Hayvan Yetiştirme 2017-2018 Vize Sınavı

Hayvan Yetiştirme 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hayvansal besinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Günlük 1 litre süt tüketimi 5-6 yaşa kadar çocukların günlük protein ihtiyacının tamamını karşılar.
B
Et proteininin biyolojik değerliliği düşüktür.
C
Et yağı; B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerince zengindir.
D
Sütün kalsiyum içeriği yüksektir.
E
Süt A vitaminince zengindir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “geniş anlamda hayvancılık tanımı” içerisinde yer almaz?

A
Gıda üretmek amacıyla hayvan yetiştirmek
B
Spor amaçlı olarak hayvan yetiştirmek
C
Tekstil hammaddesi üretmek amacıyla hayvan yetiştirmek
D
Korunma amaçlı olarak hayvan yetiştirmek
E
Dövüş hayvanları yetiştirmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye hayvancılığı için önerilerden biri değildir?

A
Hemen her üretim dalı ya da tür için üretim sistemlerine özgü ıslah programları geliştirilmelidir.
B
Hayvan hastalıklarının baskı altına alınması çalışmaları artırılmalıdır.
C
Hayvansal üretim için girdi niteliği olan ürünlerin (yem, ilaç, katkı maddesi vb) denetimi sistemli ve sürekli hale getirilmelidir.
D
Türkiye'nin tarımsal envanterini çıkarmak ve kolayca güncellenebilir bir yapıya kavuşturmak gerekir.
E
Üreticilerin fiyat oluşumuna katılmalarını sağlayacak pazar mekanizmaları etkin hale getirilmelidir.
Soru 4

Türkiye’nin çayır ve mera alanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye meralarının büyük bölümü verimsizleşerek elden çıkmıştır.
B
Türkiye mera alanları uzun yıllardan beri sömürülmüştür.
C
Türkiye mera alanları daralmakla birlikte hayvancılığımız için yeterlidir.
D
Türkiye’de otlatmaya elverişli olabilecek araziler toplamı 237 milyon dekar olarak hesaplanmaktadır.
E
Tarımda mekanizasyon artışı nedeniyle mera alanları; bir bölümü bitkisel üretime açıldığından daralmıştır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanlarda doğum belirtileri arasında yer almaz?

A
Memeden süte benzer salgı gelmesi
B
Sıklıkla yatıp kalkma ve huzursuzluk
C
Serviks tıkacının erimesi neticesinde akıntı oluşması
D
Vulva dudaklarında ödeme bağlı şişme
E
Doğumdan birkaç gün önce vücut ısısının, kan basıncı ve solunum sayısının yükselmesi
Soru 6

Memeli hayvanlarda libido ve çiftleşme davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Libido ergenlik çağına yaklaşan erkek hayvanlarda görülmeye başlar.
B
Libido erkek hayvanlardaki aşım yapma isteğidir.
C
Koku ve görsel uyarımın çiftleşme davranışına etkisi yoktur.
D
Testosteron hormonu libidonun ortaya çıkmasında etkilidir.
E
Çevredeki diğer hayvanlarla fiziksel temas çiftleşme davranışının öğrenilmesinde önemlidir.
Soru 7

Döllenmeden sonra embriyonun yerleştiği, beslendiği ve korunduğu dişi üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ovidukt
B
Ovaryum
C
Vagina
D
Uterus
E
Vulva
Soru 8

Aşağıdaki çiftlik hayvanı türlerinin hangisinde embriyo aktarımı uygulanmaz?

A
Tavuk
B
Sığır
C
Kısrak
D
Koyun
E
Keçi
Soru 9

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi seleksiyon üstünlüğünü olumsuz yönde etkiler?

A
Ayıklama oranının düşük olması
B
Varyasyonun yüksek olması
C
Yaşama gücünün yüksek olması
D
Döl veriminin düşük olması
E
Üzerinde durulan özellik sayısının az olması
Soru 10

Hayvanlar aleminde kalıtsal yapıya bağlı olarak bir takım ortak özelliklere sahip olan, doğal koşullarda birbirleriyle çiftleşebilen ve çiftleştiklerinde de döl verme ve dölleme yeteneğinde yavrular veren canlı grubuna ne ad verilir?

A
Hat
B
Tür
C
Irk
D
Soy
E
Familya
Soru 11

I. Bir bölgede aynı ürünü üreten bütün işletmelerin ekonomik verim seviyeleri aynıdır.
II. Üretim unsurlarının fiyatının gerilemesi ekonomik verim seviyesini artırır.
III. Aynı işletmede aynı ürün için ekonomik verim seviyesi zamanla değişebilir.
Hayvancılık işletmelerinin ekonomik verim seviyesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Dengedeki bir populasyonda B geninin frekansı 0,40’tır. Bu populasyonda bb genotiplilere hiç döl verdirilmeden elde edilecek yeni generasyonda B geninin frekansında beklenen artışın en yakın değeri kaçtır?

A
0,300
B
0,225
C
0,200
D
0,100
E
0,050
Soru 13

Aşağıdaki değişikliklerden hangisi sığırlarda sıcaklık stresine bağlanamaz?

A
Solunum sayısının artması
B
Vücut ısısının artması
C
Su tüketiminin artması
D
Yem tüketiminin artması
E
Süt veriminin azalması
Soru 14

İki doğum arası süresi 405 gün olan bir ineğin servis periyodu yaklaşık kaç gündür?

A
70
B
95
C
100
D
125
E
155
Soru 15

Damızlık ineklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünya süt sığırcılığında egemen ırk Siyah Alacadır.
B
Türkiye’nin hemen her yerinde, Simental ve Esmer yetiştirilebilir.
C
Simentalin etçilik yeteneği Siyah Alacadan daha yüksektir.
D
Simental Türkiye’nin en yaygın kültür ırkı değildir.
E
Siyah Alaca ırkı, Simental ırkına göre daha uzun ömürlüdür.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sığırlarda ilk damızlıkta kullanma yaşının normalden büyük olmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Yavru atma ve ölü doğum oranının artması
B
Verimsiz dönem masraflarının artması
C
Alınabilecek buzağı sayısının düşmesi
D
Ömür boyu süt veriminin azalması
E
Gebe kalma oranının düşmesi
Soru 17

Kamyonla nakliyede canlı ağırlığı 200-350 kg kadar olan sığır başına gerekli kasa alanı kaç m2 olmalıdır?

A
0, ,7-1,0
B
1, ,00-1, ,3
C
1, ,35-1, ,7
D
1, ,75-1, ,95
E
2, ,00-2, ,25
Soru 18

Türkiye'de besiye alınan sığırların en büyük bölümünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Dişi danalar
B
inekler
C
Erkek sığırlar
D
Erkek ve dişi buzağılar
E
Düveler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde etçi sığır ırkları birlikte verilmiştir?

A
Charolais, Hereford, Limousin
B
Simmental, Esmer, Angus
C
Hereford, Angus, Siyah Alaca
D
Limousin, Jersey, Simmental
E
Kırmızı Angus, Boynuzsuz Hereford, Boz Irk
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x