Hayvan Yetiştirme 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Hayvan Yetiştirme 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “geniş anlamda hayvancılık tanımı” içerisinde yer almaz?

A
Tekstil hammaddesi üretmek amacıyla hayvan yetiştirmek
B
Dövüş hayvanları yetiştirmek
C
Gıda üretmek amacıyla hayvan yetiştirmek
D
Korunma amaçlı olarak hayvan yetiştirmek
E
Spor amaçlı olarak hayvan yetiştirmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın yararlarından biri olarak değerlendirilemez?

A
Giyim sanayisine hammadde sağlar.
B
Bitkisel üretimi destekler.
C
Gıda üretimi sağlar.
D
Veterinerliğin gelişimine katkıda bulunur.
E
Gelişmemiş bölgelerle dağlık alanlarda taşıma gücü sağlar.
Soru 3

__________, erkek çiftlik hayvanlarında en yaygın uygulanan üreme teknolojisidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Embriyo aktarımı
B
Eksogen hormon uygulaması
C
in -vitro dölleme
D
Klon üretimi
E
Yapay tohumlama
Soru 4

I. Yapağı
II. Et
III. Süt
Sığır yetiştiriciliğinde üretilen temel verimler yukarıdakilerden hangileridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi seleksiyon üstünlüğünü olumsuz yönde etkiler?

A
Döl veriminin düşük olması
B
Ayıklama oranının düşük olması
C
Yaşama gücünün yüksek olması
D
Üzerinde durulan özellik sayısının az olması
E
Varyasyonun yüksek olması
Soru 6

________ , kalıtsal yapıya bağlı olarak bir takım ortak özelliklere sahip olan, doğal koşullarda birbirleriyle çiftleşebilen ve çiftleştiklerinde de döl verme ve dölleme yeteneğinde yavrular veren canlı grubudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Prokaryot
B
Gen
C
Alem
D
Irk
E
Tür
Soru 7

I. Buzağılar, tanınmalarını sağlamak amacıyla numaralanırlar.
II. Buzağılar ilk haftadan itibaren kesif yeme alıştırılmaya başlanmalıdır.
III. Buzağılar doğar doğmaz analarından ayrılabilir.
Buzağı büyütme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kültür sığır ırklarından biri değildir?

A
Jersey
B
Sarı alaca
C
Beyaz alaca
D
Siyah alaca
E
Esmer
Soru 9

__________, kesilen sığırın baş, dört ayak, deri ve iç organlar ayrıldıktan sonra kalan kısmına denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Karkas
B
Kasaplık güç
C
Gövde
D
Et miktarı
E
Kasaplık değer
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi besi performansını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

A
Vücut yapısı
B
iklim şartları
C
Cinsiyet
D
Yaş
E
Irk
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi et koyunu ırklarından biri değildir?

A
Romanov
B
Southdovvn
C
Leicester
D
Hampshire Down
E
Lincoln
Soru 12

Mevcut bilgilere göre, köpekten sonra evcilleştirilmiş ilk tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manda
B
Dana
C
inek
D
Kedi
E
Koyun
Soru 13

Ankara keçisinin esas verimi nedir?

A
Et
B
Tiftik
C
Süt
D
Deri
E
Döl
Soru 14

Keçilerde süt verimi üzerinde kalıcı etkiye sahip tek faktör ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
beslemedir
B
genetik yapıdır
C
oğlaklama zamanıdır
D
laktasyon sırasıdır
E
sağım tipidir
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tavuk yetiştirme işlemlerinde dikkate alınması gereken temel hususlardan biri değildir?

A
Yerleşim sıklığı
B
Aydınlatma
C
Mevsim
D
Yemleme
E
Civcivlerin kümese yerleştirilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi etçi tavuk ırklarından biri değildir?

A
Dorking
B
Sussex
C
Orpington
D
Minorca
E
Cornish
Soru 17

“Kovanda ya da doğal bir yuvada petekler arası sabit mesafe” için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel yuva
B
Petek uzayı
C
Kovan uzayı
D
Arı uzayı
E
Kuluçka mesafesi
Soru 18

Ana arı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece çiftleşmek ve oğula katılmak için kovandan ayrılır.
B
Ergin yaşamının başında erkek arılar ile çiftleşir.
C
Sperm torbası boşaldığında tekrar çiftleşme uçuşuna çıkar.
D
Üremenin yoğun olduğu mevsimde günde 1500 - 2000 civarında yumurta yumurtlar.
E
Çiftleşmelerini tamamladıktan 3-5 gün sonra yumurtlamaya başlar.
Soru 19

Tohum üretiminde kullanılan damızlık kozalarda aşağıdaki testlerden hangisi uygulanmaz?

A
Renk
B
Şekil
C
Büyüklük
D
ipek verimi
E
Hastalık
Soru 20

I. Yumurta
II. Larva
III. Pupa
IV. Karataban
Yukarıdakilerden hangileri ipekböceğinin geçirdiği evrelerdendir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
1,1I ve IV
D
1,1I ve III
E
1,11, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x