Halkla İlişkiler Ve İletişim 2018-2019 Vize Sınavı

Halkla İlişkiler Ve İletişim 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?

A
Varolmak
B
Bilgi edinmek
C
Etkilemek
D
Paylaşmak
E
Ayrıştırmak
Soru 2

Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir?

A
Yorumlama
B
Anlam verme
C
ilgilenme
D
Kod açma
E
Yükleme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir?

A
Geribildirim
B
ilişkili olma
C
Mesaj
D
Birim
E
Tutum
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıttır?

A
Besleme
B
Etki
C
Geribildirim
D
Bozucu etki
E
Algısal eğilim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişidir?

A
Beceri
B
Etkileşim
C
ilişki
D
Algı
E
iletişim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?

A
iki yönlü olması
B
Rollerin belirsiz olması
C
Süreci kapsaması
D
Zamana bağlı olması
E
Niyetin önemli olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisi ile kurduğu iletişimdir?

A
Kişi içi iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Kişilerarası iletişim
D
Sözlü iletişim
E
Örgütsel iletişim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı mesaj alışverişidir?

A
Söylem
B
Diyalog
C
Tartışma
D
Eleştiri
E
Monolog
Soru 9

Kişilerarası iletişim varsayımları aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A
Freud
B
Adler
C
Watzlawick
D
Ericson
E
Neumann
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi önyargının diğer ifade şeklidir?

A
Kişilik sorunu
B
Yetersiz kişilik
C
Yeterli yargı süreci
D
Yargılama
E
Basmakalıp yargı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu eyleme dönüştürme sürecinin karşılığıdır?

A
inanç
B
Cazibe
C
Beğeni
D
Güven
E
Hoşlanım
Soru 12

Benlik tasarımı sistemini en kapsamlı şekilde ele alıp geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rogers
B
Henry
C
Adler
D
Freud
E
Jung
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ideal benlik ile algılanan benlik arasındaki farkı belirtir?

A
Kurgulanan benlik
B
Algılanan benlik
C
Sosyal benlik
D
Öz değer
E
Benlik saygısı
Soru 14

Yeni bir kardeşin dünyaya gelişiyle kendisine gösterilen ilginin azaldığını fark eden çocuğun geliştirdiği savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Bastırma
B
Yadsıma - inkar
C
Gerileme
D
Yapma - bozma
E
Çözülme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisini doğru olarak görme biçimidir?

A
Benlik kavramı
B
Benlik gelişimi
C
Benlik duruşu
D
Benlik kurulumu
E
Benlik saygısı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi belli bir nesne hakkında sahip olunan fikir ve inançları temsil eder?

A
Duygusal boyut
B
Bilişsel boyut
C
Davranışsal boyut
D
Kişisel boyut
E
Sosyal boyut
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gerçek uyma davranışı olarak belirtilebilir?

A
Önemseme
B
Yargılama
C
iletişim
D
Benimseme
E
Etkilenme
Soru 18

Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir?

A
Karşıt-uyma
B
Bastırma
C
Çözülme
D
Karşı çıkma
E
Yargılama
Soru 19

Bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?

A
Sosyal tepki
B
Sosyal işlem
C
Sosyal etki
D
Sosyalleşme
E
Sosyal uyum
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde birleşme, bütünleşme ve ortak bir paydada buluşma ile gerçekleşir?

A
Sosyalleşme
B
Uzlaşma
C
inanma
D
Kandırma
E
Duyarlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (13 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,54. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x