Hayvan Besleme 2017-2018 Vize Sınavı

Hayvan Besleme 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mikro (iz) elementlerden biridir?

A
Sodyum
B
Potasyum
C
Çinko
D
Magnezyum
E
Kalsiyum
Soru 2

Besin maddelerinin sindirimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sindirim fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal olmak üzere üçe yarılır.
B
Sığır, koyun ve keçiler çok gözlü mideye sahiptirler.
C
Sindirim sistemi ağızla başlar ve mide ile sona erer.
D
Karaciğer sindirime yardımcı organlardan biridir.
E
Besin maddelerinin organizmaya yararlı olabilmesi için sindirim kanalında geçirdikleri değişikliklere sindirim adı verilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gliserol taşıyan lipidlerdendir?

A
Mumlar
B
Terpenler
C
Alifatik alkoller
D
Nötür yağlar
E
Sfingolipidler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir disakkarittir?

A
Riboz
B
Laktoz
C
Glukoz
D
Deoksiriboz
E
Fruktoz
Soru 5

Mineral madde metabolizmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hayvan vücudunun %46'sını oluşturur.
B
Vücutta asit-baz dengesini ayarlar.
C
Vücutta ozmotik basıncı dengeler.
D
Bazı enzim, vitamin ve hormonların yapısına girerler.
E
Kas ve sinirlerin uyarılmalarında etkili rol oynarlar.
Soru 6

Adipoz dokularda depolanan trigliseridleri yağ asitleri ve gliserole hidrolize eden enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amilaz
B
Hormon hassas lipaz
C
Tripsin
D
Kimotripsin
E
Pepsin
Soru 7

Amino asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Endojen amino asitler hayvansal dokularda sentezlenmez.
B
Esansiyel amino asitlerden herhangi birinin yetersizliği protein sentezini etkiler.
C
Mutlak zorunlu olan amino asitlere esansiyel amino asit denir.
D
Amino asitler nötr, asidik ve bazik olmak üzere üç gruba ayrılırlar.
E
Amino asitler suda, asitlerde ve alkalilerde kolay çözünürler.
Soru 8

Kanatlı sindirim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kursakta içi asit karakterli olup pH’sı 9’dur.
B
Taşlıkta hidroklorik asit (HCI) salgılanır.
C
Tavuklarda kalın bağırsak kapasitesi yüksektir.
D
Bezel midede yoğun olarak fiziksel sindirim görülür.
E
Kursak bezlerinden mukus salgılanır.
Soru 9

İnce bağırsakla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A
Dokusunda emilim sınırlı düzeyde gerçekleşir.
B
Kimyasal sindirimin en yoğun yapıldığı organdır.
C
Koyunlardaki uzunluğu 400-500 cm’dir.
D
Dokusunda enzim salgısı bulunmaz.
E
iç kısmı safra salgısı nedeniyle asit özelliktedir.
Soru 10

Hayvanlarda kan dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kanın sıvı kısmına plazma denir.
B
Vücuttaki yağ dokusunun oranı arttıkça kan oranı azalır.
C
Eritrosit bir kan hücresidir.
D
Trombositler vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı korunmasında görevlidirler.
E
Kanatlı hayvanlar memelilere göre daha fazla kan hacmine sahiptirler.
Soru 11

Baklagil dane yemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Soya dane yemi proteinin biyolojik değeri çok yüksektir.
B
Protein içerikleri % 20-45 arasında değişir.
C
Hayvan beslemede protein yemi olarak değerlendirilirler.
D
Soya dane yemi % 32-33 ham protein içerir.
E
Yapılarında beslenmeyi engelleyici toksik maddeler bulundurmazlar.
Soru 12

Arpa dane yemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Metabolik enerji düzeyi 2750-2900 kcal/kg’dır.
B
Dış kısmındaki kavuz nedeniyle içeriği yüksektir. sellüloz
C
Ham proteini yaklaşık %25-30’dur.
D
Süt ineklerinin rasyonlarına oranında kullanılır. % 20-35
E
Civciv rasyonlarına %15’den katılmamalıdır. fazla
Soru 13

Süt inekleri en yüksek süt verimine laktasyonun hangi döneminde ulaşılır?

A
Erken Laktasyon dönemi (1 Dönem)
B
Orta Laktasyon dönemi (2 dönem)
C
Geç Laktasyon dönemi (3 Dönem)
D
Kuru dönem (4 dönem)
E
Gebelik dönemi (5 dönem)
Soru 14

Süt ineklerinin su gereksinimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Su tüketimi kuru madde tüketimine bağlıdır.
B
En uygun içme suyu sıcaklığı 10 - 15 °C'dir.
C
Su gereksinimi çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir.
D
Yetersiz su tüketimi sütte su oranını düşürür.
E
Yetersiz su tüketimi yem tüketimini düşürür.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yem katkı maddelerinden biri değildir?

A
Prebiyotikler
B
Hayvansal yağlar
C
Antioksidanlar
D
Metan oluşumunu önleyiciler
E
Pelet bağlayıcılar
Soru 16

Kuru madde esasına göre buzağılara verilen kaba-yoğun yem oranı ne olmalıdır?

A
1/1
B
1/2
C
1/3
D
1/4
E
1/5
Soru 17

Buğdaygil yeşil yemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sudan otu yılda 1-4 kez biçilir.
B
Aşırı buğday hasılı tüketimi sinirlilik, kas krampları ve yavru atmalara neden olur.
C
Ham protein içerikleri % 8-12 arasında değişir.
D
Sudan otu kuru maddede % 2-2,5 şeker içerir.
E
Ham protein içeriği baklagillerden daha yüksektir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yem katkı maddesi olarak kullanılan enzimlerden biri değildir?

A
Proteaz
B
Ksilanaz
C
Pektinaz
D
Ligaz
E
Hemisellülaz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geviş getiren hayvanlarda midenin bölümlerinden biri değildir?

A
Şirden
B
işkembe
C
Börkenek
D
Kırkbayır
E
Özefagus
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sütün enerji içeriğe en fazla etkide bulunan besin maddesidir?

A
Protein
B
Süt şekeri
C
Yağ
D
Vitamin
E
Mineral
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x