Hayvan Yetiştirme 2016-2017 Vize Sınavı

Hayvan Yetiştirme 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın yararlarından biri değildir?

A
iş gücünün etkin olarak kullanılmasını sağlama
B
Kırsal nüfusun beslenme kalitesini artırma
C
Hayvansal ürün üretme
D
Yetiştiricisinin sosyalleşmesini sağlama
E
Tarım arazilerinin verimliliğini koruma
Soru 2

Tarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte yapılması tarım işletmesinin karlılığını etkilemez.
B
Tarım işletmelerinin pek azında hayvansal ve bitkisel üretim birlikte yapılır.
C
Tarım; bitkisel üretim ve hayvancılık olmak üzere iki ana üretim kolundan oluşan bir bütündür.
D
Ürünlerinin pazarlanması tarım işletmelerinin faaliyet alanlarından değildir.
E
Çeki, binek ve spor amaçlı hayvan yetiştiriciliği geniş anlamda hayvancılık tanımında yer almaz.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye hayvancılığının sorunlarından biri değildir?

A
Hayvancılıkta yetiştirici örgütlenmesinin yetersiz olması
B
Yem bitkileri üretiminin yetersiz olması
C
Çayır ve mera alanlarının önemli düzeyde azalmış olması
D
Hayvansal üretim yapan işletme sayısının hızla artması
E
Karma yem sektöründe denetimin yetersiz olması
Soru 4

Türkiye hayvan varlığı ve üretimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Son yıllarda toplam sığır varlığı artmıştır.
B
Türkiye’de et ihtiyacının büyük bölümü tavukçuluktan karşılanmaktadır.
C
Yerli sığırların sayısı azalmaktadır.
D
Koyun ve keçinin et üretimindeki payı azalmaktadır.
E
Türkiye süt üretimi artmaktadır.
Soru 5

Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinde kızgınlık yıl boyu görülür?

A
Köpek
B
inek
C
At
D
Koyun
E
Keçi
Soru 6

FSH hormon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Korpus luteumdan salgılanır ve graaf follikülünün çatlayarak yumurtanın serbest bırakılmasına yol açar.
B
Hipofiz arka lobundan salgılanır ve genital kanalın kasılmasını sağlar.
C
Hipotalamustan salgılanır ve büyüme hormonunun salgılanmasını sağlar.
D
Ovaryumlardan salgılanır ve kızgınlık davranışının ortaya çıkmasını sağlar.
E
Hipofiz ön lobundan salgılanır ve ovaryumlarda follikül gelişimini uyarır.
Soru 7

Dişi memelilerde süt sentezi için metabolizmanın düzenlenmesinde ve analık davranışının ortaya çıkmasında fonksiyon gösteren hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Relaksin
B
inhibin
C
Prolaktin
D
Gn-RH
E
Östrogen
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi memeli çiftlik hayvanlarında doğumun belirtileri arasında yer almaz?

A
Vulva dudaklarının şişmesi
B
Memeden süte benzer sıvı gelmesi
C
Karın bölgesinin iyice sarkması
D
Kuyruk kaidesinin belirgin hale gelmesi
E
Hayvanın aşırı sakinleşmesi
Soru 9

I. Sürü veya populasyonda her hangi bir özellik bakımından fenotipik değeri artırmak üzere yapılan işlerin tamamı hayvan ıslahı kapsamında ele alınır.
II. Irkların uyum yetenekleri ile verim seviyeleri arasında hiçbir ilişki yoktur.
III. Uyum yeteneği bakımından aynı türün ırkları arasında da farklılık vardır.
Hayvan ıslahı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kalitatif olarak tanımlanan özelliklerin temel niteliklerinden biridir?

A
Söz konusu özelliği etkileyen genlerin etkilerinin çevreye göre değişmemesi
B
Populasyonda neredeyse her birey için farklı bir fenotipik değer oluşması
C
Çok sayıda gen çifti tarafından determine edilmesi
D
Aynı genotipteki hayvanların farklı fenotipik değerlere sahip olabilmesi
E
Fenotipik değerin ölçüm değeri olarak ifade edilmesi
Soru 11

I. Çevre varyansı değişmeden genetik varyans azalırsa kalıtım derecesi küçülür.
II. Herhangi bir özelliğin kalıtım derecesi aynı sürüde zamanla değişebilir.
III. Bir sürünün herhangi bir verimi için hesaplanan kalıtım derecesi, o sürünün ortalama veriminin ne oranda genotipin etkisiyle oluştuğunu ifade eder.
Fenotipik varyasyon ve unsurları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12

I. Bir işletmede herhangi bir verim için hesaplanacak ekonomik verim seviyesi ile hedeflenen verim seviyesi aynıdır.
II. Bir il veya bölgedeki süt sığırcılığı işletmeleri için hesaplanacak ekonomik verim seviyeleri farklı olabilir.
III. Üretimin diğer unsurlarının fiyatı artarken, ürün satış fiyatının sabit kalması ekonomik verim seviyesini artırır.
Ekonomik verim seviyesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13

Sürüdeki her yaş grubundaki sığırlar dikkate alındığında yaklaşık 600 kg canlı ağırlığındaki bir sütçü inek başına bir yıllık gübre üretimi için uygun değer kaç tondur?

A
30
B
25
C
20
D
15
E
10
Soru 14

Süt sığırı ahırlarında başı duvara bakacak şekilde düzenlenmiş serbest durakların boyu ve genişliği için optimum değerler kaçtır?

A
2.40m ve 1.15 m
B
2.50mve1.20m
C
2.60m ve 1.20 m
D
2.60m ve 1.35 m
E
2.80mve1.40m
Soru 15

Erkek ve dişi genç sığırların farklı bölmelerde tutulmak üzere birbirlerinden ayrılmaları için uygun zaman aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
4-5 ay
B
7-8 ay
C
9-10 ay
D
11-12 ay
E
12-18 ay
Soru 16

Sığırlara, kaba yemle sağlanması gereken minimum kuru madde düzeyi 100 kg canlı ağırlık için kaç kg olmalıdır?

A
0.5-0.75
B
1.0-1.5
C
1.75-2.00
D
2.5-3.5
E
5.0-6.0
Soru 17

Kamyonla nakliyede canlı ağırlığı 500-700 kg kadar olan sığır başına gerekli kasa alanı kaç m2 olmalıdır?

A
1.00-1.30
B
1.35-1.70
C
1.75-1.95
D
2.00-2.25
E
2.30-2.50
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir sığır ırkında besiyi olması gereken canlı ağırlığın çok üstüne çıkarmanın olası etkilerinden biridir?

A
Sermaye giderinin düşmesi
B
Karkasta kemik oranının artması
C
Bir kg canlı ağırlık artış maliyetinin düşmesi
D
Hayvanların idaresinin kolaylaşması
E
Karkasın yağlanması
Soru 19

Türkiye'de sığır eti üretimine besiye alınmak suretiyle en fazla katkı sağlayan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damızlık genç dişiler
B
Düveler
C
Buzağılar
D
Genç Erkekler
E
Dişi danalar
Soru 20

Sığırların besi performansına cinsiyetin etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Erkek sığırlarda randıman kastre edilmişlerden çok yüksektir.
B
Türkiye’de besiye alınacak sığırlarda kastrasyon yaygın bir uygulamadır.
C
Erkek sığırlarda karkas yağlanması kastre edilmişlerden daha fazladır.
D
Kastre edilen sığırların bir kg canlı ağırlık artışı için erkeklerden daha fazla yem tüketir.
E
Kastre edilmiş sığırların günlük canlı ağırlık artışı erkeklerinkinden fazladır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x