Hukuk Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumsal norm kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özgürlük ve refahı her zaman teşvik eder.
B
Toplumsal ilişkilerin ve davranışların anlamları konusundaki uyuşmayı tesis eder.
C
insanların kamusal ilişkileri ile onların özel istekleri arasında bir sınır belirler.
D
Yokluğunda başkalarının tutum ve davranışları anlaşılmaz.
E
Toplumsal yaşamı sınırlandırdıkları kadar kolaylaştırıp mümkün kılan bir işleve sahiptir.
Soru 2

Belli bir toplumdaki hukuksal kavramların, kuralların, örgütlerin oluşturduğu bütünü incelemeye çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyoloji
B
Siyaset Bilimi
C
Hukuk Bilimi
D
Antropoloji
E
Ekonomi
Soru 3

Toplumsal hayat üzerinde örgütlü kamusal kontrol aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Örf ve adet
B
Ahlak
C
Siyaset
D
Din
E
Hukuk
Soru 4

I. Ayıplama
II. Kınama
III. Dışlama
IV. Hapis
Yukarıdakilerden hangileri yaygın toplumsal yaptırımlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 5

MÖ 753 yılından MÖ 150 yılına kadar geçen süre içinde Roma’da geçerli olan hukuka ne ad verilir?

A
Praetor
B
Arkhon
C
Nomoi
D
lus Çivile
E
Thesmoi
Soru 6

Turner’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün gerçekleşmesinde etkili olan mekanizmalardan biri değildir?

A
Kurumsallaşma
B
Kişisel kapanma
C
Toplumsal yaptırımlar
D
Grup baskısı
E
Toplumsallaşma
Soru 7

Durkheim'a göre aşağıdakilerden hangisi, sapkın davranışların, toplumun uyumlu bütünlüğünü sürdürmesi için sağladığı katkılardan biridir?

A
Sapkın davranış kültürel değerleri ve normları doğrulayıp teyit eder.
B
Sapkın davranış toplumsal değişmeyi engeller.
C
Sapkın davranış grup dayanışmasını zayıflatır.
D
Sapkın davranış ahlaki sınırları belirsizleştirir.
E
Sapkın davranışlar statükoya alternatif sunamazlar.
Soru 8

Hukuku, toplumsal hayatta bir toplumsal bütünleşme mekanizması olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ehrlich
B
Weber
C
Simmel
D
Marx
E
Durkheim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statülerden biridir?

A
Genç olmak
B
Kadın olmak
C
Babalık
D
Siyahi olmak
E
Yaşlılık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yaygın toplumsal yaptırımlardan biri değildir?

A
Küçümseme
B
Ekonomik boykot
C
Linç etme
D
Pişmanlık duyma
E
Kulak bükme
Soru 11

Hukuksal pozitivizm açısından aşağıdakilerden hangisi hukuksallığın yegâne ölçütüdür?

A
Etkinlik düzeyi
B
Yürürlüğe konulup konulmaması
C
Adillik ilkesi
D
Doğruluk payı
E
Rasyonel olup olmaması
Soru 12

Türkiye hukuk tarihinde 1920’de Düğünlerde Men’i İsrafat (Düğünlerde İsrafın Önlenmesi) Kanunu aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Toplum düzeni yaratmada hukukun her alana nüfuz etmesine
B
Hukuksal pozitivizme
C
Toplumsal hukukta örf ve adetlerin temel alınmasına
D
Usulüne uygun çıkarılan normların tümünün fiilen uygulandığına
E
Bir hukuk normunun usulüne uygun olarak çıkarılmış olması onu kendiliğinden etkin hale getirmeyeceğine
Soru 13

Normlar hiyerarşinin tepe noktesında yer alan ve hukuk sisteminin top yekûn geçerliliğini sağlayan, bütün normların dayanağını oluşturan norm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüzük
B
Anayasa
C
Yasa
D
Yönetmelik
E
Temel norm
Soru 14

Hukuk sosyolojisinin konusu ve çalışma alanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukuk sosyolojisinin konusu ve çalışma alanı netleşmektedir.
B
Hukuk sosyolojisinin giderek artan önemi, hukukun toplumsal yaşamdaki ağırlığının artmasından kaynaklanmaktadır.
C
Hukuk sosyolojisi açısından toplumda etkin olan hukuk toplumsal gelişimlerden etkilenmez.
D
Hukuk sosyolojisinin konusunu genel olarak toplumsal yaşamda hukuksal düzenlemelerin yeri ve önemi oluşturur.
E
Hukuk sosyolojisinin konusu ve çalışma alanı genişlemektedir.
Soru 15

Devletin ya da siyasal toplumun ortaya çıkışını açıklamakta kullanılan varsayıma ne ad verilir?

A
Toplumsal gerçeklik
B
Sosyal Sözleşme
C
Sosyal Değişim
D
Toplumsal Düzen
E
Hukuk Normu
Soru 16

insanlar toplum haline gelmeden ve bir devlet kurmadan önce bir “doğal yaşam hali”nde bulunuyorlardı.
Yukarıdaki görüşü ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihsel Hukuk Teorisi
B
Toplumsal Sözleşme Teorisi
C
Klasik Kriminoloji Teorisi
D
Klasik Sosyolojik Teori
E
Pozitivist Hukuk Teorisi
Soru 17

İbn-i Haldun’un sosyal teorisinde göçebe toplum-yerleşik toplum ikiliğini inceleme bakımından merkezi yer işgal eden kavram hangisidir?

A
Asabiyet
B
Ümran
C
Riyaset
D
Mülk
E
ilm-i Ümran
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi klasik sosyolojik yaklaşımların şekillenmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Fransız ihtilali
B
Kapitalizmin yükselişi
C
Endüstri devrimi
D
Kavimler göçü
E
Kentleşme süreci
Soru 19

“Önce kişileri inceledim; kanunlarla geleneklerin o sonsuz değişikliği içinde, onların yalnız kendi keyif ve isteklerine göre yönetilmediklerini anladım.” ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Simmel
B
Beccaria
C
Montesquieu
D
Main
E
Rousseau
Soru 20

Marx’a göre, hukuksal ilişkilerin gelişip serpildiği ana yatak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivil toplum
B
Üretim ilişkileri
C
ilmi ümran
D
Kolektif bilinç
E
Anomi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x