Hellen ve Roma Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Hellen ve Roma Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tunç Çağı, Yunanistan’da aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

A
Nesos
B
Troia
C
Hellas
D
Melos
E
Agamemnon
Soru 2

Atina’da demokratik yönetimin kurucusu olarak kabul edilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hippias
B
Drakon
C
Demosthenes
D
Kleisthenes
E
Peisistratos
Soru 3

Pers Kralı Kyros ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gaugamela Savaşı'nda Büyük İskender'i yenilgiye uğratmıştır.
B
Pers Krallığı’nın M.Ö. 6 yüzyılda Önasya’nın en büyük gücü olmasını sağlamıştır.
C
M.Ö. 546 yılında Lydia Kralı Kroisos’u yenilgiye uğratarak, krallığın başkenti Sardeis’i ele geçirmiştir.
D
Babil Krallığı’nı yıkmıştır.
E
Pers Devleti’nin kurucusu sayılmaktadır.
Soru 4

II. Philippos ekonomik gücünün kaynağı olan altını, aşağıdaki hangi bölgedeki madenlerden elde ediyordu?

A
Makedonya - Pella Yöresi
B
Tesalya - Dia Dağı
C
Khalkidike - Philippi Yöresi
D
Krenides - Pangaion Dağı
E
Girit - Beyaz Dağlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisiyle Roma’da Cumhuriyet idaresi kapanıp Principatus / İmparatorluk idaresi başlamıştır?

A
Ti beri us
B
Nero
C
Claudius
D
Augustus
E
Caligula
Soru 6

Yıllık seçilen consul (konsül) listelerini temel alarak Roma’nın kuruluş tarihini M.Ö. 753 olarak öneren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servius
B
Aeneas
C
Cicero
D
Suetonius
E
Varro
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Üçüncü Samnit Savaşı’nın (M.Ö. 298-290) sonuçlarından biridir?

A
AtinalIların, Persleri ağır bir yenilgiye uğratması
B
Roma’nın, Orta İtalya’nın güneyinde de güçlü konuma gelmesi
C
Perslerle AtinalIlar arasındaki çatışmaların son bulması
D
Kserkses'in Batı Anadolu'ya kaçması
E
lonia Ayaklanması’nın son bulması
Soru 8

Roma İmparatorluğu’nda, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki cülus bahşişinin benzeri uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Euboia
B
Periokoi
C
Medimnos
D
Boustrophedon
E
Donativum
Soru 9

Bugünkü Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinin kapladığı topraklar üzerinde (M.Ö. 162) kurulan ve en parlak dönemini I. Antiokhos döneminde yaşamış krallık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lidya
B
Sümer
C
Kommagene
D
Hitit
E
Urartu
Soru 10

Roma İmparatoru Nero ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaptığı ilk işlerden biri imparator seçilmesinin anısına, praetor muhafızlarına yüklü miktarda para vermek olmuştur.
B
Stoacı filozof Seneca’nın Nero’nun eğitiminde payı büyüktür.
C
Hayranlık duyduğu Yunanistan’a bir gezi düzenlemiş ve oradayken bazı festivallere katılmıştır (M.S.66-67).
D
Senatus tarafından vatan haini ilân edilmiştir (M.S.68).
E
M.S. 64’te Roma’da çıkan büyük yangından sonra Hıristiyanların dinsel özgürlüklerini artırmıştır.
Soru 11

Tiberius Sempronius Gracchus’un M.Ö. 133’te hazırladığı kanun tasarısının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pleb Meclisi'nin kapatılması
B
Krallık idaresine dönülmesi
C
Roma'nın İtalya'da fethetmiş olduğu geniş arazilerden oluşan toprakların ihtiyacı olan köylülere veya çiftçilikle uğraşanlara dağıtılması
D
Mauretania, Britannia, Lykia, ludaea ve Trakya'nın eyalet haline getirilerek Roma topraklarına katılması
E
Senatus’un yetkilerinin artırılması
Soru 12

Müttefikler Savaşı’nda müttefik kentlerin Roma’dan temel istekleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest mahkemelerin açılması
B
Yurttaşlık hakkı
C
Kartacalı komutan Hannibal’in serbest bırakılması
D
Vergiden muafiyet
E
Özerklik verilmesi
Soru 13

Düşmanla savaşırken savaş alanında ölen (M.S. 251) ilk Roma İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A
lovianus
B
Decius
C
Valerianus
D
lulianus
E
Licinius
Soru 14

Sasaniler tarafından M.S. 260 yılında esir alman Roma İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Valerianus
B
Hadrianus
C
Antoninus Pius
D
I.Constantinus
E
Licinius
Soru 15

Roma İmparatoru Hadrianus tarafından kurulan Hadrianopolis günümüzde aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

A
Kütahya
B
Eskişehir
C
Bursa
D
Edirne
E
Bolu
Soru 16

I. Constantinus, M.S. 28 Ekim 312 tarihinde Maxentius’un ordusuyla gerçekleştirdiği savaştan önce askerlerinin kalkanlarının üzerine aşağıdakilerden hangisini çizmelerini emretmiştir?

A
Savaş tanrısı Ares’in mızrağı
B
Zaferi simgeleyen zeytin dalı
C
Başlangıç ve sonu simgeleyen harfler (Alfa ve omega)
D
Savaş tanrısı Mars’ın sembolü
E
Hz. İsa’nın monogramı (khi ve rho)
Soru 17

Kendinden sonra tahta geçecek kişiyi evlat edinerek belirleyen ilk Roma imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otho
B
Nerva
C
Claudius
D
Hadrianus
E
Galba
Soru 18

M.S. 121-133 yılları arasında iki büyük seyahat programıyla Roma imparatorluğunu baştan başa dolaşan Roma imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadrianus
B
Augustus
C
Nero
D
Traianus
E
Nerva
Soru 19

Nerva’dan itibaren Roma tahtına geçen beş imparatorun iktidar dönemlerinde istikrar ve refah hâkim olduğundan, Antik Çağ’da bu imparatorlar (Nerva, Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius ve Marcus Aurelius) aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmışlardır?

A
Sonsuz imparatorlar
B
Miken imparatorlar
C
iyi imparatorlar
D
Arkaik imparatorlar
E
Güneş imparatorlar
Soru 20

II.Theodosius ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Paganizmi yeniden canlandırmaya çalışması yüzünden 'Apostata” (Dönme) lakabı ile tanınmıştır.
B
M.S. 450'de bir av kazasında ölmüştür.
C
Constantinopolis’te 'Hıristiyan Yüksek Okulu” adıyla okul kurulmuştur.
D
Roma tahtında en uzun süre tahta kalan imparatordur.
E
'Codex Theodosianus” adıyla anılan kanun külliyatını yayınlatmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x