Hayvan Yetiştirme 2015-2016 Vize Sınavı

Hayvan Yetiştirme 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin tarımsal envanterini çıkarmak ve bunu kolay güncellenebilir bir yapıya kavuşturmak için gerekli koşullardan biri değildir?

A
Bilgi toplama sisteminin ürün ve hayvan izlemeye elverişli olması
B
Hayvan verimlerinin ölçülerek belirlenmesi ve tespit alanları oluşturularak veri toplanması
C
Verilerin yetiştiriciler tarafından toplanması
D
Veri toplamanın sürekli ve güvenilir olması
E
ilgili kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması
Soru 2

I. Hayvan sağlığı alanında bilgi açığını kapatacak alt yapı mevcut değildir.
II. Yem bitkisi üretimi yeterince artırılamamıştır.
III. Yetiştiricinin örgütlenmesi yetersizdir.
Türkiye hayvancılığının sorunları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Et üretimindeki payı sürekli ve en fazla artan çiftlik hayvanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manda
B
Sığır
C
Koyun
D
Tavuk
E
Keçi
Soru 4

Hayvansal gıdalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
insanlar, hayvansal gıdalarda bulunan proteinlerden düşük düzeyde yararlanabilir.
B
Günde bir litre süt tüketimi 5-6 yaşa kadar çocukların günlük protein ihtiyacını karşılar.
C
Normal büyüklükte bir yumurta kapsadığı besin maddeleri bakımından 200g ete eşdeğerdir.
D
Hayvansal gıdalardaki vitaminlerin yapı taşları aminoasitlerdir.
E
Et, yağda eriyen vitaminlerce fakirdir.
Soru 5

Spermatogenesis olayının gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tubuli seminiferi kontorti kanalları
B
Leydig hücreleri
C
Sertoli hücreleri
D
Graaf folikülü
E
Ductus deferens
Soru 6

Memeli çiftlik hayvanlarında kızgınlığın ortaya çıkmasından sorumlu olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Relaksin
B
Oksitosin
C
Östrogen
D
Testosteron
E
Progesteron
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi doğumun yaklaştığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A
Sağrıda zayıflama, açlık çukurunda çökme ve karın bölgesinde sarkma olması
B
Serviks tıkacının erimeye başlayıp akıntı şeklinde dışarıya çıkması
C
Hayvanda hareketlilik azalması
D
Memeden süte benzer sıvı gelmesi, vulva dudaklarının şişmesi
E
Doğumdan birkaç gün önce vücut ısısının, kan basıncının ve solunum sayısının artması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi seminal sıvının oluşumuna katkıda bulunan organlardan biri değildir?

A
Testis
B
Prostat
C
Cowper bezi
D
Penis
E
Ampulla
Soru 9

Bir işletme ya da bölgede, öngörülen hayvansal ürünün üretimine etkili olan bağımsız değişkenler bütününün oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

A
Çiftlik
B
Hayvancılık işletmesi
C
Populasyon
D
Hayvansal üretim sistemi
E
Sürü
Soru 10

Heterozigot genotipin iki homozigot genotipin ortalamasından gösterdiği sapmaya ne ad verilir?

A
Heterosis
B
Heterozigot
C
Dominans etki
D
Epistasi
E
intermedier etki
Soru 11

Hayvan ıslahı faaliyetlerinin esas işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayvan yetiştiricilerinin kârını yükseltmek
B
Sürünün veya populasyonun genotipik değerini yükseltmek
C
Sürü veya populasyonun fenotipik ortalamasını iyileştirmek
D
Bir ülke ya da bölgenin hayvan sayısını artırmak
E
Sürüdeki hayvanları daha kolay idare edilebilir hale getirmek
Soru 12

Birden fazla verimi esas alarak gerçekleştirilecek seleksiyon için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Familya seleksiyonu
B
indeks yöntemi
C
Kitle seleksiyonu
D
Sıralı seleksiyon
E
Kombine seleksiyon
Soru 13

Süt sığırcılığı işletmesinde gübre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sıvı gübre deposunun üzeri kapatılmamalıdır.
B
Sığır dışkısının tarlaya atılmadan önce yeteri kadar samanla karıştırılması gerekir.
C
Durakların bitişiğindeki servis yolunda biriken dışkı ve idrar, traktör arkasına monte edilen lastik sıyırıcı ile temizlenmelidir.
D
Traktörle sıyırarak gübre temizliği günde iki defa yapılabilir.
E
Sıvı gübre kabuk bağlamasını önlemek amacıyla karıştırılmalıdır.
Soru 14

İneklerde sağım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genellikle günde iki sağım yapılır.
B
Sağımdan önce sağım yerinin temizlenmesi gerekir.
C
Sağım makinesinin çalışması sütün memeye inmesine yardımcı olur.
D
Memenin yıkanması sağımı kolaylaştırır.
E
Sağım sırasında yem yemeleri sağımı zorlaştırır.
Soru 15

Buzağıların sütten kesilmesi için günlük kesif yem tüketimi kaç grama ulaşmalıdır?

A
150-250
B
300-350
C
400-500
D
500-550
E
600-700
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yetiştirilen yerli sığır ırklarından biri değildir?

A
Jersey
B
Zavot
C
Yerli Kara
D
Güney Anadolu Kırmızısı
E
Boz
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi etçi sığır ırklarından biri değildir?

A
Hereford
B
Shorthorn
C
Simmental
D
Charoláis
E
Angus
Soru 18

Düve besisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşı 12 aydan büyük ama doğurmamış sığırlar ile yürütülen besidir.
B
Yaşı ne olursa olsun doğurmamış dişi sığırların besisidir.
C
Yaşı 12 aylıktan büyük her cinsiyetten sığırın besisidir.
D
Yaşı 18 aydan büyük dişi sığırların besisidir.
E
ilk doğumunu yapmış dişi sığırlarla yürütülen besidir.
Soru 19

Kesilen sığırın baş, dört ayak, deri ve iç organlar ayrıldıktan sonra kalan kısma ne ad verilir?

A
Kesim değeri
B
Et miktarı
C
Kasaplık değer
D
Karkas
E
Gövde
Soru 20

Canlı ağırlığı yaklaşık 350 kg olan sığırların kamyonla taşınmasında, hayvan başına gerekli alan en az kaç m2 olmalıdır?

A
0,65
B
1,00
C
1,40
D
1,70
E
2,10
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x