Hukuk Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

MÖ beşinci yüzyıl civarında Roma'da ortaya çıkan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urgakina Yasaları
B
Menes Kanunları
C
Solon Yasaları
D
Hammurabi Kanunları
E
On iki Levha Kanunu
Soru 2

İnsan ilişkilerini ve davranışlarını toplumsal bir ideale, değere ve norma göre düzenleme, bir standart oluşturmaya ne ad verilir?

A
Hiyerarşi
B
Normatif
C
Kural
D
Ahlak
E
Sözleşme
Soru 3

Doğal hukuk yaklaşımının temelinde yer alan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişmezlik
B
Yürürlük
C
Uygulama
D
Adalet
E
Etkinlik
Soru 4

Sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışının temelinde yatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iktidar
B
Algı
C
Olgu
D
Norm
E
Yaptırım
Soru 5

Hukuku, toplumun ahlaki yapısından çıkarma ve onu toplumsal ahlakın bir ifadesi olarak kavramlaştırma eğiliminde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürkheim
B
Marx
C
Locke
D
Beccaria
E
ibn-i Haldun
Soru 6

“Önce kişileri inceledim; kanunlarla geleneklerin o sonsuz değişikliği içinde, onların yalnız kendi keyif ve isteklerine göre yönetilmediklerini anladım” ifadeleriyle, kanunların olayların mahiyetinden doğan zorunlu bağlar olduğunu belirten Aydınlanma Çağı düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beccaria
B
Montesquieu
C
Marx
D
Durkheim
E
Maine
Soru 7

'Hukukun Ekonomik Analizi' adıyla anılan yaklaşıma göre, yargılamadaki hukuksal akıl yürütmenin yerine, iktisadi aklı koymayı hedefleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Luhmann
B
Habermas
C
Posner
D
Weber
E
Parsons
Soru 8

Hukukun işleyebilmesi için siyasetin, hukukun uygulanabileceği ortamı yaratması gerektiğini, neyin hukuksal olup neyin olmadığı meselesine müdahalesinin olamayacağını savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parsons
B
Habermas
C
Haviland
D
Posner
E
Luhmann
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültürün yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?

A
Toplumsal yapının şeklini ve içeriğini belirler.
B
Toplumsal kalkınmayı sağlar.
C
Topluma özgü değerleri ifade eder.
D
Toplumsal kişiliğin oluşumunu sağlar.
E
Bir toplumu diğerlerinden ayırmaya yarar.
Soru 10

Ong'a göre, Batı Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketi aşağıdaki icatlardan hangisi sayesinde başlamıştır?

A
Matbaa
B
Radyo
C
Daktilo
D
Telgraf
E
Yazı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hukukun en eski ve en bilindik rolüdür?

A
Şikâyetlere ve uyuşmazlıklara çözüm bulmak
B
Mülkiyet hakkını geliştirmek
C
Rekabetçi ve ekonomik değerleri yerleştirmek
D
Topluma özgü değerleri yerleştirmek
E
Toplumda dayanışmayı sağlamak
Soru 12

Matbaanın icadıyla birlikte Batı Avrupa kaçıncı yüzyılda basılı kültüre geçmiştir?

A
X.
B
XI.
C
XIII.
D
XV.
E
XVII.
Soru 13

Toplumsal değişmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumsal değişme geleneksel toplumlarda daha hızlı gerçekleşir.
B
Toplumsal değişme her toplumda devamlılık gösterir.
C
Toplumsal ilişkilerde ve toplumsal kurumlarda meydana gelen farklılaşmayla ifade edilir.
D
Her toplumun temel özelliğidir.
E
Toplumsal yapıda meydana gelen farklılaşmaya işaret eder.
Soru 14

I. Bölgesel bütünleşme
II. Yerelleşme
III. Özelleştirme
IV. Kamulaştırma
Yukarıdakilerden hangileri küreselleşme sürecini simgeleyen oluşumlardandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 15

I. Topumsal değişme sürecinin hızını yitirmesi
II. Değişmenin giderek bütün toplumsal sistemi kuşatması
III. Kendine özgü kurumsal ve düşünsel yapılar geliştirmesi
Yukarıdakilerden hangileri modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran özelliklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Genel olarak, ekonomik anlamda kapitalizme ve endüstriyel gelişime, siyasal bakımdan ulus-devlete ve liberal demokrasiye, sosyo-kültürel açıdan bireyciliğe ve seküler bir dünya görüşüne, toplumsal yapının giderek farklılaşmasına ve bilimsel düşünce tarzının gelişmesine doğru giden bir süreci ifade etmek üzere kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağdaşlaşma
B
Modernleşme
C
Liberalleşme
D
Yerelleşme
E
Küreselleşme
Soru 17

Çeşitli araçlar kullanılarak toplumsal yapının, kendi akışına bırakılmayıp, bilinçli müdahalelerle şekillendirilmesine ne ad verilir?

A
Toplum yapısı
B
Toplum baskısı
C
Toplum mühendisliği
D
Toplum kalkınması
E
Toplum yaptırımı
Soru 18

Bir düşüncenin ya da bilginin doğruluğunun ya da geçerliğinin ancak pratik sonuçları itibariyle ölçülebileceğini ileri süren düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rölativizm
B
Realizm
C
Naturalizm
D
Amprisizm
E
Pragmatizm
Soru 19

Modernleşme sürecinde hukukun ahlaktan ayrılması olgusunu, sistem ve yaşam dünyası farklılaşması bakımından ele alarak, ekonomik ve siyasal sistem alanlarında para ve güç gibi yön verici araçların bağımsız işlev görmesine ve bunların normatif bakımdan kurumsallaşmalarına katkıda bulunan bir değişken olarak hukuka önemli bir rol atfeder.
Yukarıdaki düşünceye sahip olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habermas
B
Foucault
C
Ehrlich
D
Deflem
E
Gurvitch
Soru 20

Hem kapitalizme hem de devlet sosyalizmine alternatif olarak sunulan bir ekonomik sistem modelidir ve bu ekonomik sistemin siyasal cephesinde merkezi devlet organları yerine, sendikaların oluşturduğu federasyonlar aracılığıyla sağlanan özyönetim mekanizmaları bulunur. Gurvitch, yukarıdaki ifadeyi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamıştır?

A
Korporatizm
B
Liberalizm
C
Sendikalizm
D
Formalizm
E
Emperyalizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x