II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hâmit’in bireysel temalara yönelmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Melankolik kişilik yapıları
B
Özel hayatlarındaki trajik gelişmeler
C
Etkilendikleri batılı edebi akımlar
D
Meclis-i Mebusân’ın açılması
E
istibdat yönetimi
Soru 2

Edebiyat tarihinin tasnifi konusunda Fuat Köprülü’den itibaren temel değerlendirme noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi iktidarlar
B
Medeniyet dairesi
C
Edebi şahsiyetler
D
Batı edebiyatlarının gelişimi
E
Edebi türler
Soru 3

Edebiyat-ı Cedide şairlerinin dekadanlık ile suçlanmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiirlerinde kapalı dil, alışılmadık tamlama ve imgeler kullanmaları
B
Şiirlerindeki alışılmadık kafiye düzeni
C
Bireysel temaları işlemeleri
D
Şiiri düzyazıya yaklaştırmaları
E
Sone ve terzarima gibi batı nazım biçimlerini kullanmaları
Soru 4

Edebiyatımızda “Abes-muktebes” tartışması olarak da bilinen “göz için kafiye-kulak için kafiye” tartışmasına neden olan Haşan Asaf şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
imdâdü’l Midâd
B
Malumat
C
Burhân-ı Kudret
D
Mirsad
E
Hazine
Soru 5

Yazdığı mektuplar ve kurduğu temaslarla yeni bir edebiyat kurmaları yolunda başta Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamid olmak üzere Edebiyat-ı Cedidecileri teşvik eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Şemsettin Sami
E
Namık Kemal
Soru 6

Edebiyat-ı Cedide’nin şiir alanındaki en önemli isimleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hüseyin Cahit-Hüseyin Suat
B
Recaizade Ekrem- Abdülhak Hamid
C
Tevfik Fikret- Cenap Şahabettin
D
Namık Kemal- Ziya Paşa
E
Halit Ziya-Mehmet Rauf
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in kitaplarından biri değildir?

A
Haluk’un Defteri
B
Şermin
C
Zemzeme
D
Rübabın Cevabı
E
Rübab-ı Şikeste
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in sanatı tema olarak ele aldığı şiirlerinden biri değildir?

A
Kendi Kendime
B
Doksan Beşe Doğru
C
Resim Yaparken
D
Heykel-i Giryan
E
Dinle Ruhum
Soru 9

Tevfik Fikret’in görev yaptığı ve kendisiyle özdeşleşen kurumlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Selanik idadisi- Darüşşafaka
B
Amerikan Koleji- Mülkiye
C
Eyüp ve Gülhane Askeri Rüştiyeleri
D
Galatasaray Sultanisi- Robert Kolej
E
Mülkiye-Baytar Mektebi
Soru 10

Şiirlerinde resim ve musiki unsuru dikkati çeker. Şiirin kelimelerle resim yapma sanatı olduğu düşüncesindedir ve şiirle tablo yapmayı hedefler. Özellikle tabiat şiirlerinde bu tablo anlayışı dikkati çeker.
Yukarıda tanıtılan Edebiyat-ı Cedide şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Rauf
B
Tevfik Fikret
C
Hüseyin Cahit
D
Cenap Şahabettin
E
Mehmet Celal
Soru 11

Halit Ziya’nın, küçük yaşta önce babasını ardından da annesini kaybeden Mazlume’nin hikayesini anlattığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk-ı Memnu
B
Nemide
C
Sefile
D
Mai ve Siyah
E
Kırık Hayatlar
Soru 12

“Böğürtlen” adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Roman Hüseyin Cahit’e aittir.
B
Eserde tezatlara yer verilmemiştir.
C
Vatan sevgisinin öne çıktığı bir eserdir.
D
Müjgân, Pertev, Süheyla romanın karakterlerindendir.
E
Eser, seri cinayetlerle başlar.
Soru 13

Hüseyin Cahit Yalçın’ın sanat hayatı boyunca yazdığı iki romanı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Safha-i Kalp-Hanım Mektupları
B
Kan Damlası-Son Yıldız
C
Nadide-Hayal içinde
D
Salon Köşelerinde-Halas
E
Kadın Ruhu-Salon Köşelerinde
Soru 14

Servet-i Fünûn romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplum hayatı bütün yönleriyle romana dahil olmaya başlar.
B
Dönemin roman anlayışını Halit Ziya romancılığı belirler.
C
ilk psikolojik roman bu dönemde yazılır.
D
Halit Ziya ve Mehmet Rauf en önde gelen iki romancıdır.
E
Realizm ve natüralizm hakim iki edebi akımdır.
Soru 15

Halit Ziya’nın İstanbul dönemine ait ilk romanıdır. Ahmet Cemil, Lâmia, ikbal, Râci romanın karakterlerindendir. Eski edebiyat taraftarlarının ve devrin basın hayatının iç yüzünün anlatıldığı bir eserdir.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferdi ve Şürekâsı
B
Maî ve Siyah
C
Kırık Hayatlar
D
Aşk-ı Memnu
E
Bir Aşkın Tarihi
Soru 16

Edebiyat tarihçileri Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyelerini temalarına göre belli başlıklar altında toplarlar.
Aşağıdakilerden hangisi yazarın hikâyelerinde görülen temalardan biri değildir?

A
Köy gerçekliğini anlatanlar
B
Hayvan sevgisini anlatanlar
C
Töre hikâyeleri
D
Aile hayatını anlatanlar
E
Aşk hikâyeleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının kısa hikâye sahasında eser veren isimlerinden biri değildir?

A
Halit Ziya
B
Mehmet Rauf
C
Ahmet Hikmet
D
Hüseyin Cahit
E
Tevfik Fikret
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in kısa hikâyelerinin toplandığı eserlerden biri değildir?

A
Aşka Dair
B
Solgun Demet
C
Sepette Bulunmuş
D
Deli
E
Nakil
Soru 19

Halit Ziya’nın kısa hikâyeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Romanlarının aksine hikâyelerinde toplumsal konulara ağırlık verir.
B
Kurguyu zaman zaman hatıra defterleri ile oluşturur.
C
Deli eserini kısa cümlelerle ve basit bir üslupla yazar.
D
Deli, yazarın günümüz postmodern yazınından izler taşır.
E
Romanlarındaki gibi realist teknikler kullanır.
Soru 20

Halit Ziya’nın, Ahmet Mithat’ın “Felsefe-i Zenan” ve Fatma Aliye’nin “Levayih-i Hayat” eserlerine benzetilen uzun hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deli
B
Bir Yazın Tarihi
C
Ferda-yı Garam
D
Üç Mektup
E
Bu muydu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x