Hayvan Yetiştirme 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Hayvan Yetiştirme 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hayvansal besinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Et yağı; B1, B2, Bg ve B-12 vitaminlerince zengindir.
B
Günlük 1 litre süt tüketimi 5-6 yaşa kadar çocukların günlük protein ihtiyacının tamamını karşılar.
C
Sütün kalsiyum içeriği yüksektir.
D
Et proteininin biyolojik değerliliği düşüktür.
E
Süt A vitaminince zengindir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın yararlarından biri değildir?

A
Tarım arazilerinin verimliliğini koruma
B
Yetiştiricisinin sosyalleşmesini sağlama
C
Kırsal nüfusun beslenme kalitesini artırma
D
Hayvansal ürün üretme
E
iş gücünün etkin olarak kullanılmasını sağlama
Soru 3

Döllenmeden sonra embriyonun yerleştiği, beslendiği ve korunduğu dişi üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uterus
B
Ovidukt
C
Ovaryum
D
Vagina
E
Vulva
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi memeli çiftlik hayvanlarının eşeysel olgunluğa ulaşma zamanını doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Besleme düzeyi
B
iklim koşulları
C
Irk
D
Ana yaşı
E
Cinsiyet
Soru 5

Bir işletme ya da bölgede, öngörülen hayvansal ürünün üretimine etkili olan bağımsız değişkenler bütününün oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

A
Hayvansal üretim sistemi
B
Sürü
C
Populasyon
D
Hayvancılık işletmesi
E
Çiftlik
Soru 6

Birden fazla verimi esas alarak gerçekleştirilecek seleksiyon için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
indeks yöntemi
B
Familya seleksiyonu
C
Sıralı seleksiyon
D
Kombine seleksiyon
E
Kitle seleksiyonu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yetiştirilen kültür sığır ırklarından biri değildir?

A
Sarı alaca
B
Esmer
C
Siyah alaca
D
Jersey
E
Kilis
Soru 8

Süt sığırı yetiştiriciliğinde buzağıların sütten kesilme zamanı için uygun ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki aylık yaşı doldurmaları
B
75 kg canlı ağırlığa ulaşmaları
C
Günde 600-700 g buzağı büyütme yemi tüketebilmeleri
D
Günlük süt tüketimlerinin 4 kg’ı geçmesi
E
Analarını emmek istememeleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi etçi sığır ırklarından biri değildir?

A
Angus
B
Charolois
C
Simmental
D
Hereford
E
Shorthorn
Soru 10

Bir popülasyonda toplam hayvan varlığı değişmeden bir yılda kesilebilen hayvanların oranına ne ad verilir?

A
Kesim değeri
B
Kesim oranı
C
Kasaplık güç
D
Karkas değeri
E
Kasaplık değer
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi et koyunu ırklarından biri değildir?

A
Southdown
B
Romanov
C
Leicester
D
Lincoln
E
İle de France
Soru 12

Üretim yapılan tarlanın, bir sonraki üretim dönemi için sürülerek dinlenmeye bırakılmasına ne ad verilir?

A
Anız
B
Nadas
C
icar
D
Islah
E
Mera
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi süt keçisi ırklarının özelliklerinden biri değildir?

A
Büyük çoğunluğunda döl verimi ve gelişme hızının düşük olması
B
Vücutlarının ince, zarif ve kuru yapılı olması
C
Derilerinin genellikle yumuşak, ince ve gevşek olması
D
Memelerinin iyi gelişmiş olması ve bezel bir yapı göstermesi
E
Laktasyon sürelerinin uzun ve süt verimlerinin yüksek olması
Soru 14

Keçilerde yapay emzirme uygulaması esas olarak aşağıdaki üretim biçimlerinden hangisinde uygulanır?

A
Tiftik üretimi yapan işletmelerde
B
Et üretimi yapan işletmelerde
C
Deri üretimi yapan işletmelerde
D
Keşmir üretimi yapan işletmelerde
E
Süt üretimi yapan işletmelerde
Soru 15

Yumurta tavuklarında kuluçka süresi kaç gündür?

A
18
B
21
C
24
D
30
E
42
Soru 16


Civcivlerin büyütme bölmelerinde yemlik, suluk ve ısıtıcıya göre konumları yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekle göre civcivlerin bulunduğu ortam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortam sıcaklığı normaldir.
B
Suluk sayısı yetersizdir.
C
Yüksek hava cereyanı (akımı) vardır.
D
Düşük sıcaklığa maruz kalıyorlar.
E
Yüksek sıcaklığa maruz kalıyorlar.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi propolisin kullanım alanlarından biri değildir?

A
Kovan çatlak ve yarıklarını kapatma
B
Deri yangılarına karşı hazırlanan eriyikler
C
Kovandan atılamayan organik maddeleri kaplama
D
Kozmetik ürünler
E
Yaşlı yavruları besleme
Soru 18

Kafkas arısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Açık renkli petek üretirler.
B
işçi arıların kıl rengi kahvedir.
C
Mizacı sinirli ve hareketlidir.
D
Oğul verme eğilimi düşüktür.
E
Propolisi az kullanırlar.
Soru 19

Koza boğmanın amacı nedir?

A
Koza pamuğunu uzaklaştırmaktır.
B
Kozadan kelebeğin kolaylaştırmaktır. çıkışını
C
Kozanın daha düzgün şekil sağlamaktır. almasını
D
Bozuk kozaları imha etmektir.
E
Kozadan kopuksuz ipek edebilmektir. lifi elde
Soru 20

Denye'nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İpek ipliğinin renk skalasıdır.
B
Dişi kelebeklerin yumurtlama ortamıdır.
C
ipek ipliğinin inceliğinin ölçüsüdür.
D
Koza kalitesinin ölçüsüdür.
E
Kozadan ipek çekmede kullanılan alettir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x