İçerik Yönetim Sistemleri 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

İçerik Yönetim Sistemleri 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin olmaması durumunda farklı kullanıcıların birbirinden habersiz biçimde benzer işleri hatta aynı işi yeniden yapma tehlikesi söz konusudur?

A
Öğrenme Yönetim Sistemi
B
İçerik yönetim sistemleri
C
Ders Araçları Yönetim Sistemi
D
Ders Yönetim Sistemi
E
Öğrenme İçerik Yönetim Sistem
1 numaralı soru için açıklama 
Bir örgüt içerisinde içerik yönetim sistemlerinin artılarına başvurulmadığında, farklı kullanıcıların birbirinden habersiz biçimde benzer işleri hatta aynı işi yeniden yapma tehlikesi söz konusudur. Dahası, tek bir merkezden içerik yönetimi gerçekleştirilmediğinde, farklı birimlerdeki benzer içeriklerin ya da aynı temel verilere dayanan farklı içeriklerin sorumlular tarafından tek tek güncellenmesi gerekecektir.
Soru 2

Bilgi paylaşım ortamlarının yapısal tasarımı; organizasyon, etiketleme, arama ve ağ içi gezinti sistemlerinin birleşimi; bilgi ürünlerini ve deneyimleri kullanılabilirlik ve bulunabilirliği kolaylaştıracak şekilde örgütleme bilimidir.
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmektedir?

A
Bilgi mimarisi
B
Site mimarisi
C
İçerik Yönetim Sistemleri
D
Öğrenme Yönetim Sistemleri
E
İçerik Yönetim Çatısı
2 numaralı soru için açıklama 
Bilgi Mimarisi (Information Architecture), bilgi paylaşım ortamlarının yapısal tasarımı; organizasyon, etiketleme, arama ve ağ içi gezinti sistemlerinin birleşimi; bilgi ürünlerini ve deneyimleri kullanılabilirlik ve bulunabilirliği kolaylaştıracak şekilde örgütleme bilimidir (Morville ve Rosenfeld, 2006).
Soru 3

Bir içerik sisteminin hızlı ve kolay kurulum, basit arayüz, içerik üretme kolaylığı ve esnek tasarım özelliklerinin altı çiziliyorsa, içerik yönetim sisteminin hangi avantajı vurgulanmaktadır?

A
Yüz yüze öğretime destek amaçlı ya da e-öğrenme temelli uygulamaların yapılandırıldığı ve yönetildiği bir sistem olması
B
Öğrencilerin öğrenme süreçlerini ve gelişimlerini takip etmeyi kolaylaştıran bir platform sunması
C
Katılımcıların kayıt, gelişim ve performanslarının takip edilebilmesi, zamandan ve konumdan bağımsız olarak etkinliklere katılabilmeleri
D
Çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin barındırılabilmesi, çevrimiçi değerlendirme olanakları sunması
E
İçerik yönetim sisteminin kullanımının üst düzey teknik yetiler gerektirmeden de gerçekleştirilebilecek biçimde kolaylaştırılmış olması
3 numaralı soru için açıklama 
Bir örgütte içerik yönetim sistemleri, ürün geliştirme, pazarlama, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri, bilgi yönetimi, teknik destek, yayıncılık ya da eğitim gibi farklı amaçlarla işe koşulabilmektedir. Temelde örgüt tarafından geliştirilen ya da açık bir çevrimiçi kaynaktan temin edilen içeriklerin kurumsal bilgi ve iletişim sistemine entegre edilerek kullanıcıların görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi gereksinimlerinin karşılanması hedeflenmektedir. Tüm bu süreçte temel avantaj, çevrimiçi içeriğin geliştirilmesi ve paylaşılması sürecinin üst düzey teknik yetiler gerektirmeden de gerçekleştirilebilecek biçimde kolaylaştırılmasıdır. Bu bağlamda güncel içerik yönetim sistemlerinin artıları dile getirilirken hızlı ve kolay kurulum, basit arayüz, içerik üretme kolaylığı ve esnek tasarım özellikleri gibi başlıklara da değinilebilir. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi bir içerik sisteminin hızlı ve kolay kurulum, basit arayüz, içerik üretme kolaylığı ve esnek tasarım özelliklerinin altı çiziliyorsa, içerik yönetim sisteminin kullanımının üst düzey teknik yetiler gerektirmeden de gerçekleştirilebilecek biçimde kolaylaştırılmış olması avantajı vurgulanmaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumda bürokratik iş yükünün azaltıldığı yönetim sistemidir?

A
Ders Yönetim Sistemi
B
İçerik Yönetim Sistemi
C
Belge Yönetim Sistemi
D
Ders Araçları Yönetim Sistemi
E
Öğrenme Yönetim Sistemi
4 numaralı soru için açıklama 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir. EDM EBYS, standart EBYS den farklı olarak sadece bir arşiv ya da süreç yazılımı değildir. İhtiyaca göre şekillendirilebilen bir çözüm paketidir. Bu paket, müşteri etkileşim yönetimini gerçekleştiren bir iş zekasıdır.
Soru 5

Öğrencilerin öğrenme süreçlerini ve gelişimlerini takip etmeyi kolaylaştıran bir platform sunan ve salt içerik yönetiminden öte öğrenme sürecinin sistematik bir biçimde yönetilmesini ve denetilmesini kolaylaştıran sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İçerik Yönetim Sistemi
B
Bilgi Mimarisi
C
İçerik Yönetim Çatısı
D
Öğrenme Yönetim Sistemi
E
Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi
5 numaralı soru için açıklama 
İçerik yönetim sistemi, kullanıcı dostu bir arayüz yardımıyla dijital içeriklerin isteğe ve gereksinimlere uygun bir biçimde oluşturulmasına, depolanmasına, paylaşılmasına ve yayınlanmasına yardımcı olan uygulamalardır. Bilgi mimarisi ise, organizasyon, etiketleme, arama ve ağ içi gezinti sistemlerinin birleşimi; bilgi ürünlerini ve deneyimleri kullanılabilirlik ve bulunabilirliği kolaylaştıracak şekilde örgütleme bilimidir. İçerik yönetim çatısı, içerik yaratma sürecinde yeniden kullanılabilir bileşen ve içeriklerin de işe koşulabildiği üst bir sistemdir. Öğrenme yönetim sistemleri, yüz yüze öğretime destek amaçlı ya da e-öğrenme temelli uygulamaların yapılandırıldığı ve yönetildiği bir yazılımdır. Öğrenme içerik yönetim sistemleri; kullanıcılara öğrenme nesneleri geliştirme, depolama, yeniden kullanma ve yönetme olanağı sunmaktadır. Soruda öğrenme yönetim sisteminin tanımı verilmiştir.
Soru 6

İçerik yönetim sistemlerinin hangi işlevi içeriğin yayınlandıktan sonra güncellenmesini, süreç içerisinde yapılan işlemlerin takip edilebilmesini kolaylaştırmaktadır?

A
Kataloglama işlevi
B
Düzeltme takibi işlevi
C
Format yönetimi işlevi
D
Yayınlama işlevi
E
Arama işlevi
6 numaralı soru için açıklama 
Düzeltme takibi işlevi, içeriğin yayınlandıktan sonra güncellenmesini, süreç içerisinde yapılan işlemlerin de takip edilebilmesini kolaylaştırmaktadır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kapalı kaynak içerik yönetim sistemleri arasında yer almaktadır?

A
Drupal
B
Joomla
C
WordPress
D
MS Windows
E
Alfresco
7 numaralı soru için açıklama 
MS Windows için ödenen bir lisans ücreti sadece kullanım hakkını kapsamakta, geliştirici kodları yine kullanıcıya kapalı konumda tutulmaktadır.
Soru 8

1990 lı yıllarda İçerik Yönetim Sistemlerinin gelişmesine katkı sağlayan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazete
B
Televizyon
C
Reklam
D
Pazarlama
E
Sosyal medya
8 numaralı soru için açıklama 
1990’lı yıllarda öncelikle gazetecilik sektörü nün, ciddi miktarda verinin sağlıklı bir biçimde çevrimiçi ortamda sunulması bağlamında gerçek leştirdiği atılımlar, içerik yönetim sistemlerinin ge lişimine büyük katkı sağlamıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi içerik yönetim sistemi oluşturma sürecine katılımını kolaylaştıran LAMP bileşenlerinden biri değildir?

A
Linux
B
Apache
C
MySQL
D
HTML
E
PHP
9 numaralı soru için açıklama 
Ücretsiz araçlarla herkesin karmaşık İYSler oluşturma sürecine katılımını kolaylaştıran dört önemli bileşen, kısaca LAMP olarak adlandırılmaktadır: (L)inux + ( A )pache + (M)ySQL + (P)HP.
Soru 10

Öğrenme nesnelerinin hangi özelliği öğrencilerin bireysel öğrenme gereksinimlerine göre birleştirilebilir olmasını ifade etmektedir?

A
Değerlendirilebilirlik
B
Uyarlanabilirlik
C
Üretilebilirlik
D
Modülerlik
E
Yönetilebilirlik
10 numaralı soru için açıklama 
Üretilebilirlik
Soru 11

Bir kurumun açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemi kullanmak yerine kapalı kaynak kodlu içerik yönetim sistemi kullanmak istemesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Hataların hızlı bir şekilde giderilebilmesi
B
Açık kaynak kodlu sistemlerin ücretsiz olması
C
Açık kaynak kodlu yazılımlarda hiçbir şekilde teknik desteğe başvurulamaması
D
Kurumun itibarını arttırması
E
Kurumun özgür yazılıma destek vermek istemesi
11 numaralı soru için açıklama 
Kapalı kaynak kodlu uygulamaların mantığı göz önünde bulundurulduğunda şu soru akla gelebilir: Bir İYS için açık kaynak kodlu seçenekler bulunmasına karşın neden birçok kapalı kaynak kodlu örneğe de rastlanmaktadır? Bu soru çeşitli açılardan ele alınmalıdır. Öncelikle açık kaynak kodlu uygulamalar ticari bir amaçla geliştirilmezler. Dolayısıyla geliştirme sürecinde bir gönüllülük söz konusudur. Kapalı kaynak kodlu uygulamalar ise ticari amaçlar çerçevesinde geliştirilirler. Lisanslayan kuruluş uygulama için kullanım sözleşmesi uyarınca kullanıcıya her türlü geribildirim, teknik destek, sorun giderme, güncelleştirme vb. gibi hizmetleri sağlamak koşuluyla lisans ücreti talep eder. Dolayısıyla bir tarafta gönüllü diğer tarafta ticari uygulamaların varlığı, zaman zaman kurumsal nitelikteki kullanıcıları söz konusu olanaklardan yararlanmayı garanti altına alabilmek amacıyla kapalı kaynak kodlu uygulamalara yönlendirebilmektedir. Bu durum açık kaynak kodlu İYS’lerde geribildirim, teknik destek, sorun giderme, güncelleştirme gibi olanakların sunulmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Popüler İYS’lerin dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olduğu kadar milyonlarca geliştiricisinin de olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Payne (2002), açık kaynak kodlu yazılımlarda kasıtlı olarak oluşturulan sistem açıklarının çok kısa sürede keşfedilerek düzeltildiğini, kapalı kaynak kodlu yazılımlarda ise bu açıkların fark edilip düzeltilmesi için kullanıcıların geribildirimlerinin beklenmesi nedeniyle bu sürelerin uzayabildiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla hataların hızlı bir şekilde giderilebilmesi bağlamında açık kaynağın kapalı kaynağa göre avantaj sağladığı söylenebilir.
Soru 12

İçerik yönetim sistemlerini spam'lere karşı savunmasız yapan özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Etkileşimli bir yapıda olması
B
Metin tabanlı içerikler sağlaması
C
Çoklu ortam içerikleri sağlayabilmesi
D
Kullanıcılara farklı roller tanımlayabilmesi
E
Ücretsiz uygulamalar olması
12 numaralı soru için açıklama 
Bir İYS sisteminin en önemli adımlarından biri güvenlik adımıdır. İYS’ler güvenlik uygulamalarıyla koruma altına alınmadan kullanımları spam adı verilen istenmeyen yazı ve yorumlar karşısında İYS’yi savunmasız bırakacaktır. İYS’lerin etkileşimli bir yapıda olduğundan daha önce söz etmiştik. İYS’leri de bu açıdan savunmasız yapan bu etkileşim yapısıdır.
Soru 13

Wordpress içerik yönetim sisteminde sisteme olası istenmeyen girişimleri engellemek için kullanılabilecek uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akismet
B
R Antispam
C
Antispam
D
Norton
E
Avira Antivirüs
13 numaralı soru için açıklama 
İçerik yönetim sistemlerinin güvenliği önemlidir. Bu nedenle çeşitli içerik yönetim sistemlerinde farklı uygulamalar kullanılarak içerik yönetim sistemlerinin güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Böylece içerik yönetim sistemlerine olası girişimlerden sistem korunmaktadır. Wordpress için Akismet kullanılırken Joomla için R Antispam ve Drupal için Antispam uygulamaları tercih edilmektedir. Soruda şıklarda verilen Norton ve Avira Antivirüs virüsten korunmak için kullanılan antivirüs programlarıdır. Bu nedenle doğru cevap A'dır.
Soru 14

Habercilik kökenli bir kelime olan görevi düzeltmedir. İçerik geliştirme ve yayınlama sürecindeki işlerde kontrolör görevi görmektedir.
Bu tanım hangi rolün görevine girmektedir?

A
Yönetici
B
Kullanıcı
C
Editör
D
İçerik sağlayıcı
E
Yazar
14 numaralı soru için açıklama 
Editör kelimesi habercilik kökenli bir kelimedir ve tıpkı bir medya kuruluşunda olduğu gibi temel bir düzeltme görevine karşılık gelmektedir. Her ne kadar habercilik kökenli olsa da içerik geliştirme ve yayınlama sürecindeki tüm işlerde kontrolör olarak editörlerin etkin olarak görev aldıkları söylenebilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi WordPress için geliştirilen e-ticaret eklentisi değildir?

A
Joomla
B
QuickShop
C
WP eCommerce
D
WooCommerce
E
Jigoshop
15 numaralı soru için açıklama 
Joomla bir içerik yönetim sistemi iken diğer seçenekler WordPress için geliştirilmiş e-ticaret eklentileridir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanları açısından sınıflandırılan içerik yönetim sistemlerinden biri değildir?

A
e-ticaret uygulamaları
B
Mobil uygulamalar
C
Eğitsel uygulamalar
D
Bireysel uygulamalar
E
Yönetsel uygulamalar
16 numaralı soru için açıklama 
Kullanım alanları açısından İYS’ler; eğitsel uygulamalar, bireysel uygulamalar, kurumsal uygulamalar, e-ticaret uygulamaları, bileşen uygulamalar, mobil uygulamalar ve haber servisleri olarak sınıflandırılmaktadır.
Soru 17

Bir içerik yönetim sisteminde kullanıcı girişi için kullanılacak bir eklenti için temanın uygun bir çerçeve yapısı sunuyor olması temaların kullanılabilirliği ile ilgili özelliklerden hangisidir?

A
Etkililik
B
Verimlilik
C
Memnuniyet
D
Uyumluluk
E
Kullanışlılık
17 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcı girişi için kullanılacak bir eklenti (Widget) için temanın uygun bir çerçeve yapısı sunuyor olması, temaların kullanılabilirliği kapsamında ele alınabilecek bir diğer özellik olan uyumluluktur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir uygulamada belirlenen görevlerin, hedef kitle tarafından gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından uygun çevre koşullarında kolaylıkla ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi olarak tanımlanmaktadır?

A
Görsel tasarım
B
Güncelleme
C
Lisanslama
D
Kullanılabilirlik
E
Temalar
18 numaralı soru için açıklama 
Kullanılabilirlik; bir uygulamada belirlenen görevlerin, hedef kitle tarafından gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından uygun çevre koşullarında kolaylıkla ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi olarak tanımlanmaktadır
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İYS’lerin kolaylıkla e-ticaret uygulamasına dönüştürülmesinde kullanılan eklentilerden biridir?

A
Jigoshop
B
WordPress
C
Jefkins
D
CCMS
E
Drupal
19 numaralı soru için açıklama 
Bireysel kullanıma yönelik İYS uygulamaları orijinal alanyazında Web Content Management System (WCMS-Web IYS) olarak da sınıflanmaktadır.
Soru 20

Joomla için güvenlik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
R Antispam
B
Antispam
C
Akismet
D
XBot
E
Backup
20 numaralı soru için açıklama 
Joomla için güvenlik uygulaması R Antispam’dir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x