Halkla İlişkiler Ve İletişim 2015-2016 Final Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir?

A
Örgütsel iletişim
B
Sosyal iletişim
C
Kişilerarası iletişim
D
Sosyalleşme
E
Kitle iletişimi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin
özelliklerinden biri değildir?

A
Roller belirsiz olmalı
B
Zamana bağlı olmalı
C
Süreci kapsamalı
D
Anlamlı olmalı
E
iki yönlü olmalı
Soru 3

Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği aşağıdaki hangi benliğin özelliğidir?

A
Yüksek benlik
B
Sosyal benlik
C
İdeal benlik
D
Öz benlik
E
Bilinçli benlik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin
özelliklerinden biri değildir?

A
Açık ve kolay anlaşılabilen açıklamalar yapmak
B
Bireysel ayrılıkları dikkate almak
C
Etkili konuşmak
D
ifadelerde davranışı temel almak
E
ifadelerde duyguları temel almak
Soru 5

Değişmeye karşı dirençli ancak değişme potansiyeli olan şemalara ne ad verilir?

A
Tutuculuk
B
Stereotip
C
Önyargı
D
Gelenekçilik
E
Kararsızlık
Soru 6

Zekâ, incelik ve pratikliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşil
B
Pembe
C
Kırmızı
D
Sarı
E
Turuncu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi empati kavramıyla aynı anlamda kullanılır?

A
Benimseme
B
Sosyal duyarlılık
C
Etkileme
D
Algılama
E
Uyma
Soru 8

İnsanların hakkındaki kalıcı ilk izlenim karşılaşma anındaki hangi zaman diliminde oluşur?

A
30 saniye
B
1 dakika
C
3 dakika
D
5 dakika
E
10 dakika
Soru 9

İkna sürecinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynağın geçerliliği
B
Kaynağın haberi
C
Kaynağın güvenirliği
D
Kaynağın yakınlığı
E
Kaynağın merkezi
Soru 10

Kişinin konumu ve durumu sayesinde sahip olduğu prestije ne ad verilir?

A
Saygınlık
B
Şöhret
C
Reklam
D
Güven
E
un
Soru 11

Kaynak tarafından ikna edilmek istenen, kaynağın yolladığı iletinin kodunu açan ve kendi yorumunu ekleyen tarafa ne ad verilir?

A
Kaynak
B
Alıcı
C
iknacı
D
Verici
E
İleti
Soru 12

Öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebep-sonuç ilişkisini kavrama gibi zihinsel etkinliklere ne ad verilir?

A
Bilinç
B
Algılama
C
Düşünme
D
Zekâ
E
Biliş
Soru 13

Kişinin söylenenin bazı kısımlarını duyup diğerlerine ilgi göstermemesi hangi dinleme türüne girer?

A
Dikkatle dinleme
B
Önemsememe
C
Seçici dinleme
D
Empatik dinleme
E
Geçici dinleme
Soru 14

Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir?

A
Özdeşim
B
Empati
C
Benzeşim
D
Sempati
E
Sevgi
Soru 15

Empati yoksunluğu hangi sendromla anılır?

A
Melankoli
B
Down
C
Fobi
D
Asperger
E
Şizofreni
Soru 16

Bir kişi hakkındaki genel görüşün, o kişinin diğer özellikleri hakkındaki beklentileri ve yargıları yönlendirmesine ne ad verilir?

A
Taklit
B
Canayakınlık
C
Halo etkisi
D
Özdeşim
E
İçtenlik
Soru 17

Bir kurumun içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?

A
Kurum sosyalleşmesi
B
Kurum kültürü
C
Örgütsel davranış
D
Örgüt amaçları
E
Kurum yönlendirmesi
Soru 18

Bireyin gereksinimlerini tatmin etmesi için ortam yaratarak, etkileyerek ve isteklendirerek onu harekete geçirme sürecine ne ad verilir?

A
Beklenti
B
Doyum
C
Sosyalizasyon
D
Motivasyon
E
Güdüleme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi törenlerden biri değildir?

A
Yenileme töreni
B
Teşvik töreni
C
Statü töreni
D
Bütünleşme töreni
E
Uğurlama töreni
Soru 20

Kurum çalışanları arasında sadece belli bir grup tarafından paylaşılan değerlere ne ad verilir?

A
Zayıf kültür
B
Baskın kültür
C
Kurum kültürü
D
Alt kültür
E
Güçlü kültür
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x