İçerik Yönetim Sistemleri 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

İçerik Yönetim Sistemleri 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

DNN Platformunun kurulumu için www.dnnsoftware.com/community/download adresinde sunulan seçeneklerden uygun olanının tercih edilmesi gerekmektedir. Açık kaynak indirme sayfasında kurulum için kaç farklı seçenek bulunmaktadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
1 numaralı soru için açıklama 
DNN Platformunun kurulumu için www.dnnsoftware.com/community/download adresinde sunulan seçeneklerden uygun olanının tercih edilmesi gerekmektedir. Açık kaynak indirme sayfasında kurulum için 4 farklı seçenek bulunmaktadır.
Soru 2

Kurulum sihirbazı ana sayfasında kaç temel bilgi girişi bölümü bulunmaktadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
2 numaralı soru için açıklama 
Kurulum sihirbazı ana sayfasında idari bilgiler, web sitesi bilgileri ve veritabanı bilgileri olmak üzere 3 temel bilgi girişi bölümü bulunmaktadır.
Soru 3

Bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlamak için tasarlanmış kriptolama protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A
SMTP sunucu ayarları
B
Portal takma adları
C
Mesajlaşma ayarları
D
Güvenli soket katmanı (SSL)
E
Barındırma ayarları
3 numaralı soru için açıklama 
SSL (Secure Sockets Layer), Türkçesi Güvenli Soket Katmanı (SSL) olan, bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlamak için tasarlanmış kriptolama protokolleridir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi DotNetNuke (DNN) Platformunun özelliklerinden biri değildir?

A
Pahalı bir içerik yönetim sitemidir.
B
Birden fazla web sitesinin yönetilebilir.
C
Sitelerin kullanıcı izinlerinin oluşturulmasında birbirlerinden bağımsız olarak yönetilebilmektedir.
D
Yönetilen her site farklı tema ve işlevlere sahip olabilmektedir.
E
Birden fazla web sitesi temel bir web uygulama çatısı üzerinde oluşturulabilir.
4 numaralı soru için açıklama 
DNN platformunun açık kaynak olmasının yanında önemli özelliklerinden biri de tek DNN Platformu kurulumu üzerinde her biri kendi alan adına sahip birden fazla web sitesinin yönetilebilmesidir. DNN platformu üzerinde oluşturulan sitelerin her biri içerik oluşturma ve düzenlemede, rol tanımlamalarında ve kullanıcı izinlerinin oluşturulmasında birbirlerinden bağımsız olarak yönetilebilmektedir. Yönetilen her site farklı tema ve işlevlere sahip olabilmektedir. DNN platformu mimarisinde, birden fazla web sitesi temel bir web uygulama çatısı üzerinde oluşturulabilir. Her web sitesi; her biri dosya yöneticisi, kimlik denetimi, HTML içerik oluşturma, etiketler oluşturma, kayıt formları ekleme, profil görüntüleme vb. özel bir işlevi yerine getiren ve modül olarak isimlendirilen birden fazla mini uygulamadan oluşur.
Soru 5

DotNetNuke (DNN) platformu Host yönetim konsolunda, Ortak Ayarlar Sekmesinde hangi sekmede web sitesi içerisinde bulunan sayfaların tamamının listelendiği bölümdür?

A
Dosya yönetim
B
Geri dönüşüm kutusu
C
Kullanıcı hesapları
D
Sayfa yönetimi
E
Site ayarları
5 numaralı soru için açıklama 
Sayfa yönetimi: Gizli olarak işaretlenmiş, devre dışı bırakılmış olanlar da dahil olmak üzere web sitesi içerisinde bulunan sayfaların tamamının listelendiği bölümdür. Sayfa sıralamaları ve farklı düzeylerde sayfa ekleme işlemleri de yine bu sayfa üzerinden gerçekleştirilir.
Soru 6

Web platformu yükleyicisi (Web Platform Installer) tarafından kullanılan ve sadece IIS web sunucusuna yükleyip çalıştırmak için gerekli olan dosyaları içeren pakete ne denir?

A
Kurulum Paketi
B
Kaynak Kod Paketi
C
Dağıtım Paketi
D
Yükseltme Paketi
E
Yazılım Paketi
6 numaralı soru için açıklama 
Dağıtım Paketi (The Deploy Package): Web platformu yükleyicisi (Web Platform Installer) tarafından kullanılan ve sadece IIS web sunucusuna yükleyip çalıştırmak için gerekli olan dosyaları içeren pakettir.
Soru 7

Sembolü şekli olan kurulu modülün adı nedir?

A
Site haritası
B
Sayfalar
C
Profil göster
D
Mesaj merkezi
E
Konsol
7 numaralı soru için açıklama 
Bu sembol işlevi kullanıcı profillerini gösterme ve düzenleme arayüz bileşenlerini sağlamak olan site haritasına aittir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Host konsolunda yer alan gelişmiş ayarlar sekmesi altında yer alır?

A
Dosya yönetimi
B
Listeler
C
Host ayarları
D
Kontrol paneli
E
Site yönetimi
8 numaralı soru için açıklama 
Dosya yönetimi, host ayarları, kontrol paneli ve site yönetimi Host konsolu altında ortak ayarlar sekmesinde yer alırken, listeler ise gelişmiş ayarlar sekmesinde yer alır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi DNN Platformu kurulum seçenekleri arasında yer almaz?

A
Kurulum Paketi
B
Kaynak Kod Paketi
C
Dağıtım Paketi
D
Yükseltme Paketi
E
Türkçe Dil Paketi
9 numaralı soru için açıklama 
Kurulum Paketi (The Install Package): Sadece web sitesinin Internet Information Server (IIS) üzerinde çalışabilmesi için gerekli dosyaları içermektedir. Bu dosyalar SQL Server ve SQL Express ile uyumludur. Eğer Web Sitesi ve MySQL veritabanı yönetim sistemi hazır olan bir sunucu üzerinde web sitesi barındırmayı planlıyosanız kurulum paketi tercih edilmelidir. Kaynak Kod Paketi (The Source Package): DNN Platformunda bulunan tüm modülleri de kapsayan uygulama, kaynak kodlarını içermektedir. DNN platformuna yeni işlevler kazandırmak isteyen bir uygulama geliştirici iseniz bu kod paketini indirip kurmayı tercih etmeniz gerekmektedir. Dağıtım Paketi (The Deploy Package): Web platformu yükleyicisi (Web Platform Installer) tarafından kullanılan ve sadece IIS web sunucusuna yükleyip çalıştırmak için gerekli olan dosyaları içeren pakettir. Web platformu yükleyicisi ayrıca ek bağımlılıkların olup olmadığını kontrol eder ve kurar. Yeni bir sunucu bilgisayara sahip ve web sitesini barındırmak için hangi uygulamaların kurulu olması gerektiği konusunda bilgi sahibi değilseniz dağıtım paketinin indirilmesi ve çalıştırılması gerekmektedir. Yükseltme Paketi (The Upgrade Package): Mevcut web sitelerin sürüm yükseltmeleri için gerekli olan dosyaları içermektedir. Hâli hazırda mevcut bir web siteniz var ve DNN platformunun en güncel sürümünü kullanmak istiyorsanız yükseltme paketi kullanılmalıdır.
Soru 10

Websitesi için bir güvenli soket katmanı sertifikası oluşturulmuşsa web sitesine güvenli bağlanmak için gerekli düzenlemeler hangi bölümde gerçekleştirilir?

A
SMTP sunucu ayarları
B
SSL ayarları
C
Barındırma ayarları
D
Oturum açma ayarları
E
Profil ayarları
10 numaralı soru için açıklama 
DNN platformu üzerinde oluşturulmuş web siteleri site yönetim sayfası üzerinde listelenir. Web siteleri üzerinde değişiklik yapmak ve kullanıcı hesabı ayarlarını düzenlemek için “bu portalı düzenle” bağlantısına, silmek için ise “portal sil” düğmesine tıklamak gerekmektedir. Bu portalı düzenle bağlantısı yardımıyla açılan “siteleri düzenle” sayfasında bulunan sekmeler ve sekmelerde bulunan yapılandırma ayarları aşağıda sıralanmıştır. Temel Ayarlar Sekmesinden SSL ayarları: Websitesi için bir Güvenli Soket Katmanı (SSL) sertifikası oluşturulmuşsa web sitesine güvenli bağlanmak için gerekli düzenlemeler bu bölümde gerçekleştirilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi barındırma türleri kapsamında dışarıdan alınan hizmetlerin getirebileceği faydalardan değildir?

A
Bağlantı Hızı
B
Güçlü donanım
C
Kurulum, Destek ve Bakım
D
Güvenlik ve Kararlılık
E
Günlük yedekleme
11 numaralı soru için açıklama 
Barındırma türleri kapsamında verilen örneklerin yanı sıra dışarıdan alınan hizmetlerin getirebileceği faydalar genel olarak şu şekilde sıralanabilir; • Bağlantı Hızı • Güçlü donanım • Kurulum, Destek ve Bakım • Güvenlik ve Kararlılık (Stability)
Soru 12

I. Personel sayısı
II. Örtüşen vizyon
III. Hedef kitle
IV. Alınacak destek miktarı
Yukarıdakilerden hangileri bir İYS için aracı kurum seçiminde önemli olan unsurlardandır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
12 numaralı soru için açıklama 
Aracı kurumun seçimi İYS seçimi kadar önem taşımaktadır. Aracı kurum ile ilgili bu kararın verilmesinde 4 başlık öne çıkmaktadır: Ne kadar destek alınacak? Aracı firma ile vizyon ne kadar örtü şü yor? Hedef kitle Kararlılık ve odaklanma
Soru 13

Web sitelerini daha modern ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlayan, hazır kodlar çağrılarak uygulanan ve temelde ü cretsiz bir CSS tasarım yö ntemi olan İYS yenilik desteği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürükle bırak desteği
B
Metin ve resim güncelleyebilme
C
Duyarlı tasarım
D
Bulut tabanlı çözümler
E
Bootstrap desteği
13 numaralı soru için açıklama 
Web sitelerini daha modern ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlayan bootstrap teknolojisi, hazır kodlar çağrılarak uygulanır. Temelde ücretsiz bir CSS tasarım yöntemidir. Farklı donanımlar için kolay tasarım sağlar. İYS ile entegre kullanılabilmesi, sayfa ve tasarımların çok hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasını sağlar.
Soru 14

Farklı ekran büyüklüğüne sahip donanımlarda tekrar boyutlandırma, yakınlaştırma ve kaydırma gibi işlemlere en az seviyede gerek duyarak; içeriğin otomatik olarak en uygun boyutta görünmesi ve kullanılabilmesini sağlayan teknolojik yaklaşıma ne ad verilir?

A
Duyarlı tasarım
B
Esneklik
C
Semantik web
D
Kişiselleştirilebilir yapı
E
Analitik tasarım
14 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcılar çok farklı ekran büyüklüğü ve çözünürlüğe sahip donanımlarla İnternete bağlanırlar. Duyarlı (responsive) tasarım, en az tasarım maliyeti ile en fazla donanıma hitap edebilecek çözümler üretmeye çalışan bir teknolojik yaklaşımdır.
Soru 15

Web sitelerini daha modern ve kolay bir şekilde oluşturma amacıyla kullanılan, ücretsiz CSS tasarım yöntemi hangisidir?

A
WYSIWYG
B
Theme
C
Bootstrap
D
AJAX
E
React
15 numaralı soru için açıklama 
Web sitelerini daha modern ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlayan bootstrap teknolojisi, hazır kodlar çağrılarak uygulanır. Temelde ücretsiz bir CSS tasarım yöntemidir. Farklı donanımlar için kolay tasarım sağlar. İYS ile entegre kullanılabilmesi, sayfa ve tasarımların çok hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasını sağlar.
Soru 16

Kurumlar paket programları ya da kurulan sistemleri ticari olarak satın almak yerine, ihtiyaç duydukları kadar özelliğe, İnternet üzerinden erişerek kiralayabilirler. Hizmet olarak kullanılan bu yazılımlara ne ad verilir?

A
JSON
B
CMS
C
DNN
D
NPM
E
SaaS
16 numaralı soru için açıklama 
SaaS (Yazılım Hizmeti); “Software as a Service” ifadelerinin baş harflerinden oluşur. Bu serviste uygulamalar, kullanıcılara web aracılığıyla ulaştırılır. Google dokümanlar ya da Ofis 365 örnek verilebilir.
Soru 17

1. Durum ve İhtiyaç Analizi
2.
3. Kullanım Senaryoları Oluşturmak
4. Temel Bir Liste Oluşturmak
5. Tarafsız Referans ve Benzer Deneyimlerin Değerlendirilmesi
6.
7. Test Süreci
8. Karar
Seçim süreci çok farklı şekillerde yapılabilse de temel ve öncelikli işlemler yukarıda sıralanmıştır. Bu sıralamada, 2 ve 6 numaralı satırlara hangi işlemler getirilmelidir?

A
Hedef kitlenin çözümü - Ölçütlerin ve İşlevlerin Belirlenmesi
B
Aday IYS Çözüm ve Firmaların Tespit - Ölçütlerin ve İşlevlerin Belirlenmesi
C
Ölçütlerin ve İşlevlerin Belirlenmesi - Aday IYS Çözüm ve Firmaların Tespit
D
Hedef kitlenin çözümü - Aday IYS Çözüm ve Firmaların Tespit
E
Aday IYS Çözüm ve Firmaların Tespit - Hedef kitlenin çözümü
17 numaralı soru için açıklama 
1. Durum ve İhtiyaç Analizi 2. Ölçütlerin ve İşlevlerin Belirlenmesi 3. Kullanım Senaryoları Oluşturmak 4. Temel Bir Liste Oluşturmak 5. Tarafsız Referans ve Benzer Deneyimlerin Değerlendirilmesi 6. Aday IYS Çözüm ve Firmaların Tespit 7. Test Süreci 8. Karar
Soru 18

SWOT (Kuvvetli yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizinden de yararlanılması içerik yönetim sisteminin seçim sürecinin hangi aşamasıdır?

A
Kullanım Senaryoları Oluşturmak
B
Temel Bir Liste Oluşturmak
C
Tarafsız Referans ve Benzer Deneyimlerin Değerlendirilmesi
D
Aday IYS Çözüm ve Firmaların Tespiti
E
Test Süreci
18 numaralı soru için açıklama 
Aday IYS Çözüm ve Firmaların Tespiti İçerik yönetim sistemleri sanıldığının aksine ol dukça geniş bir pazardır. Önemli olan, bu yazılım ları farklı kanallar aracılığı ile tespit edebilmektir. İYS seçiminde bulunacak kişi ya da kurumlar tarafından sıklıkla düşülen tuzak ise İYS çözümlerinin sınırlı sayıda olduğunu varsaymaktır. Bu nedenle öncelikle seçenekleri arttırıcı keşif çalış ması yapılmalıdır. İYS çözümlerinin %30’u benzer özellikler taşırken %70’i farklı özellikler taşıyabil mektedir. Eğer az sayıda İYS çözümü incelenirse muhtemelen çok daha uygun olan çözüm ıskala nacaktır. Bu nedenle kurumların öncelikle yerel İYS marketini incelemeleri ve tüm olası çözümleri ortaya çıkarmaları gerekmektedir. Risk yönetimi kurumlar için önemli bir ko nudur. Bu hassasiyet, İYS çözümlerinin seçimine de yansıtılmalıdır. Karmaşık ve güçlü bir İYS çözümü ile olası risklerin ve sorunların önüne geç mek mümkün olmayabilir. Büyük sistemlerin iyi olduğu ön yargısı ile yola çıkılmamalıdır. Gerçekçi ihtiyaçlara cevap verebilen tüm İYS çözümleri, bu açıdan da ele alınarak uygun seçenek sayısı müm künse 2’ye kadar düşürülebilir. Bu süreçte, SWOT (Kuvvetli yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizinden de yararlanılabilir. İYS çözümlerinin alınacağı firmalara, Uyumlu/ Uyumlu Değil/Kısmen uyumlu tarzında bir liste nin doldurtulması aslında bir vakit kaybıdır. Bu cevaplar, aracı firma ya da satıcıya sözleşmedeki gerçekleri gizleme şansı vermekle birlikte ürünün gerçek kapasitesini de gizler. Bu yaklaşım yerine, aracı kurumlardan açık ifadelerle cevaplarını ver meleri ve gerektiğinde ekran görüntüleri ile örnek ler vermeleri sağlanmalıdır. Hatta gerektiğinde ge rekli ek bilgi ve dönüş yapmayan aracı kurumların sonraki aşamalarda yer alamayacağı bildirilmelidir.
Soru 19

Farklı coğrafi konumlara ya da dillere göre farklı içeriklerin yayınlanması gerekecek mi?
Verilen soru hangi İYS neden seçilmeli konusunun hangi başlığıyla ilgilidir?

A
Sürüm Kontrolü
B
Teknik Bilgi
C
Arama İşlevleri
D
Yerelleştirme ve Çoklu Dil Desteği
E
Esnek Yapılandırma
19 numaralı soru için açıklama 
Yerelleştirme ve Çoklu Dil Desteği: Farklı coğrafi konumlara ya da dillere göre farklı içeriklerin yayınlanması gerekecek mi?
Soru 20

Sık haber yayınlayan bir kurum, içeriklerini daha çekici hale getirebilmek için daha çok nasıl bir çözüme ihtiyaç duyabilir?

A
e-Ticaret eklentilerine
B
Bulut tabanlı İYS’ye
C
Açık kaynak kodlu İYS’ye
D
Depo İYS’ye
E
Dijital hikayeleştirme eklentilerine
20 numaralı soru için açıklama 
Dijital Hikayeleştirme eklentileri içeriğin daha çekici ve anlaşılır olmasını sağlar. Bundan dolayı haber yayınlayan bir İYS için kullanılabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x