Hukukun Temel Kavramları 2 2015-2016 Final Sınavı

Hukukun Temel Kavramları 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hak sahibine verilen ve eşya üzerinde aracısız, doğrudan, tek başına egemenliği ile hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesini ifade eden ayni haklara egemen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınırlı sayı ilkesi
B
Aleniyet ilkesi
C
Kamu güveninin korunması ilkesi
D
Belirlilik ilkesi
E
Mutlaklık ilkesi
Soru 2

Borcun gereği gibi ifa edilmemesine bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
ifadan vazgeçme
B
Sözleşmenin feshi
C
Müspet zararın tazmini
D
Menfi zararın tazmini
E
Sözleşmenin iptali
Soru 3

Mahir kendisine ait olmayan bir gemiyi denizde eşya taşımacılığı yaparak gelir sağlamak amacıyla kendi adına bizzat kullanmaktadır.
Bu durumda Mahir üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde ne olarak kabul edilir?

A
Ticari mümessil
B
Kaptan
C
Donatan
D
Vekil
E
Temsilci
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi siyasi katılımı, bireyin siyasal sistemle kurduğu anlamlı ilişki olarak tanımlar?

A
Giovanni Sartori
B
Alan Shiaroff
C
Maurice Duverger
D
Robert Elgie
E
Robert Dahi
Soru 5

Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Cumhurbaşkanı
B
Devlet Personel Başkanlığı
C
TBMM
D
Sayıştay
E
Başbakanlık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kolluk yetkisinin en sınırlı kullanıldığı yerlerdir?

A
işyerleri
B
Yollar
C
Kahvehaneler
D
Parklar
E
Konutlar
Soru 7

İdarenin mülkiyetinde bulunmakla birlikte kamunun kullanımına ya da kamu hizmetine tahsis edilmemiş mallara ne ad verilir?

A
Orta malları
B
Özel mallar
C
Kamusal mallar
D
Sahipsiz mallar
E
Hizmet malları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare içinde yer almaz?

A
Bakanlıklar
B
Cumhurbaşkanı
C
Belediyeler
D
Bakanlar Kurulu
E
Danıştay
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi isnat edilebilirliği kaldıran geçici nedenlerden biri değildir?

A
Beyin iltihabı
B
Uyurgezerlik
C
Ateşli hastalık
D
Uyku hali
E
Sarhoşluk
Soru 10

Ceza kanunlarının zaman yönünden uygulanmasında temel kural aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suç, işlendiği zamanın kanuna tabidir.
B
Suç, değişen kanunlardan hangisi daha ağır cezayı gerektiriyorsa ona tabidir.
C
Suç, işlendiği zamanının kanuna maddi bakımdan, yargılama zamanı kanununa ceza süresi bakımından tabidir.
D
Suç, yargılama zamanı kanununa tabidir.
E
Suç, infaz zamanı kanununa tabidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde çağdaş ceza hukukunun temel amaçları tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kefaret ve özel önleme
B
Kefaret ve genel önleme
C
Genel önleme ve hakkaniyet
D
Genel önleme ve özel önleme
E
Kefaret ve hakkaniyet
Soru 12

Kast ve taksir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taksirde sonuç istenmemişken, kastta sonuç istenmiştir.
B
Gerek kast gerekse taksirle işlenen fiillerin cezalandırılması için bu durumun kanunda açıkça belirtilmesi gerekir.
C
Her iki olasılıkta da sonucun öngörülebilir olması gerekir.
D
Gerek kast gerekse taksirli hareket ile netice arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.
E
Türk Ceza Kanunu iradenin kast ve taksir olmak üzere iki şekilde kusurlu olabileceğini kabul etmiştir.
Soru 13

Vergi hukuku hangi hukuk kolu içerisinde yer alır?

A
Ticaret Hukuku
B
Kamu Hukuku
C
Medeni Hukuk
D
Borçlar Hukuku
E
Devletler Özel Hukuku
Soru 14

Konusuna göre, özel iletişim vergisi aşağıdaki hangi vergi türüne örnek teşkil eder?

A
Toplum üzerinden alınan vergi
B
Gelir üzerinden alınan vergi
C
Aile üzerinden alınan vergi
D
Harcamalar üzerinden alınan vergi
E
Servet üzerinden alınan vergi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi verginin tarhı şekillerinden biri değildir?

A
Re’sen vergi tarhı
B
Hataların düzeltilmesi yoluyla vergi tarhı
C
Beyana dayanan vergi tarhı
D
Zamana göre dolaylı vergi tarhı
E
ikmalen vergi tarhı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanı içinde yer alır?

A
Rehabilite edilenler
B
Deniz taşıma işlerinde çalışanlar
C
Havacılığın yer işlerinde çalışanlar
D
Sporcular
E
Ev hizmetlerinde çalışanlar
Soru 17

2 yıllık kıdemi olan bir işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17.maddesine göre ihbar öneli kaç haftadır?

A
6
B
8
C
10
D
12
E
16
Soru 18

Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin kıdeminin kaç yıl olması zorunludur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi niteliği gereği en çok 30 iş günü süren bir sözleşme türüdür?

A
Belirli süreli iş sözleşmesi
B
Prim esasına dayalı iş sözleşmesi
C
Sürekli iş sözleşmesi
D
Tam süreli iş sözleşmesi
E
Süreksiz iş sözleşmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi geçici iş ilişkisinin özelliklerinden biri değildir?

A
En fazla 2 defa uzatılabilir.
B
Yazılı ya da sözlü olabilir.
C
Holding bünyesi içinde yapılabilir.
D
Altı ay süreyle yapılabilir.
E
işçinin rızasının alınması zorunludur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x