Hayvan Besleme 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Hayvan Besleme 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Geviş getiren hayvanlarda midenin son bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abomasum
B
Rumen
C
Retikulum
D
Omasum
E
Özefagus
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitaminlerden biridir?

A
A
B
B1
C
D
D
E
E
K
Soru 3

Besin maddelerinin kana karışmasından başlayarak, bunların işlenmesi ve atıklarının dışarı atılmasına değin geçen tüm olaylara ne ad verilir?

A
Foforilasyon
B
Anabolizma
C
Emilim
D
Katabolizma
E
Metabolizma
Soru 4

Bağırsak mikroorganizmalarını geliştiren ve konakçı hayvanda yararlı etkileri olan canlı mikrobiyal yem katkı maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enzimler
B
Probiyotikler
C
Toksin bağlayıcılar
D
Antioksidanlar
E
Tampon maddeler
Soru 5

Keçilerde gebelik süresi kaç aydır?

A
2
B
4
C
5
D
6
E
9
Soru 6

Besi sığırlarında işkembe pH'sı düştüğünde görülen beslenme bozukluğuna ne ad verilir?

A
Asi doz
B
Gebelik toksemisi
C
Laminitis
D
Ketozis
E
Metritis
Soru 7

Gelişme çağında olan genç hayvanlarda et üretiminin hızlı büyüme olayından yararlanılarak gerçekleştirilmesine ne ad verilir?

A
Yağ besisi
B
Semirtme besisi
C
Protein besisi
D
Kısa süreli besi
E
Uzun süreli besi
Soru 8

Kuzularda Vitamin E ve Selenyum eksikliğine bağlı olarak hangi beslenme hastalığı görülmektedir?

A
Rumen asidozu
B
Ketozis
C
Anemi
D
Mastitis
E
Beyaz kas hastalığı
Soru 9

Besi sığırlarında canlı ağırlığın pratik saptanmasında aşağıdaki vücut ölçülerinden hangisi kullanılır?

A
Vücut yüksekliği
B
Vücut uzunluğu
C
Ayak uzunluğu
D
Göğüs çevresi
E
Baş büyüklüğü
Soru 10

Aşağıdakileden hangisi koyunlarda üretim sezonu yetiştirme ve besleme pratiği dönemlerinden biri değildir?

A
Laktasyon dönemi
B
Gebelik dönemi
C
Aşım dönemi
D
Kuru dönemi
E
Yaş dönemi
Soru 11

Entansif (yoğun) kuzu besi yönteminde kuzular günde ortalama kaç g canlı ağırlık artışı sağlarlar?

A
100 - 200
B
250 - 350
C
400-450
D
500-550
E
600 - 650
Soru 12

Bir et sığırı kesilip yüzüldükten sonra aşağıdakilerden hangisi 'karkas'ın bir bölümünü oluşturur?

A
Deri
B
Baş
C
But
D
iç organlar
E
Ayaklar
Soru 13

Kanatlı kümes hayvanlarının beslenmesinde ticari üretim koşullarında aşağıdaki vitamin gereksinimlerinden hangisi dikkate alınır?

A
Minimum gereksinimler
B
Temel gereksinimler
C
Makro gereksinimler
D
Optimum gereksinimler
E
Metabolik gereksinimler
Soru 14

Memelilerde dişlerin yaptığı öğütme işini, kanatlı kümes hayvanlarında hangi organ yapar?

A
Kursak
B
Taşlık
C
Gaga
D
Yutak
E
Dil
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi uygulamada rasyon hazırlama yöntemlerinden biri değildir?

A
Deneme-Yanılma yöntemi
B
Pearson-Kare yöntemi
C
Denklem yöntemi
D
Doğrusal programlama yöntemi
E
Faz veya dönem yöntemi
Soru 16

Kanatlı kümes hayvanlarının yemlerinde arpa, çavdar, tritikale ve yulaf gibi yemler yüksek düzeylerde kullanıldıklarında yemlere aşağıdakilerden hangisi ilave edilmelidir?

A
Yağ
B
Antibiyotik
C
Melas
D
Enzim
E
Antioksidan
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi rasyon hazırlarken hayvana ait bilinmesi gereken bilgilerden biri değildir?

A
Canlı ağırlığı
B
Fizyolojik durumu
C
Vücut rengi
D
Laktasyon sayısı
E
Verim düzeyi
Soru 18

Et tipi damızlık tavuklarda kısıtlı yemleme yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yağlanmanın engellenmesi
B
Canlı ağırlığın azaltılması
C
Yumurta ağırlığının azaltılması
D
Pik sonrası dönemde yumurta veriminin artırılması
E
Yem tüketiminin artırılması
Soru 19

Süt ineklerinin faz (dönem) yemlemesinde III. Dönemin (son 100 gün) en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu dönemde süt verimi düşmekte ve yem tüketimi yükselmektedir.
B
Bu dönemde hayvanların iştahları artmakta ve yem tüketimi yükselmektedir.
C
Bu dönemde hayvanların süt verimi artmakta ve yem tüketimi düşmektedir.
D
Bu dönemde canlı ağırlık kaybı meydana gelmektedir.
E
Bu dönemde süt verimi de yem tüketimi de azalmaktadır.
Soru 20

Etlik piliç üretiminde kesim ağırlığına yaklaşık kaç günde ulaşılır?

A
20-23
B
24-29
C
30-34
D
35-42
E
43-50
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x