Hukuk Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Hukuk Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbrani hukukunda zina suçu işleyen evli, nişanlı bir kadının ve zânî erkeğin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sopa cezası
B
Taşlanarak öldürülmek
C
Hapis
D
Diyet
E
Kısas
Soru 2

Sümer hukukunda kız çocuklarının babalarından aldığı çeyiz (cihaz) bedeline ne ad verilir?

A
Nudunnu
B
ihlâk-ı hak
C
Talmud
D
Şeriktu
E
Sibtu
Soru 3

XVIII. yüzyılda ortaya çıkan, hukuk kurallarının akıldan ve eşyanın tabiatından doğduğunu savunan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihsel Maddiyecilik
B
Tarihçi Hukuk Okulu
C
Pozitivist Hukuk Okulu
D
Dayanışmacı Hukuk Okulu
E
Tabii Hukuk Okulu
Soru 4

Roma’daki yabancıların sayısının ve dolayısıyla karıştıkları hukuki ilişkilerin artması sonucunda yabancılarla Romalılar arasındaki ilişkilere bakmak üzere görevlendirilen magistra aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dominus et Deus
B
Praetor Urbanus
C
lusOuiritum
D
Praetor Peregrinus
E
Pax Romana
Soru 5

Kelime anlamı ilk, birinci olan ve bir numaralı yurttaş anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senatus
B
Tribunus
C
Princeps
D
Bisantium
E
Fiscus
Soru 6

Kadim Çin özel hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Miras hakkı usûl ve fürua tanınırdı.
B
Boşanma sözlü olarak gerçekleşirdi.
C
Tek eşle evlilik hâkimdi.
D
Kız ve erkek çocuklar eşit miras hakkına sahipti.
E
Evlenme, kadının satın alınması şeklinde yapılırdı.
Soru 7

I. Eski Hukuk Dönemi
II. Klasik Hukuk Dönemi
III. Klasik Sonrası Hukuk Dönemi
IV. Yeni Hukuk Dönemi
Yukarıdakilerden hangileri Roma hukukunun dönemleri ndendir?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Tarihin belki de ilk sosyal reformist kralı tarafından yapılan, Sümerlerin ve insanlığın bilinen en eski yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana-ittişu Yasaları
B
Eşnunna Yasaları
C
Ur-Namnu Yasaları
D
Hammurabi Yasaları
E
Urugakina Yasaları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarda Tarhan beylere tanınan ayrıcalıklardan biri değildir?

A
Ağır suçlar dışında, işledikleri suçlardan dokuz kez affedilmeleri
B
Üst düzey dini ayrıcalıklara sahip olmaları
C
Hayat boyu vergiden muaf olmaları
D
Genel tören ve ziyafetlerde yüksek mevkilerde yer almaları
E
istedikleri zaman, izin almaksızın kağanın huzuruna çıkabilmeleri
Soru 10

Uygurlarda siyasi görevlerinin yanında vergi toplama görevleri de olan boy reislerine ne ad verilir?

A
Tutuk
B
Yabgu
C
Tapukçu
D
Sübaşçı
E
Yalvaç
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin kaynaklarından biri değildir?

A
Sünnet
B
Tâbiî’nin görüşleri
C
Sahâbe’nin icması
D
Kur'an
E
Kıyas
Soru 12

Göktürklerde yeni uyrukluğa alınan topraklara atanan valilere ne ad verilir?

A
Alpagu
B
Böri
C
Tudun
D
El-tebir
E
Apa-tarhan
Soru 13

Uygurlarda düğün masraflarına katkıda bulunmak üzere kızın babasına verilen kalına ne ad verilir?

A
Yelü
B
Çeyiz hakkı
C
Tüy mal
D
Kara mal
E
Süt hakkı
Soru 14

Hz. Muhammed Dönemi’nde imzalanan, idare edenlerle idare olunanların karşılıklı hak ve görevlerinin yer aldığı, İslam hukukunun bilinen ilk yazılı anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

A
itikad-ı Adliye
B
Şura-yı Ümmet
C
Mekke Andı
D
Medine Vesikası
E
Usulü’d-dîn
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam memleketinde yer alan arazi çeşitlerinden biri değildir?

A
Mevat arazi
B
Vakıf arazi
C
Müesses arazi
D
Mirî arazi
E
Metruk arazi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi edâ ehliyetinin tamamen ve kısmen ortadan kalktığı ehliyet arızalarından biri değildir?

A
Şahitlik
B
Sarhoşluk
C
Bayılma
D
Akıl hastalığı
E
Kölelik
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x