Hukuk Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Roma Hukuku son aşamasını aşağıdaki hangi dönemde yaşamıştır?

A
Justinianus Dönemi
B
Cumhuriyet Dönemi
C
Klasik Hukuk Dönemi
D
Klasik Sonrası Hukuk Dönemi
E
Julius Caesar Dönemi
Soru 2

Durkheim’a göre bir toplumsal sistem içindeki kurumlar arasında eşgüdümle uyum sağlanamadığı taktirde ortaya çıkacak toplumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anarşik
B
Liberal
C
Muhafazakar
D
Anomik
E
Sosyalist
Soru 3

İnsanlar birbirleriyle girmiş oldukları ilişkiler ve etkileşimlerle birtakım gruplara kurumlara, örgütlere, değerlere ve normlara hayat verirler; insanların etkileşim halinde yarattıkları bu gereklilik aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Toplumsal kurum
B
Toplumsal gerçeklik
C
Doğal gerçeklik
D
Toplumsal eylem
E
Anomi
Soru 4

En eski hukuk metinleri arasında kabul edilen aşağıdaki yasalardan hangisi Antik Yunan’da hazırlanmıştır?

A
Hammurabi Yasaları
B
Urukagina Yasaları
C
Drakon Yasaları
D
Roma Kanunları
E
Oniki Levha Kanunu
Soru 5

Bir hukuk sistemini kavramak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulur?

A
Toplumcu gerçekçilik ilkelerine
B
Küresel iletişim ilkelerine
C
Toplumsal yaşam ilkelerine
D
Toplumsal savunma ve güvenlik ilkelerine
E
Toplumsal örgütlenme ve yapılanma ilkelerine
Soru 6

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir toplumsal grubun veya toplumun üretim yapısı, kurumlarının ve değerlerinin birbirleriyle tutarlı olması ve sürtüşmesiz işlemesini ifade eder?

A
Toplumsal değişim
B
Toplumsal bütünleşme
C
Hukuk devleti
D
Yaptırım
E
Uyuşmazlık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi uyuşmazlık sürecinin yönetiminde devlet tarafından görevlendirilen mesleklerden biri değildir?

A
Polis
B
Yargıç
C
Vali
D
Savcı
E
Avukat
Soru 8

Sapkın olarak kınanan veya cezalandırılan davranışların toplumun uyumlu bütünlüğünü sürdürmeye katkıda bulunacağını söyleyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karl Marx
B
Anthony Giddens
C
Max Weber
D
August Comte
E
Emile Dürkheim
Soru 9

Uyuşmazlıkların çözümü konusunda aşağıda belirtilen mekanizmalardan hangisi devreye girerse emek, zaman ve kaynak bakımından daha külfetsiz bir adalet dağıtımı sağlanabilir?

A
Mahkemeler
B
Hakemlik- arabuluculuk
C
Noter
D
Savcılık
E
Polis
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz ekonomik yaptırımlardan biridir?

A
Prim
B
Bilim ve spor ödülü
C
Ekonomik boykot
D
Taltif
E
Terfi
Soru 11

Toplumsal düzende var olan ve hatta varlığı toplumsal düzenin de varlık koşullarından biri olan, toplum üyelerinin kendisine etkin bir şekilde uyum gösterdikleri hukuk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza hukuku
B
Ticaret hukuku
C
Normatif hukuk
D
Yaşayan hukuk
E
Etkin hukuk
Soru 12

Normatif kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
insanların nasıl davranması gerektiğini ifade eden cümledir.
B
Olması gerekeni ifade etme biçimidir.
C
Normlara uyulmasını sağlamak üzere getirilen zorlamalardır.
D
Toplumun her alanında görülen güçtür.
E
Devlet yönetiminin hukuk kurallarıyla bağlı olduğu ve yönetilenlere hukuk güvenliği sağlayan devlet düzenidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi olgu kavramının temel özelliklerinden biridir?

A
Tarafsız olması
B
Öznel olması
C
Gözlenemez olması
D
iradeye bağlı olması
E
Deney konusu yapılamaması
Soru 14

Hukuk sosyolojisi açısından devlet hukuk ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Hukuku hazır bir varlık olarak değil gün be gün yeniden üretilen bir fenomenler grubu olarak ele alır.
B
Hukuk sosyolojisine göre etkin olmayan normlar da hukuk olarak kabul edilebilir.
C
Etkin olan toplumsal normlar, devlet tarafından çıkartılmamış olsa da hukuk kavramı içerisinde değerlendirilebilir.
D
Hukukun devlet dışındaki varlığının olabilirliğini de araştırır.
E
Devlet dışında kalan iktidar merkezleri de hukuka vücut verebilir.
Soru 15

Hukuksal pozitivizmin temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan doğasının temel alınması
B
Düzenlemenin ne olduğuna bakılarak karar verilmesi
C
Ruhani bir iktidarın iradesinin sonucu olarak tezahür etmesi
D
Yasa koyucu tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan normların hukuk olarak kabul edilmesi
E
Hukuksallığın ölçütünün içerikle ilişkilendirilmesi
Soru 16

Beccaria’nın hukuk ve ceza sistemine yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Sanıklara savunmalarını hazırlamaları için zaman ve imkan tanınması gerekir.
B
idam cezasının savunulamaz bir işlem olduğunu belirtir.
C
intikamcı, ödetici ve sadece cezalandırıcı bir anlayışı temsil eder.
D
Yaklaşımı yararcılık doktrini temelinde inşa edilmiştir.
E
Sadece toplumsal sözleşmeyi savunmak, herkesin bağlılığının sağlamak için haki Maştı rı labileceğini ileri sürer.
Soru 17

Toplumu oluşturan tüm elemanlar arasında yakın bir ilişki bulunduğunu kabul eden, toplumların dönüşümünün arkasındaki asıl etkenin, üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkiler olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivist hukuk kuramı
B
idealist felsefe
C
Hümanizm
D
Tarihsel materyalizm
E
Tarihsel hukuk okulu
Soru 18

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi pozitif hukuk ile doğal hukuk arasındaki ayrım yaparak sosyolojinin pozitif hukuk ile ilgilenmesi gerektiğini ifade etmiştir?

A
Marx
B
Montesquieu
C
Durkheim
D
Hume
E
Weber
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi suç teşkil eden davranışların bireysel akıl yürütmenin ve rasyonel tercihlerin sonucu verilen kararlarla ortaya çıktığını savunur?

A
Klasik Kriminoloji Okulu
B
Tarihsel Hukuk Okulu
C
Pozitivist Hukuk Akımı
D
Frankfurt Okulu
E
idealist Felsefe
Soru 20

İnceleme alanı vahşi yaşam, ehlileşme, mülk, devlet, geçim koşulları, savaşlar, kazanç, ilimler gibi konular olan İbn-i Haldun tarafından “insan toplumunu” bağımsız bir bilim konusu haline getirmeye çalışmak amacıyla ortaya konulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal hukuk
B
Asabiyet
C
Siyasi mülk
D
Ümran bilimi
E
Akli siyaset
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x