Hayvan Yetiştirme 2016-2017 Final Sınavı

Hayvan Yetiştirme 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye hayvancılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türkiye’de organik hayvancılığa uygun koşullara sahip alanlar yetersizdir.
B
Türkiye’nin fiziksel ve biyoiklimsel çeşitliliği bitkisel ve hayvansal çeşitliliği artırmaya olanak vermemektedir.
C
Türkiye yağlı kuyruklu koyun ırklarından düşük kolesterollü et üretilir.
D
Türkiye’nin konumu; nitelikli damızlık hayvan üretse bile bunları komşu ülkelere satmasına engeldir.
E
Türkiye tavukçuluk sektörü ihracat yapabilecek kapasiteye erişememiştir.
Soru 2

İn-vitro dölleme teknolojisinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erkek hayvandan elde edilen sperm ile dişilerin tohumlanması
B
Genetik olarak birbirinin kopyası hayvan üretimi
C
Dişide normalin üzerinde ovulasyon oluşturma
D
Kesilmiş veya canlı hayvanlardan elde edilen yumurtaların laboratuar ortamında döllenmesi ve geliştirilmesi
E
Erkek hayvanlardan elde edilen spermin dondurularak saklanması
Soru 3

Kombine seleksiyonda, hayvanların seçimine esas olan değer (seleksiyon ölçütü) hangi bilgi kaynaklarından elde edilir?

A
içinde bulundukları sürünün ortalaması ile kendi verim değerleri farkından
B
Öz ve üvey kardeşlerin verim ortalamasından
C
Döllerin verim değerlerinden
D
Dahil oldukları familyanın ortalaması ile bireyin kendi değerlerinden
E
Ana, baba ve daha önceki ataların verim değerlerinden
Soru 4

Süt sığırı yetiştiriciliğinde buzağıların sütten kesilme zamanı için uygun ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günde 600-700 g buzağı büyütme yemi tüketebilmeleri
B
Günlük süt tüketimlerinin 4 kg’ı geçmesi
C
iki aylık yaşı doldurmaları
D
Analarını emmek istememeleri
E
75 kg canlı ağırlığa ulaşmaları
Soru 5

Bağlı duraklı sığır besi ahırları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yem yolunun genişliği, yemlikler dahil, 2.5 metreden az olmalıdır.
B
Yemliğin hayvan tarafındaki kenarının yüksekliği en az 50 cm olmalıdır.
C
Durak zeminine %7.5 eğim verilmelidir.
D
Durak uzunluğu 1.20 m kadar olmalıdır.
E
Durak genişliği 70-110 cm arasında olabilir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de melezleme ile elde edilen koyun ırklarından biri değildir?

A
Tahirova
B
Anadolu Merinosu
C
Karayaka
D
Malya
E
Türk Merinosu
Soru 7

Dünya koyun varlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Koyun türü entansif üretime yatkındır.
B
Dünya koyun varlığının büyük bölümü tropik ve subtropik bölgelerde yetiştirilmektedir.
C
Dünya koyun varlığının büyük bölümü Güney Amerika ve Avrupa’dadır.
D
Dünyada 200'den fazla koyun ırkı yetiştirilmektedir.
E
Koyunlar dünya üzerinde sınırlı bir alanda yetiştirilebilmektedir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yağlı kuyruklu yerli koyun ırklardan biri değildir?

A
Dağlıç
B
ivesi
C
Kıvırcık
D
Morkaraman
E
Akkaraman
Soru 9

Aşağıdaki liflerden hangisi Ankara keçisi ırkından üretilmektedir?

A
Üst kaba kıl
B
Keşmir
C
Tiftik
D
Yapağı
E
Kaşgora
Soru 10

Bir yaşından iki yaşına kadar olan erkek keçilere ne ad verilir?

A
Gezdan
B
Seis
C
Erkeç
D
Teke
E
Çebiç
Soru 11

Keçi sürülerinde normal kabul edilen kısırlık düzeyi % kaçtır?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 12

Yumurta tavuklarında kuluçka süresi kaç gündür?

A
18
B
21
C
24
D
30
E
42
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi etlik piliç üretiminde entegre şirketlerin bünyesinde yer almaz?

A
Kesimhane
B
Aşı-ilaç üretim ünitesi
C
Kuluçka ünitesi
D
Yem ünitesi
E
Anaç yetiştirme ünitesi
Soru 14

Kanatlı hayvanların aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde kimyasal sindirim vardır?

A
Bezel mide
B
Kalın bağırsak
C
Kursak
D
Kör bağırsak
E
Taşlık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi koloni verimliliği ile doğrudan ilişkili değildir?

A
işçi arıların çalışkanlığı
B
Doğadaki nektar ve polen kaynakları
C
Ana arının yumurtlama kapasitesi
D
Koloninin oğul vermesi
E
Erkek arı mevcudu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi erken ilkbahar mevsiminde yapılan arıcılık işlerinden biri değildir?

A
Varroa mücadelesi yapmak
B
Bal hasadı yapmak
C
Ana arı yenilemek
D
Zayıf kolonileri birleştirmek
E
Teşvik beslemesi yapmak
Soru 17

Bal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortam sıcaklığı arttıkça balın kıvamı artar.
B
Balın su içeriği azaldıkça kıvamı azalır.
C
Su içeriği düşük ballar fermantasyona açıktır.
D
Balın su içeriği % 25-50 arasındadır.
E
Bal higroskobik ve kıvamlı bir üründür.
Soru 18

Koza boğmanın amacı nedir?

A
Kozadan kopuksuz ipek lifi elde edebilmektir.
B
Koza pamuğunu uzaklaştırmaktır.
C
Kozadan kelebeğin çıkışını kolaylaştırmaktır.
D
Bozuk kozaları imha etmektir.
E
Kozanın daha düzgün şekil almasını sağlamaktır.
Soru 19

Koza ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ipek zenginliği kozanın ipek veriminin ölçüsüdür.
B
Koza gömlek oranı toplam koza ağırlığında koza gömleğinin payıdır.
C
Tava dibi kozanın ipek çekilemeyen katmanıdır.
D
Koza pamuğu kozanın % 2’si kadardır.
E
Kozanın katmanları içten dışa koza pamuğu, koza gömleği ve tava dibidir.
Soru 20

İpekböcekçiliğinde voltinizm ne anlama gelir?

A
Cinsiyet ayırım yöntemidir.
B
Generasyonlar arası süredir.
C
Larva dönemi besleme programıdır.
D
Bir yıldaki generasyon sayısını ifade eder.
E
Cinsiyetlerin oluşum mekanizmasıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x