Hukuk Sosyolojisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yüksek verimlilikte üretim yaparı fabrikatörün, bir final maçını kazanan antrenörün, müvekkiline beraat alan avukatın amaca yönelik davranışları buna örnek olarak verilebilir.
Yukarıdaki ifade, Weber sosyolojinin çalışma nesnesi olarak gördüğü toplumsal eylem tiplerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Duygusal
B
Geleneksel
C
Amaçsal akılcı/ amaca yönelik rasyonel
D
Değerle ilişkili akılcı/değere yönelik rasyonel
E
Araçsal amaca/hedefe yönelik rasyonel
Soru 2

“Politika” isimli ünlü eserinin başında insanın doğası gereği “siyasal hayvan (zoon politikon)” olduğunu iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protagoras
B
Aristoteles
C
Epikuros
D
Descartes
E
Sokrates
Soru 3

Birey kendinden daha değerli gördüğü toplum için kendini feda etmektedir; kocası ölen kadının, onurunu kaybeden kişinin intihar etmesi ya da gemisi batan kaptanın gemisini terk etmeyerek hayatına son vermesi buna örnek olarak verilebilir.
Yukarıdaki paragrafta verilen örnekler intiharı sosyal bir olgu olarak ele alan Durkheim'ın intihar tanımlamalarından hangisine girmektedir?

A
Özgeci
B
Bencil
C
Rasyonel
D
Kaderci
E
Anomik
Soru 4

I. Felsefe
II. Matematik
III. Mantık
Yukarıdakilerden hangileri aksiyomatik bilimlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
1, II ve III
Soru 5

Eskimolar arasında yaygın olan bir pratiğe göre, cinayet işleyen bir kişinin öldürülmesi, toplumun yetkili kıldığı biri tarafından halka açık bir biçimde gerçekleştirilir. Böylece kişisel gerekçelerle değil, toplum adına hareket eden infazcıdan, öldürülen kişinin akrabaları intikam almaya çalışmaz. Görüldüğü üzere buradaki cezalandırma sistemi resmi yapılar olmadan işlemektedir.
Yukarıdaki anlatılan örnekte üzerinde uzlaşılan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Algı
B
Olgu
C
Din
D
Gelenek
E
Norm
Soru 6

Hukuk sosyolojisinde araştırma sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorunun kesin ve açık bir biçimde ifade edilmesi
B
Raporlaştırma
C
Elde edilen verilerin yorumlanması
D
Araştırma sorunun tanımlanması
E
Araştırma tasarımının oluşturulması
Soru 7

I. Şekli kaynaklar
II. Süreklilik
III. Genel inanç
Bir kuralın, örf ve adet kuralı haline gelmesi için yukarıdaki unsurlardan hangilerini birlikte taşıması gerekmektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyelerinden biri değildir?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
Fransa
C
Rusya Federasyonu
D
Çin Cumhuriyeti
E
Almanya
Soru 9

5253 sayılı ________ 'ler Kanununun 2 maddesinde ________ , “Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Cemaat
B
Kulüb
C
Cemiyet
D
Dernek
E
Vakıf
Soru 10

Türkiye, Medeni Kanun'u aşağıdaki ülkelerden hangisinden almıştır?

A
Fransa
B
İsviçre
C
İsveç
D
İtalya
E
Almanya
Soru 11

“Çeşitli iklimlerde ruh nitelikleriyle insan tutkularının aşırı derecede değişik olduğu doğru ise, kanunların bu tutkularla bu nitelikler arasındaki ayrılıklara göre düzenlenmesi gerekir.”
Kanunların Ruhu kitabında “kanunların iklim niteliğiyle olan ilişkisi üzerine” başlığını taşıyan bölümünde yukarıdaki düşüncesini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montesquieu
B
Giddens
C
Durkheim
D
Rousseau
E
Weber
Soru 12

________ , “Siyasi ilahiyat” adlı kitabında “modern hukuk devleti düşüncesi, deizm (Yaradancılık) ve mucizeyi dünyadan kovan ilahiyat ve metafizikle beraber galebe çalmıştır” der.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Joachim Wach
B
İbn Haldun
C
Cari Schmitt
D
George Orwell
E
Peter L. Berger
Soru 13

Bir grubun üyelerinin etkileşime geçmesiyle oluşan grup üyelerince anlaşılan, grup üyelerine rehberlik eden ve/veya grubun üyelerini belli bir toplumsal davranışa zorlayan kurallar ve standartlara ne ad verilir?

A
Toplumsal norm
B
Toplumsal gerçeklik
C
Toplumsal yaşam
D
Toplumsal kurum
E
Doğal rol
Soru 14

Bireyin bir başka kişi ya da grup ile kendini tanımlayan (selfdefining) bir ilişki kurmak ya da sürdürmek istediği durumda uyma davranışı göstermesine ne ad verilir?

A
Benimseme
B
Özdeşleşme
C
Öz kontrol
D
Toplumsallaşma
E
Toplumsal rol
Soru 15

Bozulan toplumsal yapıyı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahrik
B
Suçluluk
C
Anomi
D
Sapma
E
Anonim
Soru 16

“insanların kaybetmekten korkacakları şeyler ne kadar çoksa, o ölçüde sahip oldukları bu değerleri riske atmak isteği azdır.”
Yukarıdaki düşünce Hirschi’nin aşağıdaki hangi sosyal bağ teorisiyle ilgilidir?

A
Damgalama
B
İnanç
C
Adanmışlık
D
Katılım
E
Bağlılık
Soru 17

Aristoteles, Platonun mülkiyet tercihini eleştirerek insanların mutluluğunu sağlamak için öne sürdüğü mülkiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferdi mülkiyet
B
Kolektif mülkiyet
C
Fikri mülkiyet
D
Miras mülkiyeti
E
Kamu mülkiyeti
Soru 18

I. Talep
II. Kıtlık
III. insanın ruhi yapısı
Yukarıdakilerden hangileri mülkiyetin doğuşunda etkili olan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Cahiliye döneminde, aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabanın oluşturduğu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı koymak veya saldırıda bulunmak söz konusu olduğunda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhuna ne ad verilir?

A
Hadâret
B
Ribat
C
Ümran
D
Asabiyet
E
Tevhid
Soru 20

I. Boşanmanın yasaklanması
II. Özel ve serbest boşanma
III. Belirli sebeplere ve usule göre mahkeme kararı ile boşanma
Yukarıdakilerden hangileri tarihi gelişim içerisinde boşanma konusunda dikkat çeken temel sistemlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x