Halkla İlişkiler Ve İletişim 2016-2017 Final Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir?

A
Alınganlık
B
Nem kapma
C
Değiştirme
D
Dargınlık
E
Kişiselleştirme
Soru 2

Halkla ilişkiler sürecinin temel işlevleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştırma, planlama, teori, kuram
B
Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme
C
Araştırma, kuram, değerlendirme, yönelim
D
Araştırma, planlama, uygulama, yöneltme
E
Araştırma, çözümleme, yönelim, bilgi
Soru 3

Bir kişinin davranış veya inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre değiştirmesine ne ad verilir?

A
Sosyalleşme
B
İletişim
C
Uyma
D
Etki
E
Kültürlenme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası ilişkilerde ilişkileri geliştiren ve sağlıklı kılan bağlardan biri değildir?

A
Yüceltme
B
Geribildirim
C
Güven duyma
D
Canayakın olma
E
Halo etkisi
Soru 5

İkna sürecinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynağın haberi
B
Kaynağın güvenirliği
C
Kaynağın merkezi
D
Kaynağın geçerliliği
E
Kaynağın yakınlığı
Soru 6

Duyumlarımız vasıtası ile etrafımızdaki uyarıcıların tarafımızdan yorumlanarak anlamlı hale getirilme sürecine ne ad verilir?

A
Bildirim
B
Yorum
C
Deneyim
D
İkna
E
Algı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ikna sürecinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Etkin konuşma
B
Kendini ifade etme
C
Güncel olma
D
Etkin dinleme
E
Etkin yazma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi empati kavramıyla aynı anlamda kullanılır?

A
Algılama
B
Etkileme
C
Uyma
D
Benimseme
E
Sosyal duyarlılık
Soru 9

Bir düşünce, bir duygu ve bir davranışın benimsenmesini sağlama sürecine ne ad verilir?

A
İkna
B
Özenti
C
Kabullenme
D
Beğenme
E
Özümseme
Soru 10

Kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilme ve onları anlayabilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Empati
B
Benzerlik
C
Özveri
D
Sevgi
E
Yakınlık
Soru 11

Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırmızı
B
Gri
C
Sarı
D
Beyaz
E
Lacivert
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dinleme ve anlama becerisinin gerçekleştirilmesinde etkin değildir?

A
Dinleme
B
Konuşma
C
Yorumlama
D
Yazma
E
Okuma
Soru 13

Kurumun iç ya da dış çevresiyle gerçekleştirdiği tüm iletişimin bütünlüğünü korumak ve böylece istendik yönde kurum imajının oluşmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Kurumsal İletişim
B
Kurumsal işlerlik
C
Kurumsal gerçeklik
D
Kurumsal bütünlük
E
Kurumsal yönetim
Soru 14

Halkla ilişkiler sürecinde sorun çözme yerine sorunları önleyici iletişime ne ad verilir?

A
Formalite
B
aktif
C
Proaktif
D
Realite
E
Strateji
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün unsurlarından biri değildir?

A
Değerler
B
Normlar
C
Paradigmalar
D
Motifler
E
Varsayımlar
Soru 16

Bir başkasının niteliklerinin, davranışlarının ve isteklerinin bir diğer kişi benliğine maledilmesine ne ad verilir?

A
İkna
B
Taklit
C
Uyum
D
Özdeşleşme
E
Empati
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi törenlerden biri değildir?

A
Yenileme töreni
B
Teşvik töreni
C
Uğurlama töreni
D
Bütünleşme töreni
E
Statü töreni
Soru 18

Empati yoksunluğu hangi sendromla anılır?

A
Şizofreni
B
Asperger
C
Melankoli
D
Fobi
E
Down
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerileri oluşturan yapılardan biri değildir?

A
Duyuşsal duyarlık
B
Sosyal kontrol
C
Duyuşsal anlatımcılık
D
Duyuşsal analiz
E
Sosyal anlatımcılık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sempatiyi empatiden ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Duyguya katılma
B
Objektiflik
C
Bağlantı kurma yöntemi
D
Kişisel farkı nda lığın az olması
E
Sübjektiflik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x