Halkla İlişkiler Ve İletişim 2017-2018 Final Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zekâ, incelik ve pratikliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Pembe
D
Sarı
E
Turuncu
Soru 2

Kişisel ilişkilere olumsuz değerle değil olumlu değer yargılarıyla yaklaşma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekicilik
B
Canayakınlık
C
Gülümsemek
D
ilgileri paylaşmak
E
isimleri hatırda tutmak
Soru 3

Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?

A
Hedef kitle
B
Kaynak
C
Geribildirim
D
Kişilerarası iletişim
E
Kod
Soru 4

İnsanlar hakkındaki kalıcı ilk izlenim karşılaşma anındaki hangi zaman diliminde oluşur?

A
30 saniye
B
1 dakika
C
3 dakika
D
5 dakika
E
10 dakika
Soru 5

Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve ön eğilime ne ad verilir?

A
Güdülenme
B
Motivasyon
C
Uzlaşım
D
Anlaşım
E
Tutum
Soru 6

Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

A
Etkileşim
B
İletişim
C
İlişki
D
Beceri
E
Algı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi empati kavramıyla aynı anlamda kullanılır?

A
Sosyal duyarlılık
B
Benimseme
C
Etkileme
D
Algılama
E
Uyma
Soru 8

Değişme potansiyeli olan fakat değişime karşı dirençli şemalara ne ad verilir?

A
Tutuculuk
B
Kararsızlık
C
Önyargı
D
Stereotip
E
Gelenekçilik
Soru 9

Bir kişi hakkındaki genel görüşün, o kişinin diğer özellikleri hakkındaki beklentileri ve yargıları yönlendirmesine ne ad verilir?

A
Taklit
B
Canayakınlık
C
Halo etkisi
D
İçtenlik
E
Özdeşim
Soru 10

Kişinin konumu ve durumu sayesinde sahip olduğu prestije ne ad verilir?

A
Güven
B
un
C
Reklam
D
Şöhret
E
Saygınlık
Soru 11

Bir kurumun içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?

A
Kurum kültürü
B
Kurum sosyalleşmesi
C
Örgütsel davranış
D
Örgüt amaçları
E
Kurum yönlendirmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi törenlerden biri değildir?

A
Yenileme töreni
B
Teşvik töreni
C
Bütünleşme töreni
D
Uğurlama töreni
E
Statü töreni
Soru 13

Kurum çalışanları arasında sadece belli bir grup tarafından paylaşılan değerlere ne ad verilir?

A
Kurum kültürü
B
Baskın kültür
C
Alt kültür
D
Zayıf kültür
E
Güçlü kültür
Soru 14

İkna sürecinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynağın geçerliliği
B
Kaynağın güvenirliği
C
Kaynağın merkezi
D
Kaynağın haberi
E
Kaynağın yakınlığı
Soru 15

Kaynak tarafından ikna edilmek istenen, kaynağın yolladığı iletinin kodunu açan ve kendi yorumunu ekleyen tarafa ne ad verilir?

A
Kaynak
B
iknacı
C
Verici
D
İleti
E
Alıcı
Soru 16

Bireyin gereksinimlerini tatmin etmesi için ortam yaratarak, etkileyerek ve isteklendirerek onu harekete geçirme sürecine ne ad verilir?

A
Motivasyon
B
Doyum
C
Beklenti
D
Güdüleme
E
Sosyalizasyon
Soru 17

Empati yoksunluğu hangi sendromla anılır?

A
Fobi
B
Şizofreni
C
Down
D
Melankoli
E
Asperger
Soru 18

Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir?

A
Benzeşim
B
Özdeşim
C
Empati
D
Sevgi
E
Sempati
Soru 19

Öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebep-sonuç ilişkisini kavrama gibi zihinsel etkinliklere ne ad verilir?

A
Düşünme
B
Zekâ
C
Algılama
D
Biliş
E
Bilinç
Soru 20

Kişinin söylenenin bazı kısımlarını duyup diğerlerine ilgi göstermemesi hangi dinleme türü kapsamına girer?

A
Önemsememe
B
Geçici dinleme
C
Seçici dinleme
D
Dikkatle dinleme
E
Empatik dinleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x