Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2012-2013 Final Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mevkufiyet anlamındadır?

A
Yaşama
B
Yürütme
C
Tutuklama
D
Yargı
E
Kamu
Soru 2

Davalının verdiği ikinci cevaba ne ad verilir?

A
Replik dilekçesi
B
Düplik layihası
C
Islah dilekçesi
D
Cevap dilekçesi
E
İtiraz dilekçesi
Soru 3

Hakimin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sanığın yurt içi ve yurt dışı adresinin tam olarak tespit edilerek sonucun acele mahkemeye gönderilmesini rica ettiği belge aşağıdakilerden hangisinin örneğidir?

A
Tutanak
B
Tensip tutanağı
C
Keşif tutanağı
D
Bilirkişi incelemesi
E
Talimat
Soru 4

Eski hale getirilme istemine ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Ara karar
B
Keşif
C
Tespit
D
Bilirkişi
E
Son karar
Soru 5

Taşınırın açık arttırma şartnamesi ve tutanağında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Birinci arttırma tarihi
B
İkinci arttırma tarihi
C
İlanın şekli
D
Dosya no
E
Alacaklının eğitim durumu
Soru 6

Borç ödemeden aciz vesikasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Alacaklının telefonu
B
Alacaklının adı ve soyadı
C
Borçlunun adı ve soyadı
D
Alacağın faiz ve giderle birlikte miktarı
E
Takibin hangi yolla yapıldığı
Soru 7

Adî kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emrinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
İcra müdürü mühür ve imza
B
Rehnedilenin ne olduğu
C
İcra dairesinin adı
D
Sözleşme ve tarihi
E
Borçlunun adı, soyadı ve adresi
Soru 8

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emrinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması aranmaz?

A
Rehnedilenin ne olduğu
B
İcra müdürünün mühür ve imzası
C
Rehnin altın cinsinden değeri
D
Alacaklının adı, soyadı ve adresi
E
Borçlunun adı, soyadı ve adresi
Soru 9

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair (1961 tarihli ve 195 sayılı) Kanun’a göre; satışı artırmak gibi ticari gayelerle veya bir yere veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi menfaat temini maksadıyla gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilanlara ne ad verilmektedir?

A
Resmi ilan
B
Duyuru
C
Reklam
D
Açıklama
E
Belge
Soru 10

Adî tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânında “Müflisin adı, soyadı ve adresi” nden sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
İflas dairesi
B
Dosya no
C
İflas müdürünün adı
D
İflasın açıldığı tarih
E
İflas müdürü imza ve mühür
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre tebligat çeşididir?

A
Özel tebligat
B
Yurt dışından gelen tebligat
C
Posta idaresi aracılığıyla tebligat
D
Doğrudan doğruya tebligat
E
Kazai tebligat
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yapılış şekline göre tebligat çeşididir?

A
İdari tebligat
B
İlan yoluyla tebligat
C
Yurt içi tebligat
D
Yurt dışı tebligat
E
Resmi tebligat
Soru 13

Vedia sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Taraflar
B
Yetkili mahkeme
C
Tarafların yükümlülükleri
D
Konu
E
Saklatanın doğum tarihi
Soru 14

Tarafların belli bir hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki işleme ne ad verilir?

A
Sözleşme
B
ilan
C
Rapor
D
ilam
E
Tutanak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerinden biridir?

A
Vekâlet sözleşmesi
B
Kira sözleşmesi
C
Satış sözleşmesi
D
Trampa sözleşmesi
E
Karz sözleşmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kanunlarda düzenlenmiş sözleşmelerden biri değildir?

A
Teminat sözleşmeleri
B
Mülkiyet hakkını ele geçirmeye yönelik sözleşmeler
C
Ödünç sözleşmeleri
D
Karma ve bileşik sözleşmeler
E
İstisna sözleşmesi
Soru 17

Noterler aşağıdakilerden hangisi tarafından görevlendirilirler?

A
İçişleri Bakanı
B
Başbakan
C
Adalet bakanı
D
Cumhurbaşkanı
E
Bakanlar Kurulu
Soru 18

Onaylama şerhinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
İlgilinin adı soyadı
B
İlgilinin adresi
C
Noterin adı
D
Satıcının adı
E
Noterin mühür ve imzası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi noterin bir hukuki işlem için kendisine müracat eden kişi veya kişilerin fiziki ve hukuki durumlarına ilişkin tespit etmekle zorunlu olduğu şeylerden biri değildir?

A
Kimlik tespiti
B
Gerçek isteğin tespiti
C
Yetenek tespiti
D
Mali yeterlilik tespiti
E
Adres tespiti
Soru 20

Düzenleme şeklinde geri alma hakkı sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Satıcının adı soyadı
B
Paydaş sahibinin adı
C
Alıcının adı soyadı
D
Noterin adı soyadı
E
Noterin resmi mühür ve imzası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x