II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun topluluğu şairlerinden biri değildir?

A
Hüseyin Rahmi
B
Tevfik Fikret
C
Mehmet Rauf
D
Halit Ziya
E
Hüseyin Suat
Soru 2

Mehmet Akif Ersoy, “Sülemaniye Kürsüsü” adlı manzum eserinde Tevfik Fikret'in aşağıdaki şiirlerinden hangisini sert bir üslupla eleştirmiştir?

A
Millet Şarkısı
B
Doksan Beşe Doğru
C
Hasta Çocuk
D
Han-ı Yağma
E
Tarih-i Kadim
Soru 3

Mehmet Rauf, aşağıdaki eserlerinin hangisinde babasının memuriyeti yüzünden amcasının yanına bırakılan Macit’in trajik hayatını anlatmıştır?

A
Ferda-yı Garam
B
Macit
C
Deli
D
Yarın
E
Eylül
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında kullandığı tekniklerden biri değildir?

A
Kaçış temasını kullanması
B
Yansıtıcı bilinçten yararlanması
C
Kahraman anlatıcının bakış açısından yararlanması
D
Betimlemelerini en aza indirip olayı öne çıkarması
E
Geriye dönüş metodunu kullanması
Soru 5

“Mai ve Siyah” romanının dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserle yaşanılan zaman arasındaki mesafe geniş değildir.
B
ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.
C
Sıfattan çok eylem nitelikli kelimeler kullanılır.
D
Romandaki mekânların kahramanların ruh halleri ile yakın ilişkisi vardır.
E
Uzun cümleler kullanılır.
Soru 6

Edebiyat-ı Cedide’yi derinden etkilemiş olan Parnas akımının dünya edebiyatındaki üç büyük temsilcisi aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Aragon-Breton-Tzara
B
Gautier-Lisle-Heredia
C
Baudelaire-Rimbaud-Verlaine
D
Char-Cummings-Aragon
E
Lautreomont-Rimbaud-Verlaine
Soru 7

Edebi eser incelemesinde sıklıkla karşılaşılan “zihniyet” terimi ile ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazarın dâhil olduğu ideolojik çevre
B
Metnin dayandığı batılı edebi ekoller
C
Yazarın çocukluk anıları gibi bilinçaltını oluşturan öğeler
D
Toplumun yazara bakış açısı
E
Metnin kaleme alındığı dönemde geçerli olan zevk ve anlayış
Soru 8

Halit Ziya’nın “Mavi Yalı” adlı hikâyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başkahraman dışındaki yan kişilerin ruh hallerine inilmez.
B
Hikâye iki birimden oluşur.
C
Hikayenin kahramanı hayallerinin izinden giden bir adamdır.
D
Metnin temasını hayal-hakikat çatışması oluşturur.
E
Sanatsal, edebî bir dille yazılmıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Mai ve Siyah” adlı romanın ana mekânlarından biri değildir?

A
Beyoğlu çevresi
B
Süleymaniye’deki küçük ev
C
Matbaa
D
Fatih Camii çevresi
E
Tepebaşı’ndaki gazino
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin’in “Temaşa-yı Hazan” şiirinin yapı özelliklerinden biri değildir?

A
Şiirin organik bir bütün içinde olması
B
Ritmik değeri yüksek kelimelerin tercih edilmesi
C
Şiirin söyleyicisinin 'ben' olması
D
Aruzla yazılması
E
Şiirde her ne kadar sonbahardan bahsedilse de sonbahara ait kelimelerin yok denecek kadar az olması
Soru 11

Tevfik Fikret’in “Haluk’un Bayramı” adlı şiirinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haluk’un yaptığı kötü şeylerden dolayı bayram kutlamayı hak etmediği
B
Bayram sevinci içindeki bir çocuğun dünyası
C
Yoksul ve kimsesiz çocuklara merhametle yaklaşmak gerektiği
D
Bayramın toplum için birleştirici bir özelliği olduğu
E
Öksüz ve yetimlerin acısının bayram günlerinin sevincine gölge düşürmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'den sonra mensur şiirin devamını sağlayan şairlerden biri değildir?

A
Hüseyin Suat
B
Hüseyin Cahit
C
Celal Sahir
D
Yahya Kemal
E
Süleyman Nesib
Soru 13

Edebiyat tarihimize hikâye, roman, şiir, hatıra, makale, sohbet, gezi yazısı, tarih ve okul kitapları gibi türlerde yazdığı eserleri ile katkıda bulunan yazarın dili ve malzemesi bakımından ayrı bir kıymeti vardır. Sokağın dilini keşfedip doğal ve renkli bir Türkçe ile mahalle hayatının ayrıntılarını Şehir Mektupları, Ömr-i Edebi, Gecelerim gibi pek çok eseri vardır.
Yukarıda sözü edilen ara nesil sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Rasim
B
Memduh Şevket
C
Hüseyin Rahmi
D
Ahmet Cemil
E
Sait Faik
Soru 14

Muhteva, dil ve yapı bakımından hikâyelere ve küçük fıkralara yaklaşan mensur şiirlerinde kötümser bir hayat görüşü hâkimdir. Yazarın hayatından kuvvetli izler taşıyan ve onun ferdî duygu ve düşüncelerini ifade eden bu şiirlerin bir kısmı “Samimi Teessürler” ismiyle Servet-i Fünûn dergisinde yayımlandıktan sonra yine aynı isimle sanatçının Hayat-ı Hakikiye Sahneleri kitabına da dahil olur.
Yukarıda sözü edilen Servet-i Fünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Hüseyin Cahit
C
Celal Sahir
D
Mehmet Rauf
E
Cenap Şahabettin
Soru 15

Ahmet Mithat, Namık Kemal, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi pek çok yazarın romanlarında yozlaşmış tipler görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu tiplerin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Yarım yamalak Fransızca bilmeleri
B
Batı özentisi giyim tarzına sahip olmaları
C
Eğlence hayatına düşkün olmaları
D
Mirasyedi olmaları
E
Geleneklerine bağlı olmaları
Soru 16

Tahsil hayatına Fransız mektebinde başlayan sanatçı, özel dersler alarak Arapça ve Farsçasını ilerletir. Almanca ve Rumca da bilir. Henüz genç bir kızken yayımladığı şiir kitabı ile dikkat çeker. En güçlü şiirlerini içeren şiir kitabı Aks-i Seda’dır. Sefahat-ı Kalb, Elhan-ı Vatan adlı nesirlerinin yanında Girive adlı bir de oynanmış tiyatro oyunu bulunmaktadır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatma Aliye
B
Şukufe Nihal
C
Şair Nigar Hanım
D
Halide Edip
E
Kerime Nadir
Soru 17

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sokağın dilini kullanır.
B
Servet-i Fünûn edebiyatının tüm özelliklerini görmek mümkündür.
C
Argo ve halk deyimlerine geniş yer verir.
D
Günlük ve konuşma dili hâkimdir.
E
Romanlarının konuları genellikle doğu-batı meselesi üzerine bina edilir.
Soru 18

“Her mevzun ve mukaffa lakırdı şiir olmak lâzım gelmez; her şiir mevzun ve mukaffa bulunmak iktiza etmediği gibi...” görüşüyle gerek Servet-i Fünun şiirinin gerekse mensur şiirin önünü açan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Namık Kemal
C
Ziya Paşa
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Halit Ziya
Soru 19

Türk Edebiyatında mensur şiirin ilk örneğini İzmir’de çıkan Nevruz Gazetesinde ve Tercüman-ı Hakikatte yayımlanan “Aşkımın Mezarı” şiiri ile Halit Ziya’nın verdiği kabul edilir. Halit Ziya’nın bu şiirini “Mezarda aşk aramak, meyyitte can aramaya benzer” diyerek eleştiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Ekrem
B
Muallim Naci
C
Hüseyin Cahit
D
Ahmet Rasim
E
Recaizade Ekrem
Soru 20

“Eylül” adlı romanın kahramanı Suat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aile hayatına önem vermez.
B
Batı kültürüyle yetişmiştir.
C
Musikiye meraklıdır.
D
Kitap okumayı çok seven bir kadındır.
E
ideal bir eş görüntüsü çizer.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x