Hizmet Pazarlaması 2017-2018 Vize Sınavı

Hizmet Pazarlaması 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hizmet endüstrilerinin önem kazanmasındaki en temel sebeplerden biri değildir?

A
Tüketicilerin günlük yaşamlarında hissettikleri zaman baskısındaki artış
B
Eğitim düzeyindeki artışla birlikte eğitim, kültür ve sağlık harcamalarındaki artış
C
Çalışan kadın sayısındaki artış ve dolayısıyla eşlerin aynı anda çalışmasındaki artış
D
Hayat tarzındaki değişim
E
Boş zamandaki artış ve boş zamanı değerlendirme ile eğlenme ve dinlenme alışkanlıklarındaki değişim
Soru 2

Küreselleşmenin yaygınlaşması ve rekabetin küresel bir boyut kazanması yanında tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi hangi pazarlama anlayışını meydana getirmiştir?

A
Üretim anlayışı
B
ilişkisel pazarlama
C
Ürün anlayışı
D
Sosyal pazarlama
E
Pazarlama yaklaşımı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi en fazla hizmet baskın yapıya sahiptir?

A
Hava yolu
B
Tiyatro
C
Reklam
D
Fastfood restoran
E
Terzilik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hizmetleri somut mallardan ayıran temel özelliklerden biri değildir?

A
Pahalılık
B
Soyutluk
C
Heterojenlik
D
Eşzamanlılık
E
Stoklanamama
Soru 5

Alıcı ve satıcı arasındaki bilgi alışverişi, ürün ve hizmetlerin sembolik açılımları ve tarafların karşılıklı etkileşimi bakımından ele alındığında pazarlama nasıl bir süreçtir?

A
Yapısal bir süreç
B
Fiziksel bir süreç
C
Sosyal bir süreç
D
Ekonomik bir süreç
E
işlevsel bir süreç
Soru 6

işletme fonksiyonlarının analizi, bir diğer ismiyle ________ analizidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Rekabet çevresi analizi
B
Sosyal çevre analizi
C
SWOT analizi
D
Mikro çevre analizi
E
Makro çevre analizi
Soru 7

Hizmet işletmeleri, mevcut ya da hedef aldıkları pazardaki nüfus ve nüfusun yapısı ile nüfus değişimlerine ilişkin ayrıntılı analizler gerçekleştirdiğinde aşağıdaki makro çevre analizlerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?

A
Ekonomik
B
Yasal-politik
C
Demografik
D
Teknolojik
E
Ekolojik
Soru 8

Tüketiciye en uygun fiyatı sunmayı hedefleyen farklılaştırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farklılaştırmadan kaçınma
B
Segmentasyon
C
Odaklanma
D
Maliyet liderliği
E
Farklılaştırma
Soru 9

Pazar bölümlendirmede izlenmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürünün hangi faydasının hangi tüketiciler tarafından talep edildiğinin belirlenmesi
B
Her bir pazar bölümünün talep büyüklüğünün ölçülmesi
C
Üründen beklenen asıl faydanın ortaya konması
D
Pazardaki tüketicilerin ürünü hangi fayda ya da faydaları için satın aldığının belirlenmesi
E
Pazarın büyüklüğünün ölçülmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi değişen hayat tarzı ve teknolojik gelişmeler bağlamında mevcut hizmetlerin farklılaştırma stratejilerinden biri değildir?

A
Hizmetin hızını artıracak uygulamalara geçilmesi
B
Hizmetlerin soyutluğuna vurgu yapılması
C
Hizmetin risklerini azaltacak uygulamaların gerçekleştirilmesi
D
Hizmetin güvenliği ya da güvenilirliğinin artırılması
E
Tüketici beklentilerine uygun hizmet içeriğinin genişletilmesi
Soru 11

Bir lokantanın sadece yöresel bir yemekle müşterilerine hizmet sunması veya bir konaklama işletmesinin sadece genç tatilcilere yönelik otel kurgusu aşağıdaki hedef pazar stratejilerinden hangisine bir örnektir?

A
Farklılaştırılmamış
B
Farklılaştırılmış
C
Bölümlendirilmiş
D
Tek tip
E
Yoğunlaştırılmış
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen işletme dışı faktörlerdendir?

A
işletmenin pazarlama stratejileri
B
işletmenin maliyet yapısı
C
Pazardaki talebin özellikleri
D
işletmedeki fiyat karar mekanizması
E
işletmenin fiyatlandırma amaçları
Soru 13

Dağıtım kanalında hiçbir aracının olmadığı, ürün veya hizmetin doğrudan üretici tarafından tüketiciye sunulduğu dağıtım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoğun dağıtım
B
Sınırlı dağıtım
C
Sınırsız dağıtım
D
Doğrudan dağıtım
E
Dolaylı dağıtım
Soru 14

Hizmetten beklenen asıl fayda yanında tüketicilere hız, nitelik, güvenlik, şikâyet ve müşteri hizmetleri gibi unsurlarla hizmetten beklenen asıl faydanın zenginleştirilmiş biçimine ne ad verilir?

A
Genişletilmiş talep
B
Genişletilmiş hizmet
C
Genişletilmiş fayda
D
Genişletilmiş ürün
E
Genişletilmiş istek
Soru 15

Hissedilen ihtiyacın satın alma niyeti ve/veya satın alma gücü ile desteklenmesi durumuna ne ad verilir?

A
Arz
B
istek
C
Talep
D
ihtiyaç
E
Niyet
Soru 16

Hizmetlerin pazarlamaya daha fazla konu olması ile birlikte pazarlama karması (4P)’na ilave edilen unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
İnsan-Süreçler-Değer
B
Süreçler-Fiziksel kanıtlar-insan
C
İnsan-Süreçler-Fayda
D
Süreçler-insan-Geribildirim
E
Fiziksel kanıtlar-Süreçler-Fayda
Soru 17

Satın alma sıklığı azaldıkça, ürün ve hizmetin tüketici için önemi artıkça tüketicinin ilgilenimi ve sorun çözme yaklaşımı ne yönde değişim sergiler?

A
Yoğun sorun çözme davranışı yönünde değişir.
B
Değişmez.
C
Rutin sorun çözme davranışı yönünde değişir.
D
Sınırlı sorun çözme davranışı yönünde değişir.
E
Genel sorun çözme davranışı yönünde değişir.
Soru 18

Bir tüketici satın alma esnasında görüş bildirmekle hangi rolü üstlenmiş olur?

A
Kullanıcı
B
Karar verici
C
Başlatıcı
D
Satın alıcı
E
Etkileyici
Soru 19

Hizmet işletmelerinde insan kaynakları planlaması yapabilmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A
Yetiştirme
B
Yetenek analizi
C
Eğitim
D
iş analizi
E
Personel geliştirme
Soru 20

Tüketicinin ürün, marka ve işletmeye yönelik eğilim ya da genel yaklaşımlarına ne ad verilir?

A
Tutum
B
Bağlılık
C
imaj
D
Algı
E
Niyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,71. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x