyargı
C
Gelenekçilik
D
Stereotip
E
Kararsızlık
Soru 8

İnsanların hakkındaki kalıcı ilk izlenim karşılaşma anındaki hangi zaman diliminde oluşur?

A
30 saniye
B
1 dakika
C
3 dakika
D
5 dakika
E
10 dakika
Soru 9

İkna sürecinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynağın güvenirliği
B
Kaynağın haberi
C
Kaynağın geçerliliği
D
Kaynağın yakınlığı
E
Kaynağın merkezi
Soru 10

Öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebep-sonuç ilişkisini kavrama gibi zihinsel etkinliklere ne ad verilir?

A
Algılama
B
Düşünme
C
Zekâ
D
Bilinç
E
Biliş
Soru 11

Kaynak tarafından ikna edilmek istenen, kaynağın yolladığı iletinin kodunu açan ve kendi yorumunu ekleyen tarafa ne ad verilir?

A
Verici
B
iknacı
C
Alıcı
D
Kaynak
E
İleti
Soru 12

Kişinin konumu ve durumu sayesinde sahip olduğu prestije ne ad verilir?

A
Şöhret
B
Reklam
C
Güven
D
Saygınlık
E
un
Soru 13

Empati yoksunluğu hangi sendromla anılır?

A
Şizofreni
B
Asperger
C
Down
D
Melankoli
E
Fobi
Soru 14

Kişinin söylenenin bazı kısımlarını duyup diğerlerine ilgi göstermemesi hangi dinleme türüne girer?

A
Önemsememe
B
Dikkatle dinleme
C
Empatik dinleme
D
Geçici dinleme
E
Seçici dinleme
Soru 15

Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir?

A
Özdeşim
B
Benzeşim
C
Sempati
D
Sevgi
E
Empati
Soru 16

Bir kişi hakkındaki genel görüşün, o kişinin diğer özellikleri hakkındaki beklentileri ve yargıları yönlendirmesine ne ad verilir?

A
Halo etkisi
B
Canayakınlık
C
Taklit
D
İçtenlik
E
Özdeşim
Soru 17

Kurum çalışanları arasında sadece belli bir grup tarafından paylaşılan değerlere ne ad verilir?

A
Baskın kültür
B
Kurum kültürü
C
Alt kültür
D
Zayıf kültür
E
Güçlü kültür
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi törenlerden biri değildir?

A
Teşvik töreni
B
Uğurlama töreni
C
Bütünleşme töreni
D
Yenileme töreni
E
Statü töreni
Soru 19

Bireyin gereksinimlerini tatmin etmesi için ortam yaratarak, etkileyerek ve isteklendirerek onu harekete geçirme sürecine ne ad verilir?

A
Doyum
B
Beklenti
C
Güdüleme
D
Sosyalizasyon
E
Motivasyon
Soru 20

Bir kurumun içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?

A
Kurum kültürü
B
Kurum sosyalleşmesi
C
Örgütsel davranış
D
Örgüt amaçları
E
Kurum yönlendirmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x