Halkla İlişkiler Ve İletişim 2017-2018 Vize Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaynak birimdeki içeriğin, bir seçim sürecinden geçirilmiş ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesaj
B
Önem
C
Hedef kitle
D
Beklenti
E
Amaç
Soru 2

Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?

A
insan ilişkileri
B
Kitle iletişimi
C
Kendimizle iletişim
D
Kişilerarası iletişim
E
Kurumsal İletişim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?

A
Bilgi edinmek
B
Varolmak
C
Paylaşmak
D
Etkilemek
E
Ayrıştırmak
Soru 4

Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir?

A
Nem kapma
B
Alınganlık
C
Kişiselleştirme
D
Dargınlık
E
Değiştirme
Soru 5

İletişim sürecinde üst üste atılan kollar ve bacaklar aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?

A
ilişkiye kapalı
B
Atılgan ve dışa dönük
C
Sıkılma
D
Savunmacı ve korumacı
E
Kendine güven
Soru 6

Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütsel iletişim
B
Öz kişisel iletişim
C
Bireysel iletişim
D
Kişilerarası iletişim
E
Kitle iletişimi
Soru 7

Beden dili hangi iletişim türü içinde yer alır?

A
Sözsüz iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Kişisel iletişim
D
imaj olgusu
E
Yazılı iletişim
Soru 8

Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir?

A
Sosyal iletişim
B
Sosyalleşme
C
Örgütsel iletişim
D
Kişilerarası iletişim
E
Kitle iletişimi
Soru 9

Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin gönderdiği yanıta ne ad verilir?

A
İletişim
B
Algılama
C
Geribildirim
D
Yorumlama
E
Kodlama
Soru 10

İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal alan
B
Kişisel alan
C
Mahrem alan
D
Kişilerarası alan
E
Yasak alan
Soru 11

İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülmesine ne ad verilir?

A
Gerileme
B
Saplanma
C
Yansıtma
D
Yüceltme
E
Dönüştürme
Soru 12

Bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumuna veya belirli bir biçimdeki duruşuna ne ad verilir?

A
Bilgi
B
Tutum
C
Uyma
D
Bütünleşme
E
Alışkanlık
Soru 13

Kişinin kendisini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine ne ad verilir?

A
Yön değiştirme
B
Özdeşleme
C
Mantığa bürünme
D
Yansıtma
E
Özleştirme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin
özelliklerinden biri değildir?

A
Bireysel ayrılıkları dikkate almak
B
ifadelerde davranışı temel almak
C
Açık ve kolay anlaşılabilen açıklamalar yapmak
D
Etkili konuşmak
E
ifadelerde duyguları temel almak
Soru 15

Belli bir nesne hakkında sahip olunan fikir ve inançlara ne ad verilir?

A
Davranışsal boyut
B
Duygusal boyut
C
Bilişsel boyut
D
Sosyal boyut
E
Özkişisel boyut
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gerçek organik bir nedeni olmayan, bedensel hastalık düzeyinde ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır?

A
Çözülme
B
Saplanma
C
Neden bulma
D
Duygusal soyutlanma
E
Dönüştürme
Soru 17

Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği aşağıdaki hangi benliğin özelliğidir?

A
Yüksek benlik
B
Bilinçli benlik
C
Öz benlik
D
İdeal benlik
E
Sosyal benlik
Soru 18

Bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu eyleme dönüştürme sürecine ad verilir ?

A
Hoşlanım
B
Güven
C
Sevgi
D
Beğeni
E
Çekicilik
Soru 19

Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?

A
Sosyalleşme
B
İletişim
C
Sosyal etki
D
Etkileşim
E
Eğitim
Soru 20

Halkla ilişkilerde toplumsal duyarlık neden gereklidir?

A
Toplumsal güven için
B
Toplumsal bilinç ve bağlılık için
C
Saygı ve sevgi için
D
Gelişim ve öğrenme için
E
Sosyalleşme ve zenginlik için
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x