Hayvan Yetiştirme 2011-2012 Vize Sınavı

Hayvan Yetiştirme 2011-2012 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Emici havalandırma sistemlerinde fanların yerleşim yerinin belirlenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınır?

A
Yan duvar yüksekliği
B
Çatı eğimi
C
Saçak genişliği
D
Yapının genişliği
E
Tavan yüksekliği
Soru 2

Hayvansal üretim yapılarında sürekli mahya açıklığının genişliği en az kaç cm olmalıdır?

A
5
B
7
C
9
D
12
E
15
Soru 3

Isı yalıtımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yapı elemanları arasında bırakılan durgun hava boşluğu ısı yalıtımında etkilidir.
B
Tarımsal yapılarda genellikle çekirdek yalıtımı kullanılır.
C
Isı yalıtımından beklenilen yararların elde edilmesi için yapıda yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir.
D
Tarımsal yapılarda ısı yalıtımı öncelikle duvarlarda yapılmalıdır.
E
Hayvansal üretim yapılarında ek ısıtmanın yapılması yerine yapı elemanlarında yalıtımın yapılması tercih edilir.
Soru 4

Süt sığırlarının iklimsel çevre istekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Süt sığırları için uygun bağıl nem değeri %85 dir.
B
Açık tipteki ahırlarda sıcaklığın 0°C'nin altına düşmesi büyük bir sorun oluşturmaz.
C
Toplam pencere alanı, taban alanının sıcak bölgelerde 1/10’u kadar olmalıdır.
D
Kapalı tipteki ahırlarda en uygun sıcaklık aralığı 10 -15 °C' dir.
E
Havalandırma kapasitesi yaz mevsiminde 0,75 - 1,40 m3/h/kg arasında olmalıdır.
Soru 5

__________ havanın soğuması sonucunda nemin havadan ayrılarak yoğunlaşmaya başladığı andaki sıcaklık değeridir.
Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bağıl nem
B
Konveksiyon
C
Çiğlenme noktası sıcaklığı
D
Nem dengesi
E
Isı iletimi
Soru 6

Bitkisel üretimin ön planda olduğu; basit yapılı evler ve hayvancılık tesislerinin bulunduğu yerleşim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Donatı
B
Oba
C
Köy
D
Mezra
E
Kom
Soru 7

Tarım kesiminin en fazla bina ve mekanizasyon olanağına sahip dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seracılık
B
Tavukçuluk
C
Mantar yetiştiriciliği
D
Koyun yetiştiriciliği
E
Süt sığırcılığı
Soru 8

Kırsal yerleşimlerde ve tarımsal faaliyetlerde gereksinim duyulan içme ve kullanma suyu ile atık su tesisleri; sulama ve drenaj sistemleri ile elektrifikasyon ve ulaşım sistemlerinin tümüne ne ad verilir?

A
Sosyal hizmetler
B
Sanitasyon hizmetleri
C
Altyapı tesisleri
D
Kentsel yapı
E
Sağlık hizmetleri
Soru 9

Izgara tabanlı besi sığırı ahırları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu sistemdeki ahırların ilk tesis maliyeti fazladır.
B
Izgaralar arasında 3-4 cm boşluk bırakılmalıdır.
C
Bu tip ahırlar hayvancılığın geliştiği ülkelerde yaygın olarak kullanılır.
D
Izgaralar aşağıya doğru daralan yamuk kesitli yapılmalıdır.
E
Basıcı tipte havalandırma sistemleri tercih edilmelidir.
Soru 10

Kırsal konutların planlanmasında yalnızca yemek hazırlanan mutfaklar en az kaç m2 olmalıdır?

A
6-8
B
9-14
C
15-18
D
20-25
E
26-30
Soru 11

Ülkemizde 1 yaş civarındaki erkek hayvanlar kaç ay besiye alınır?

A
0-2
B
3-4
C
5-7
D
8-10
E
11-12
Soru 12

Tel, ip ya da çember ile bağlanmış ve genellikle dikdörtgen veya yuvarlak biçimli sap-saman demetine ne ad verilir?

A
Silaj yemi
B
Balya
C
Üçgül
D
Seren
E
Silo
Soru 13

Soğuk hava depolarında havalandırmanın etkili olabilmesi için sandıklar ile duvarlar arasında kaç cm boşluk bırakılmalıdır?

A
20-30
B
30-40
C
40-50
D
50-60
E
60-70
Soru 14

Yeşil yem silolarında fermantasyon için uygun sıcaklık değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
4-6°C
B
4-8°C
C
10-12°C
D
25 -30°C
E
32-34°C
Soru 15

Bir akış ortamında akan suyun, akış ortamının her hangi bir noktasındaki, akış hız ve basınç gibi hareket elemanlarının zamanla değiştiği su akışına __________ veya kararsız akış denir.
Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Laminarakış
B
Üniform akış
C
Türbülanslı akış
D
Sürekli akış
E
Düzensiz akış
Soru 16

İşletme merkezinin planlamasında konutlar, makine ve alet koruma yapılarına kaç m uzaklıkta bulunmalıdır?

A
14
B
15
C
30
D
50
E
55
Soru 17

Büyük ölçekli işletmelerde bakım-onarım yeri hangi boyutlarda olmalıdır?

A
6x10 m
B
6x22 m
C
6x24 m
D
8x12 m
E
8x14 m
Soru 18

Akan suyun enerji denkleminin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darcy-Weisbach enerji denklemi
B
Bernoulli enerji denklemi
C
Bazin denklemi
D
Manning enerji denklemi
E
Süreklilik denklemi
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x