Hukukun Temel Kavramları 1 2017-2018 Final Sınavı

Hukukun Temel Kavramları 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumdaki her kesime, farklılıkları ne olursa olsun, kanundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükleri ayrım gözetmeksizin uygulamak olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlik
B
Toplumsal adalet
C
Adalet
D
Pozitif hukuk
E
Pozitif ayrımcılık
Soru 2

Bir sosyal düzen kuralına uyulmaması halinde karşılaşılan ve kişiyi bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlamak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kural
B
Hapis
C
Düzen
D
Yaptırım
E
Emir
Soru 3

Kuralın metnine ve onun tarihsel alt yapısına bakmaksızın, uygulandığı zamanın şartları ve anlayışı içerisinde değerlendirilmesine imkân tanıyan yorum metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genişletici yorum
B
Tarihsel yorum
C
Sistematik yorum
D
Amaçsal yorum
E
Lafzi yorum
Soru 4

Bir davaya bakmakta olan yerel mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa'ya aykırı görürse oluşan anayasaya aykırılık ön meselesi sebebi ile ne karar verir?

A
Usulden ret
B
Esastan ret
C
Davanın geri bırakılması
D
Düşme
E
Davanın açılmamış sayılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi asliye hukuk mahkemesinin görev alanına giren davalardan biridir?

A
Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar
B
Malvarlığına ilişkin davalar
C
Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar
D
Hakkın paylaştırılmasına ilişkin davalar
E
Kira ilişkisinden doğan alacak davaları
Soru 6

Farklı yargı kollarına ait iki yargı yeri arasındaki görev uyuşmazlıklarını çözmeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
Uyuşmazlık mahkemesi
C
Yargıtay
D
Sayıştay
E
Anayasa Mahkemesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hesap yargısına ilişkin görev yapar?

A
Sayıştay
B
idare mahkemesi
C
Danıştay
D
Yargıtay
E
Vergi mahkemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin Resmi Gazete'de yayımlanması gerekli değildir?

A
Bozma kararları
B
Yargıtay tarafından yapılacak yönetmelikler
C
Yargıtay ilke kararları
D
içtihadı birleştirme kararları
E
Emsal teşkil edecek Hukuk Genel Kurulu kararları
Soru 9

Kişilik haklarına hukuka aykırı saldırıdan doğan acı, elem ve ıstırabın telafisi amacıyla açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saldırıya son verilmesi davası
B
Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası
C
Manevi tazminat davası
D
Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası
E
Maddi tazminat davası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının konusunu oluşturmaz?

A
Sağlık
B
Ses
C
Para
D
Resim
E
Ad
Soru 11

Bir gerçek kişinin hak ehliyeti ne zaman başlar?

A
Çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu an
B
15 yaşını doldurduğu tarih
C
18 yaşını doldurduğu tarih
D
2 yıl yaşamak koşuluyla, tamamıyla doğduğu an
E
Sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü an
Soru 12

Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüzel kişi
B
Kuruluş
C
Vakıf
D
Gerçek kişi
E
Kurum
Soru 13

Kişinin tek taraflı irade beyanıyla kullanılabilen ve kullanılmadan önce mevcut olmayan bir hukuki durum yaratan hak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalın hak
B
Kurucu yenilik doğrudan hak
C
Değiştirici yenilik doğrudan hak
D
Bozucu yenilik doğuran hak
E
Mutlak hak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının sınırlandırılması sırasında uyulması gereken ölçütlerden biri değildir?

A
Toplum düzeni
B
Laik Cumhuriyetin gerekleri
C
Ölçülülük ilkesi
D
Sosyal devlet ilkesi
E
Anayasanın sözü ve ruhu
Soru 15

Hakkın hukuk düzeni tarafından korunan bir menfaat olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koruma teorisi
B
Hukuk düzeni teorisi
C
Menfaat teorisi
D
irade teorisi
E
Karma teori
Soru 16

I. Dolap anahtarı
II. Kitap kapağı
III. Pantolon kemeri
IV. Saat yelkovanı
V. Evin penceresi
Yukarıdakilerden hangileri bütünleyici parça (mütemmim cüz) olarak değerlendirilebilir?

A
I ve IV
B
I, III ve V
C
I, IV ve V
D
II, III ve IV
E
II, IV ve V
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinin sahibinin elinden rızası dışında çıkmış olsa dahi iyiniyetle mülkiyetinin kazanılması mümkündür?

A
Ziynet eşyası
B
Konşimento
C
Emre yazılı senet
D
Nama yazılı senet
E
Hamiline yazılı senet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hakların mutlak kaybına yol açan hukukî olaylardan biri değildir?

A
Zamanın geçmesi
B
Haksız fiil
C
Ölüm
D
Mücbir sebep
E
Malın telef olması
Soru 19

Bir kimsenin bir hakkın varlığını kabul etmesine rağmen, talep hakkının ortadan kalktığını ileri sürmesine ne ad verilir?

A
Ret
B
ikrar
C
Geciktirici defi
D
Kesin defi
E
Kabul
Soru 20

Bir kimsenin bir köpek saldırısından korunmak amacıyla başka bir kimsenin bahçe kapısını kırarak saklanması durumunda ortaya çıkan hukuka uygunluk sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nefsi müdafaa
B
Kuvvet kullanma
C
Cebri icra
D
Meşru müdafaa
E
Iztırarhali
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x