Hukuk Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Hukuk Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde yazılı bir kitap (mushaf) hâline getirilmiş?

A
Ömer bin Abdülaziz
B
Hz. Ali
C
Hz. Ömer
D
Hz. Osman
E
Hz. Ebû Bekir
Soru 2

Hitit hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mezopotamya hukukundan büyük ölçüde etkilenmiştir.
B
Hammurabi Kanunnamesi ile kıyaslandığında cezalar, çok daha sert ve ağırdır.
C
Kanun yapma, hukukî ihtilafları çözme gibi yetkiler, Büyük Kral’ın şahsında toplanmıştır.
D
Şartların değişmesi ile yasalarda kolayca değişikliğe gidilebilmiştir.
E
Adalet kavramı güneş ile simgelenmiştir.
Soru 3

Göktürklerde herhangi bir görevde bağlı olmayan veliahta ne ad verilir?

A
Teğin
B
Şad
C
Yabgu
D
Şadapıt
E
Buyruk
Soru 4

Sık sık yaşanan savaşlar sebebiyle consullerin şehir dışına çıkmaları sonucu aksayan hukuk işleri ile ilgili konularda onlara yardımcı olmak için kurulan magistralık makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Censor
B
Praetor
C
Dictator
D
Ouestor
E
Aedilis Curulis
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Klasik dönem Osmanlı yargılama usulünün aslî ispat vasıtalarından biridir?

A
Tecrübe-i maneviye
B
Senet
C
istinaf
D
Şahitlik
E
ikrar
Soru 6

Osmanlı hukukunda yargılama esnasında hazır bulunup mahkemenin aleniliğini sağlayan kadı yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naip
B
Müvellâ
C
Kâtip
D
Kassam
E
Şuhûdü’l-hâl
Soru 7

Klasik dönem Osmanlı hukukunda, şer’iye mahkemesi kararlarını yeniden görmek veya temyiz benzeri bir yolla incelemek ve gerektiğinde bozmak için başvurulabilecek merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhülislamlık
B
Divan-ı Hümayun
C
Defterdar
D
Nişancı
E
Bâb-ı Âlî
Soru 8

Osman Bey’in, beyliğin kuruluşu sırasında Karacahisar’a kadı olarak tayin ettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dursun Fakih
B
Ebusuud Efendi
C
Molla Fenarî
D
Zenbilli Ali Efendi
E
Saru Batu Savcı Bey
Soru 9

Osmanlı Devleti'nde icâreteynli vakıflarda mutasarrıfın, vakıf gayrimenkulünü kendisi kullanabileceği gibi mütevellinin izni ile tasarruf hakkını da devredebilmesine ne ad verilir?

A
Adi intikal
B
Ferağ
C
Şer’î intikal
D
Tashih
E
Pafdos
Soru 10

Osmanlı'da had suçlarından biri olan hırsızlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mal, hür bir kimse tarafından çalınmış olmalıdır.
B
Çalınan mal koruma altında iken alınmış olmalıdır.
C
Çalınan mal gizlice alınmış olmalıdır.
D
Çalınan mal başkasına ait olmalıdır.
E
Çalınan malın en küçük bir mülkiyet şüphesi bulunmamalıdır.
Soru 11

Osmanlı ceza hukukunda, suçun tanımı ve cezasının tayininin kanun koyucuya bırakıldığı suçlara ne ad verilir?

A
Had suçları
B
Allah hakkını ihlal eden suçlar
C
Kısas suçları
D
Kişi hakkını ihlal eden suçlar
E
Ta’zîr suçları
Soru 12

Vakıf kurucusunun, vakıf kurma iradesini açıklamasından sonra vakfın dönülemez hale geldiği görüşünü savunan İslam hukukçusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu Hanife
B
Ali Haydar Efendi
C
imam Muhammed
D
Serahsi
E
Ebu Yusuf
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ‘resepsiyon’ kavramı ile aynı ya da yakın anlamı taşıyan sözcüklerden biri değildir?

A
Benimsemek
B
Almak
C
iltibas
D
Kabul etme
E
iktibas
Soru 14

Kanun-i Esasi’nin öngörmüş olduğu yasama meclisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye
B
Meşveret Meclisi
C
Meclis-i Umumi
D
Şura-yı Devlet
E
Divan-ı Hümayun
Soru 15

TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapılması esası Anayasa’da kaç yılında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir?

A
2002
B
2004
C
2005
D
2007
E
2010
Soru 16

1789’da tahta çıkıp, sadece askeri alanda değil adli, idari, iktisadi ve siyasi alanlarda da yenilikler yapmaya çalışan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Mahmut
B
II. Abdülhamit
C
II. Selim
D
III. Selim
E
III. Mehmet
Soru 17

Tanzimat dönemi Osmanlı hukukunda, bazı alanlardaki temel kanunların hazırlanmasında özellikle hangi ülkenin hukuk kaynaklarından yararlanılmıştır?

A
Fransa
B
İsviçre
C
İran
D
İngiltere
E
Almanya
Soru 18

2011 yılında kira sözleşmeleri bakımından daha kapsamlı ve eski kanunlardan farklı bir düzenlemeye gidilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Medeni Kanunu
B
icra ve iflas Kanunu
C
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
D
Yeni Türk Borçlar Kanunu
E
Türk Ticaret Kanunu
Soru 19

Cumhuriyet dönemi hukuk devriminin mimarı olarak bilinen ve Türk Medenî Kanunu'nun genel gerekçesini de kaleme alan, dönemin Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Reşit Belgesay
B
Cevdet Ferit Basman
C
Mahmut Esat Bozkurt
D
Kemal Sahir Kurutluoğlu
E
Seyit Bey
Soru 20

Tanzimat Fermam’mn ilanını takiben, Osmanlı hukukunda ilk kanunlaştırma hareketinin görüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borçlar hukuku
B
Eşya hukuku
C
Ceza hukuku
D
Aile hukuku
E
Arazi hukuku
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x