Hellen ve Roma Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Hellen ve Roma Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çok tanrılı dinlerde, tanrı veya tanrıçayı temsil eden, karakteristik özellikleri tam olarak belli edilmemiş, sade, tapınma amaçlı insan yapımı nesneye ne ad verilir?

A
Hymation
B
idol
C
Khiton
D
Kuros
E
Nome
Soru 2

Tunç Çağı, Girit’te aşağıdaki hangi ad ile adlandırılmıştır?

A
Dodekanesa
B
Zeugitai
C
Minos
D
Veteran
E
Thalassokrasi
Soru 3

Akhalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akhaların konuştuğu Yunanca, Aiol ve Ion lehçelerinden oluşmuştur.
B
Akhalar, Doğu ve Batı Akdeniz kıyılarında ve Batı Anadolu'da ticaret kolonileri kurarak yayılmacı politika izlemişlerdir.
C
Ekonomide tarım ve hayvancılığın yanında zanaatkarların da önemli bir rolü vardır.
D
M.Ö. 2. bin yılın ortalarından itibaren Yunanistan’da yüksek bir uygarlık meydana getirmişlerdir.
E
Halkın en alt sınıfını lavagetas adını taşıyan kişiler oluşturmaktadır.
Soru 4

Akhalar’ın kuzeybatı Anadolu’da bir üsse sahip olmak ve böylece Karadeniz’e açılma arzularını gerçekleştirebilmek için yaklaşık M.Ö. 1300 yıllarında gerçekleştirdiği tahta at hilesiyle ünlü savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Troia Savaşı
B
Leyte Savaşı
C
Cannae Meydan Savaşı
D
Tolosa Savaşı
E
Saratoga Savaşı
Soru 5

Kiklad Adaları ve kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Siphnos Adası, kurşun, gümüş ve bakır açısından zengindir.
B
Kiklad Adaları, kutsal Delos Adası etrafında kümelenmiştir.
C
Kiklad Adaları’ndaki ilk Tunç Çağı Kültürü’nün en karakteristik buluntuları mermer idollerdir.
D
Kiklad uygarlığına ait bilgilerin çoğunluğu yazılı kaynaklara dayanmaktadır.
E
Günümüzde Kiklad Adaları Yunanistan’ın siyasi sınırları içinde kalmaktadır.
Soru 6

M.S. 2. yüzyılda yaşayan ve “agorasız ve tiyatrosuz bir kent devleti düşünemeyeceğini” yazan kişi kimdir?

A
Peisistratos
B
Pausanias
C
Aristoteles
D
Harmodios
E
Hippias
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Atina’nın ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmaması için, Solon tarafından alınan önlemlerden biri değildir?

A
Attika ağırlık ve ölçü sisteminin yerine, Euboia ağırlık sistemini getirmesi
B
Zeytinyağı dışında diğer tarım ürünlerinin ihracını yasaklaması
C
Atina’nın içinde yer aldığı Attika bölgesini kent, kıyı ve iç bölgeler olmak üzere üç yönetim bölgesine ayırması
D
Yetenekli ustalar ve zanaatkarların Atina’da yerleşmeleri için özendirici önlemler alması
E
ihraç mallarının Attika’da olduğundan daha yüksek fiyatla satılmasının önüne geçilmesini amaçlaması
Soru 8

Bir yönetim biçimi olarak demokrasi ilk kez aşağıdaki düşünürlerden hangisinin eserinde geçmektedir?

A
Platon
B
Aristophanes
C
Aristoteles
D
Herodotos
E
Ksenophon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Antik kaynaklarda belirtilen kolonizasyonun nedenlerinden biri değildir?

A
Nüfusun oldukça azalması
B
Düşman tarafından bozguna uğratılma
C
Komşularıyla geçimsizlik
D
Kıtlık
E
Maden yataklarına sahip olma arzusu
Soru 10

Atina Kanunlarını ilk kez bir sisteme bağlayan ve yazılı hale getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solon
B
Kleisthenes
C
Hippias
D
Peisistratos
E
Drakon
Soru 11

Nikias Barışı, aşağıdaki savaşlardan hangisine son vermiştir?

A
Maraton Savaşı
B
Aigospotamoi Savaşı
C
Arkhidamos Savaşı
D
Salamis Deniz Savaşı
E
Arginussai Savaşı
Soru 12

Marathon Savaşı'nın (M.Ö. 490) sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makedon Kralı V. Philippos'un, Romalıların müttefiki olan Aiolia Birliği'ne karşı zafer kazanması
B
AtinalIların ve müttefiklerinin Persleri yenilgiye uğratarak geri püskürtmesi
C
Romanın, Samnitler ve müttefiklerine karşı zafer kazanarak Latium'un yanı sıra Orta İtalya'nın güneyinde güçlü konuma gelmesi
D
AtinalIların, Sparta'dan aldığı büyük yardıma rağmen Pers donanması karşısında bozguna uğraması
E
Perslerin, tüm Yunanistan’ı işgal etmesi
Soru 13

Peloponnesos Savaşı hakkında en ayrıntılı bilgi aşağıdaki Antikçağ tarihçilerinin hangisinden öğrenilebilir?

A
Priskos
B
Tacitus
C
Cato
D
Prokopius
E
Thukydides
Soru 14

I. Delos Deniz Birliği’nin yaptığı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karadeniz ile olan ticaret yolunun açık tutulması için Trakya ve boğazları Perslerden temizlemek
B
Oligarşik idareye son vermek
C
Pers Kralı ile 10 yıllık barış antlaşması yapmak
D
Lidyalılarla yardım antlaşması imzalamak
E
Ipsos Savaşı'nı sonlandırmak
Soru 15

Satrap Kyros’un ayaklanmasını 'Anabasis' adlı eserine konu edinen ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tatsit
B
Ksenophon
C
Plini
D
Thukydides
E
Heredotos
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Khaironeia Savaşı’nın (M.Ö. 338) sonuçlarından biridir?

A
Spartalı komutan Leonidas’ın yenilgiye uğraması
B
Pompeius’un askerleri tarafından Magnus “Büyük” unvanıyla onurlandırılması
C
Pompeius’un Pontos devletinin batısını bir eyalet haline getirmesi
D
Hellenlerin, II. Philippos’un gücünü kabul etmesi
E
Perslerin, Orta Yunanistan’ı ele geçirip Atina’yı yakıp yıkması
Soru 17

Büyük İskender İmparatorluğu’nun yapısı ve niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İskender, imparatorluğun başkenti olarak Babylon’u (Babil) seçmiştir.
B
Devletin resmi dilinin Eski Yunanca (Attika lehçesi) olması kararlaştırılmıştır.
C
İskender, “dünya imparatorluğu” niteliği taşıyan devletinde her bölgenin kendi para sistemini kullanmasını kabul etmiştir.
D
Kurduğu imparatorluğun yönetiminde Pers sisteminden de yararlanmıştır.
E
Askeri ve sivil yönetimi birbirinden ayıran İskender, bir de maliye örgütü kurmuştur.
Soru 18

Büyük İskender aşağıdaki savaşların hangisinden sonra “Asya Kralı” ilan edilmiştir?

A
Sedan Savaşı
B
Tolosa Savaşı
C
Ipsos Savaşı
D
Issos Savaşı
E
Gaugamela Savaşı
Soru 19

Eski Yunanca lider, önder anlamındaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegemon
B
Phalanks
C
Bouleuterion
D
Prytaneion
E
Hoplit
Soru 20

Büyük İskender ve Doğu Seferi hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı “İskender’in Anabasisi” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Livius
B
Ammianus
C
Sallustius
D
Arrianos
E
Tacitus
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x