Halkla İlişkiler Ve İletişim 2014-2015 Final Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir?

A
Yorumlama
B
Anlam verme
C
İlgilenme
D
Kod açma
E
Yükleme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?

A
Var olmak
B
Bilgi edinmek
C
Paylaşmak
D
Etkilemek
E
Ayrıştırmak
Soru 3

Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir?

A
Alınganlık
B
Kişiselleştirme
C
Değiştirme
D
Dargınlık
E
Nem kapma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi önyargının diğer ifade şeklidir?

A
Kişilik sorunu
B
Yetersiz kişilik
C
Yeterli yargı süreci
D
Basmakalıp yargı
E
Yargılama
Soru 5

Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A
Beğenilme duygusu
B
Kazanma eğilimi
C
Halo etkisi
D
Algısal etki
E
Geribildirim
Soru 6

Aşağıdaki kavramlardan hangisi hataları, yanlışları ve eksiklikleri giderme fırsatı verir?

A
Düzeltme
B
Kontrol
C
Geribildirim
D
Bilgi akışı
E
Bilgileri paylaşma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin
özelliklerinden biri değildir?

A
Açık ve kolay anlaşılabilen açıklamalar yapmak
B
ifadelerde duyguları temel almak
C
Bireysel ayrılıkları dikkate almak
D
Etkili konuşmak
E
ifadelerde davranışı temel almak
Soru 8

Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir?

A
Bastırma
B
Çözülme
C
Karşıt-uyma
D
Karşı çıkma
E
Yargılama
Soru 9

Duyumlarımız vasıtası ile etrafımızdaki uyarıcıların tarafımızdan yorumlanarak anlamlı hale getirilme sürecine ne ad verilir?

A
Algı
B
Yorum
C
Bildirim
D
İkna
E
Deneyim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dinleme ve anlama becerisinin gerçekleştirilmesinde etkin değildir?

A
Yorumlama
B
Okuma
C
Yazma
D
Konuşma
E
Dinleme
Soru 11

Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarı
B
LacI vert
C
Gri
D
Beyaz
E
Kırmızı
Soru 12

Kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilme ve onları anlayabilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Sevgi
B
Özveri
C
Yakınlık
D
Empati
E
Benzerlik
Soru 13

Bir düşünce, bir duygu ve bir davranışın benimsenmesini sağlama sürecine ne ad verilir?

A
İkna
B
Özenti
C
Kabullenme
D
Özümseme
E
Beğenme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ikna sürecinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Kendini ifade etme
B
Etkin konuşma
C
Etkin dinleme
D
Etkin yazma
E
Güncel olma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerileri oluşturan yapılardan biri değildir?

A
Sosyal anlatımcılık
B
Duyuşsal duyarlık
C
Duyuşsal anlatımcılık
D
Duyuşsal analiz
E
Sosyal kontrol
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sempatiyi empatiden ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Duyguya katılma
B
Kişisel farkındalığın az olması
C
Sübjektiflik
D
Bağlantı kurma yöntemi
E
Objektiflik
Soru 17

Bir başkasının niteliklerinin, davranışlarının ve isteklerinin bir diğer kişi benliğine maledilmesine ne ad verilir?

A
Özdeşleşme
B
Uyum
C
Taklit
D
İkna
E
Empati
Soru 18

Halkla ilişkiler sürecinde sorun çözme yerine sorunları önleyici iletişime ne ad verilir?

A
Strateji
B
aktif
C
Realite
D
Formalite
E
Proaktif
Soru 19

Kurumun iç ya da dış çevresiyle gerçekleştirdiği tüm iletişimin bütünlüğünü korumak ve böylece istendik yönde kurum imajının oluşmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Kurumsal yönetim
B
Kurumsal işlerlik
C
Kurumsal gerçeklik
D
Kurumsal bütünlük
E
Kurumsal İletişim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün unsurlarından biri değildir?

A
Değerler
B
Motifler
C
Paradigmalar
D
Normlar
E
Varsayımlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x