Hayvan Yetiştirme 2018-2019 Vize Sınavı

Hayvan Yetiştirme 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye hayvancılığı ile ilgili fırsatlardan biri değildir?

A
Komşu ülkelere hayvansal ürün ve damızlık satabilme
B
AB ülkelerine hayvanlar için aşı ve ilaç satabilme
C
Türkiye'deki yerleşmiş hayvancılık geleneği
D
AB ülkelerinin kuzu ve oğlak eti ihtiyacı
E
Tavukçuluk sektörünün ihracata yönelik üretim yapabilmesi
Soru 2

Hayvansal besinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Normal büyüklükte bir yumurta kapsadığı besin maddeleri bakımından 200g ete eşdeğerdir.
B
Et yağı; B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerince zengindir.
C
Günlük 1 litre süt tüketimi 5-6 yaşa kadar çocukların günlük protein ihtiyacının tamamını karşılar.
D
Sütün kalsiyum içeriği yüksektir.
E
Süt proteini kazein, yüksek biyoloji değerliklidir.
Soru 3

I. Hayvan varlığının genetik kapasitesini artırmak için önemli bir araç olan yapay tohumlamanın önündeki engeller kaldırılamamıştır.
II. Hayvancılıkta yetiştirici örgütlenmesi yetersizdir.
III. Türkiye’de tarım işletmesi sayısı yıllar itibariyle artmış, buna karşılık işletmeler büyümüştür.
Türkiye'de hayvancılıktaki kısıtlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “geniş anlamda hayvancılık tanımı”nın kapsamı içerisinde değildir?

A
Tekstil hammaddesi üretmek amacıyla hayvan yetiştirmek
B
Yük taşıma amaçlı hayvan yetiştirmek
C
Dövüş hayvanları yetiştirmek
D
Gıda üretmek amacıyla hayvan yetiştirmek
E
Korunma amaçlı olarak hayvan yetiştirmek
Soru 5

FSH (Follikül Uyarıcı Hormon) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hipotalamustan salgılanır ve büyüme hormonunun salgılanmasını sağlar.
B
Ovaryumlardan salgılanır ve kızgınlık davranışının ortaya çıkmasını sağlar.
C
Korpus luteumdan salgılanır ve graaf follikülünün çatlayarak yumurtanın serbest bırakılmasına yol açar.
D
Hipotalamustan salgılanır ve genital kanalın kasılmasını sağlar.
E
Hipofiz ön lobundan salgılanır ve ovaryumlarda follikül gelişimini uyarır.
Soru 6

__________, döllenmeden sonra embriyonun yerleştiği, beslendiği ve korunduğu dişi üreme organıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Ovaryum
B
Ovidukt
C
Uterus
D
Vagina
E
Vulva
Soru 7

__________ üreme organlarının gelişmeleri sonucunda genç erkeklerin spermatozoit ve genç dişilerin yumurta hücresi üretmeye ve çiftleşme isteği göstermeye başladıkları gelişme dönemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Döllenme
B
Kızgınlık döngüsü
C
Östrüs
D
Eşeysel olgunluk
E
Çiftleştirme
Soru 8

I. Süt
II. Et
III. Deri
Sığır yetiştiriciliğinde üretilen temel verimler yukarıdakilerden hangileridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Bir sığır sürüsünde erkek ve dişi damızlıkların Siyah-Alaca ırkından olması aşağıdaki çiftleştirme sistemlerinden hangisine örnektir?

A
Kan tazeleme
B
Saf yetiştirme
C
Islah melezlemesi
D
Kombinasyon melezlemesi
E
Kullanma melezlemesi
Soru 10

__________ birden fazla verimi esas alarak gerçekleştirilecek yöntemdir. seleksiyon için en uvaun
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden tamamlar? hangisi doğru olarak

A
indeks yöntemi
B
Kombine seleksiyon
C
Familya seleksiyonu
D
Kitle seleksiyonu
E
Sıralı seleksiyon
Soru 11

Hayvan ıslahı faaliyetlerinin esas işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayvan yetiştiricilerinin kârını yükseltmek
B
Sürü veya populasyonun fenotipik ortalamasını iyileştirmek
C
Sürüdeki hayvanları daha kolay idare edilebilir hale getirmek
D
Sürünün veya populasyonun genotipik değerini yükseltmek
E
Bir ülke ya da bölgenin hayvan sayısını artırmak
Soru 12

Kalıtsal yapıya bağlı olarak bir takım ortak özelliklere sahip olan, doğal koşullarda birbirleriyle çiftleşebilen ve çiftleştiklerinde de döl verme ve dölleme yeteneğinde yavrular veren canlı grubuna ne ad verilir?

A
Alem
B
Gen
C
Irk
D
Tür
E
Prokaryot
Soru 13

Süt sığırcılığı işletmelerinde altlık (yataklık) kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Günde iki kez yataklık kontrolü ve gübrenin temizlenmesi, durakta yeterli temizliği sağlar.
B
Serbest duraklarda yeterli rahatlık ve ısı yalıtımı sağlamak üzere yataklık kalınlığı 8-10 cm olmalıdır.
C
Saman, hızar talaşı veya kauçuk levhalar yataklık olarak kullanılabilir.
D
Yataklıklı serbest durak uygulaması kaliteli süt üretimine yol açar.
E
iyi yataklıklı serbest duraklar, ineklerin kolayca yatıp kalkması için uygundur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir süt ineğinde olması istenen özelliklerden biri değildir?

A
Vücut gövdesinin derin ve geniş olması
B
Meme başlarının orta büyüklükte olması, kaba yapılı olmaması
C
Arka bacakların düzgün ve sağlam yapılı olması
D
Memenin derinliğinin fazla olması
E
Vücut gövdesinin derinlik ve genişliğinin önden arkaya gidildikçe artması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yetiştirilen kültür sığır ırklarından biridir?

A
Zavot
B
Kilis
C
Yerli Kara
D
Boz ırk
E
Esmer
Soru 16

İneklerde gebelik ve doğumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gebe inekler doğurmasına 1 hafta kala doğum bölmesine alınır.
B
Sığırlarda gebelik süresi ortalama 310 gündür.
C
ineklerin çoğu yardıma ihtiyaç duymadan doğururlar.
D
Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş doğum bölmesine bol yataklık serilmelidir.
E
Doğum gerçekleşir gerçekleşmez buzağının ağız ve burnundaki mukoz kalıntı temizlenmelidir.
Soru 17

Kesilen sığırın baş, dört ayak, deri ve iç organlar ayrıldıktan sonra kalan kısma ne ad verilir?

A
Karkas
B
Kasaplık güç
C
Gövde
D
Et miktarı
E
Kasaplık değer
Soru 18

I. Yaş
II. Cinsiyet
III. Besi başı ağırlığı
Besi performansını etkileyen faktörler yukarıdakilerden hangileridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Genç bir sığırdan mümkün olan en kısa sürede , en fazla eti en ekonomik şekilde üretmek için yapılan faliyetlerin tamamına ne ad verilir?

A
Semirtme
B
Kastrasyon
C
Karkas
D
Randıman
E
Sığır besiciliği
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde etçi sığır ırkları birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Angus, Limousin, Hereford
B
Angus, Esmer, Hereford
C
Shorthorn, Simmental, Hereford
D
Siyah-Alaca, Limousin, Esmer
E
Charolais, Jersey, Hereford
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x