Hellen ve Roma Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Hellen ve Roma Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mısırlılar, Girit Adasına ne ad vermişlerdir?

A
Kyklopes
B
Keftiu
C
Periokoi
D
Thalassokrasi
E
Metroon
Soru 2

Girit Adası’nda, M.Ö.1600’lerden sonra, bir tür çizgi yazısı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
LinearA
B
Grekçe
C
Kopt
D
Demotik
E
Çizgi yazısı C
Soru 3

Kiklad Adaları ve kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kiklad Adaları, kutsal Delos Adası etrafında kümelenmiştir.
B
Günümüzde Kiklad Adaları Yunanistan’ın siyasi sınırları içinde kalmaktadır.
C
Kiklad Adaları’ndaki ilk Tunç Çağı Kültürü’nün en karakteristik buluntuları mermer ¡döllerdir.
D
Siphnos Adası, kurşun, gümüş ve bakır açısından zengindi.
E
Kiklad uygarlığına ait bilgilerin çoğunluğu yazılı kaynaklara dayanmaktadır.
Soru 4

Girit saraylarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
M.Ö. yaklaşık 1700 civarında ilk saraylar kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yakılıp yıkılmıştır.
B
Sarayların duvarları çeşitli konuların işlendiği fresklerle süslüydü.
C
Saraylar genellikle iki katlıdır.
D
Sarayların etrafı surla çevrilidir.
E
Batı avlusu” yeni saraylar döneminin bir özelliğiydi.
Soru 5

Homeros’un, İlyada Destam’nda Girit’in en büyük kenti olarak söz ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malia
B
Knossos
C
Zakros
D
Petras
E
Phaistos
Soru 6

M.Ö. 7 . yüzyılın ikinci yarısında Atina kanunlarını ilk kez bir sisteme bağlayan ve yazılı hale getiren yasa koyucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Perikles
B
Themistokles
C
Solon
D
Drakon
E
Peisistratos
Soru 7

M.Ö. 508 yılında hazırlamış olduğu reformların özünde aristokratların ya da soyluların devlet yönetimindeki tekelini kırmak yatan ve yurttaşları coğrafi nitelikli on kabileye ayıran yasa koyucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harmodios
B
Drakon
C
Kleisthenes
D
Peisistratos
E
Solon
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Dorların altı kentten (Heksapolis) oluşan birlikleri içerisinde yer almaz?

A
Kamiros
B
Lindos
C
Knidos
D
Kos
E
Lagaş
Soru 9

Synoikismos nedir?

A
Askeri birlik
B
Birkaç kent veya yerleşimin bir araya gelerek bir kent-devleti oluşturması
C
Halk Mahkemesi
D
Ticari birlik
E
Tapınaklarda rahiplerin oluşturduğu yönetim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Antik kaynaklarda belirtilen kolonizasyonun nedenlerinden biri değildir?

A
Maden yataklarına sahip olma arzusu
B
Komşularıyla geçimsizlik
C
Düşman tarafından bozguna uğratılma
D
Nüfusun oldukça azalması
E
Kıtlık
Soru 11

Pers Kralı Kyros ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Pers Devleti’nin kurucusu sayılmaktadır.
B
Satraplıkları coğrafi bölgelere veya ülkelere göre ayırmıştır.
C
Pers Krallığı’nın M.Ö. 6 yüzyılda Önasya’nın en büyük gücü olmasını sağlamıştır.
D
M.Ö. 546 yılında Lydia Kralı Kroisos’u yenilgiye uğratarak, krallığın başkenti Sardeis’i ele geçirmiştir.
E
Babil Krallığı’nı yıkmıştır.
Soru 12

M.Ö. 371’deki Leuktra Savaşı kimler arasında yaşanmıştır?

A
Spartalılar ve Ephesoslular
B
Spartalılar ve Persler
C
Thebailılar ve Spartalılar
D
AtinalIlar ve Spartalılar
E
Persler ve Atmalılar
Soru 13

Satrap Kyros’un ayaklanmasını Anabasis adlı eserine konu edinen ünlü tarihçi kimdir?

A
Ksenophon
B
Thukydides
C
Tatsit
D
Plini
E
Heredotos
Soru 14

Tarihe “lonia Ayaklanması” olarak geçen ayaklanma kimlere karşı yapılmıştır?

A
Akhalar
B
AtinalIlar
C
Spartalılar
D
Seleukoslar
E
Persler
Soru 15

Peloponnesos Savaşı hakkında en ayrıntılı bilgi aşağıdaki Antikçağ tarihçilerinin hangisinden öğrenilebilir?

A
Priskos
B
Thukydides
C
Cato
D
Tacitus
E
Prokopius
Soru 16

Büyük İskender’in ölümünden sonra, Babylon’da toplanan ilk Devlet Konseyi’nde İmparatorluk ordusunun ve Asya’nın yönetimi aşağıdaki komutanlardan hangisine verilmiştir?

A
Perdikkas
B
Antigonos
C
Lysimakhos
D
Menandros
E
Laomedon
Soru 17

Büyük İskender ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aristoteles’ten felsefe ve siyaset bilimi dersleri almıştı.
B
Devletinde tek bir para sistemini kabul etmişti.
C
Hellen edebiyatını iyi biliyordu.
D
Perslerin satraplık idaresini benimsemişti.
E
imparatorluğun başkenti olarak Gordion'u seçmişti.
Soru 18

M.Ö. 305’te yaptığı seferde o zamana değin bilinen en gelişmiş savaş makinelerini kullanarak Rhodos Adası’m kuşatan ve bu kuşatmadan dolayı “Poliorketes” (kuşatıcı) lâkabıyla anılmaya başlayan komutan (kral) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antigonos
B
Krateros
C
Demetrios
D
Seleukos
E
Perdikkas
Soru 19

Büyük İskender aşağıdaki hangi savaştan sonra “Asya Kralı” ilan edilmiştir?

A
Gaugamela Savaşı
B
Sedan Savaşı
C
Ipsos Savaşı
D
Issos Savaşı
E
Tolosa Savaşı
Soru 20

Hellenlerin, Makedon Kralı II. Philippos’un liderliğinde Perslere karşı sefer düzenlemesini isteyen Atinalı hatip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musaios
B
Romanos
C
Nannos
D
Cicero
E
Isokrates
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x