Halkla İlişkiler Ve İletişim 2014-2015 Vize Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

A
Etkileşim
B
İlişki
C
Beceri
D
İletişim
E
Algı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir?

A
Kodlama
B
Yorumlama
C
Süreç
D
Geri Bildirim
E
Kod açma
Soru 3

Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıta ne ad verilir?

A
Besleme
B
Etki
C
Bozucu etki
D
Geribildirim
E
Algısal eğilim
Soru 4

Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir?

A
Sosyalleşme
B
Kitle iletişimi
C
Sosyal iletişim
D
Örgütsel iletişim
E
Kişilerarası iletişim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir?

A
İmaj
B
Birim
C
ilişkili olma
D
Mesaj
E
Geribildirim
Soru 6

Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?

A
Kod
B
Geribildirim
C
Kişilerarası iletişim
D
Kaynak
E
Hedef kitle
Soru 7

Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişilerarası iletişim
B
Kitle iletişimi
C
Bireysel iletişim
D
Öz kişisel iletişim
E
Örgütsel iletişim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?

A
İki yönlüdür.
B
Anlamlıdır.
C
Süreci kapsar.
D
Zamana bağlıdır.
E
Roller belirsizdir.
Soru 9

Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bizim için özel olan kimseleri kapsar.
B
Herkese açıktır.
C
Genel alanı kapsar.
D
Sınıf arkadaşlarını kapsar.
E
Yasak olanları kapsar.
Soru 10

İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal alan
B
Kişisel alan
C
Mahrem alan
D
Yasak alan
E
Kişilerarası alan
Soru 11

Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği hangi benliğin özelliğidir?

A
Yüksek benlik
B
İdeal benlik
C
Sosyal benlik
D
Öz benlik
E
Bilinçli benlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası ilişkilerde ilişkileri geliştiren ve sağlıklı kılan bağlardan biri değildir?

A
Güven duyma
B
Halo etkisi
C
Canayakın olma
D
Geribildirim
E
Yüceltme
Soru 13

Benlik tasarımı kavramını en kapsamlı olarak ele alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
S. Freud
B
H. Hartman
C
C. Rogers
D
E. Kris
E
D. Rapaport
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir?

A
Benlik kavramı
B
Benlik saygısı
C
Benlik yönelimi
D
Benlik krizi
E
Benlik yitimi
Soru 15

Kişisel ilişkilere olumsuz değerle değil olumlu değer yargılarıyla yaklaşma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekicilik
B
Canayakınlık
C
Gülümsemek
D
ilgileri paylaşmak
E
isimleri hatırda tutmak
Soru 16

Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?

A
Etkileşim
B
İletişim
C
Sosyalleşme
D
Eğitim
E
Sosyal etki
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?

A
Anlama ve bilgi işlevi
B
Gereksinimlerin karşılanması işlevi
C
Benliği koruma işlevi
D
Önyargıları kaldırma işlevi
E
içsel değerlerin ifade edilme işlevi
Soru 18

Bir kişinin davranış veya inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre değiştirmesine ne ad verilir?

A
Etki
B
Kültürlenme
C
İletişim
D
Uyma
E
Sosyalleşme
Soru 19

Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve eğilimlere ne ad verilir?

A
Güdülenme
B
Tutum
C
Motivasyon
D
Anlaşım
E
Uzlaşım
Soru 20

Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir?

A
Tutumlar
B
Motivasyon
C
Duyarlık bilinci
D
Güdülenme
E
Anlaşım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x