Hizmetler Ekonomisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Hizmetler Ekonomisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1973 yılında ilk uluslararası Online hatların oluşturulduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD, İngiltere ve Norveç
B
İngiltere, Norveç ve Almanya
C
ABD, Singapur ve Japonya
D
ABD, İngiltere ve Almanya
E
ABD, Kanada ve İngiltere
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da 1970’li yıllarda Arpanet’in temel kullanım nedenlerinden biridir?

A
Hızlı araştırma yapma platformu oluşturmak
B
Devlet kurumlan arasında dosya transferini gerçekleştirmek
C
Savaş zamanı bilgi akışını sağlamak
D
Uluslararası çevrimiçi hatlar ile iletişimi kolaylaştırmak
E
Elektronik ortamda yeni pazarlar yaratmak
Soru 3

Türkiye’nin Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) kapsamında sunmuş olduğu taahhüt listesindeki özel taahhütler 155 hizmet dalından kaçını kapsamaktadır?

A
18
B
46
C
72
D
120
E
155
Soru 4

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) kapsamında taraf ülkeler yabancı gerçek kişilerin kendi ülkelerindeki geçici ikamet sürelerini en çok kaç yıl ile sınırlamaktadırlar?

A
2
B
4
C
5
D
6
E
8
Soru 5

E-ticaretin en eski araçlarından biri olan ve ticari alışverişlerde öncü rol oynayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teleks
B
Televizyon
C
Faks
D
Telefon
E
internet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinin Uruguay Turu gündemine alınmasına karşı çıkan görüşlerden biri değildir?

A
GATT Tokyo Turu’ndan kalan ve çözüm bekleyen sorunlara gelişmiş ülkelerin daha az dikkat gösterecekleri kaygısı
B
“Modern hizmetler” esas olarak gelişmiş ülkeler tarafından sağlandığından, hizmet ticaretinin serbestleştirilmesinin bu ülkelere yarar sağlayacağı kuşkusu
C
Gelişmiş ülkelerin mal ticaretine ilişkin GATT kurallarını hizmet ticaretine uygulama talebine gelişmekte olan ülkelerin ihtiyatla yaklaşması
D
Finans, telekomünikasyon ve taşımacılık gibi hizmet dalları ürünlerinin fiyatlarının düşeceği kaygısı
E
Yabancı doğrudan yatırımlar konusunun da hizmet ticareti bağlamında görüşmelere dahil edileceği kaygısı
Soru 7

ITU raporlarına göre, internet hizmetlerini fiyatlandırmada en sık kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genişbant fiyat uygulaması
B
Sabit fiyat uygulaması
C
Kullanıma dayalı fiyatlandırma uygulaması
D
Yıllık fiyat uygulaması
E
Çift fiyat uygulaması
Soru 8

Colin Clark ve Alan Fisher tarafından ortaya atılan ekonomilerin gelişim aşamaları kaç aşamadan oluşmaktadır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 9

2007-2011 TUİK araştırmasına göre, Türkiye’de internet kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireylerin interneti en fazla kullandıkları yer evleridir.
B
Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 yaş grubudur.
C
internet kullanımının en yüksek olduğu şehir İstanbul’dur.
D
internet kullanımı kentsel yerlerde kırsal yerlere göre daha yüksektir.
E
16-74 yaş grubundaki erkeklerde internet kullanım oranı kadınlara göre daha düşüktür.
Soru 10

TCMB verilerinde diğer hizmetler kalemine aşağıdakilerden hangisi de girmektedir?

A
Finansal hizmetler
B
Döviz tevdiat hesapları
C
Transit ticaret
D
Telif ve patentler
E
Turizm Bakanlığının yurt dışı tanıtım giderleri
Soru 11

Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde 2008 yılında turizm hizmetlerinin %70’i internet üzerinden gerçekleştirilmiştir?

A
İskandinav ülkelerinde
B
Almanya'da
C
Yunanistan'da
D
Fransa'da
E
İngiltere'de
Soru 12

Türkiye’de e-devlet uygulaması hangi yılda başlatılmıştır?

A
2005
B
2007
C
2008
D
2010
E
2012
Soru 13

Dünya hizmet ticaretinde birinci olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Singapur
B
Hindistan
C
Kanada
D
Japonya
E
ABD
Soru 14

I. İngiltere
II. Danimarka
III. Kore
IV. İrlanda
V. Singapur
Yukarıdaki OECD ülkelerinden hangileri e-ticaretin işletmelerin toplam iş hacmi içindeki payının en yüksek olduğu ülkelerdendir?

A
Ive II
B
I, II ve IV
C
III, IV ve V
D
I, II, III ve IV
E
I, II, III, IV ve V
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün hazırladığı uluslararası ticaret istatistiklerini sınıflandırdığı ana başlıklardan biridir?

A
Eğitim hizmetleri
B
Sosyal hizmetler
C
Diğer ticari hizmetler
D
Dağıtım hizmetleri
E
Sağlık hizmetleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Bir çözümün beklenen amaca hizmet etmesi için gerekli olan ve insan gücüne dayanan çalışmalar” olarak tanımlanır?

A
Bilişim ürünü
B
Bilişim hizmeti
C
iletişim teknolojileri
D
Donanım hizmetleri
E
Bilgi teknolojileri
Soru 17

“Mal yönlü” hizmet sınıflamasına aşağıdaki gruplardan hangisinde yer verilmiştir?

A
Sosyal - Kişisel hizmetler
B
Dağıtım - Eski hizmetler
C
Eski - Yeni hizmetler
D
Dağıtım - Üretim hizmetleri
E
Yeni - Tamamlayıcı hizmetler
Soru 18

Serbestleştirme politikalarını ve ekonomik faaliyetler üzerindeki yasal engellerin kaldırılmasını güçlendirerek mal ve hizmetlerin ticaretinde uluslararası yatırımları körükleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Regülasyonlar
B
Kentleşme
C
Küreselleşme
D
Sendikalaşma
E
Sanayileşme
Soru 19

Üretime katılan ve diğer üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasına imkân veren bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerlere sahip olan işgücüne ne ad verilir?

A
Beşeri sermaye
B
insan kaynakları
C
Yüksekokullu insan
D
Teknolojik insan
E
Donanımlı kaynak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ticaret engellerinin azaltılması sonucu ortaya çıkar?

A
Kaynak etkinliği açısından firmaların daha etkin çalışması
B
Eksik rekabet altında çalışan piyasaların artması
C
Yerel üreticileri dış rekabetten korumak için yasal düzenlemelerin artması
D
Üretici ile tüketici arasındaki asimetrik bilginin azalması
E
Piyasa başarısızlıklarından kaynaklanan etkinsizlik sorununun ortadan kalkması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...