II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tevfik Fikret’in ilk şiirlerini yazarken etkisinde kaldığı şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Namık Kemal
C
Abdülhak Hamid Tarhan
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
İbrahim Şinasi
Soru 2

Tanzimat döneminde “Küçük Şeyler” adlı kitabında topladığı hikâyelerle küçük hikâyenin gerçek kimliğine kavuşmasında önemli bir adım atan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samipaşazade Sezai
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Namık Kemal
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Nabizade Nazım
Soru 3

iki kız arkadaşın çeşitli olaylar yaşadıktan sonra birbirlerinin mutsuz olduklarını öğrenmelerini anlatan bir hikâyedir. Bu hikâye, evliliğin genç kızlara hiç de beklendiği gibi mutluluk vermediği, hatta kadınlar için mutluluğun asla söz konusu olmadığı fikri açısından Ahmet Midhat’ın 'Felsefe-i Zenan' ve Fatma Aliye’nin 'Levayih-i Hayat' adlı eserlerine benzer.
Yukarıda kısaca tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırık Hayatlar
B
Bu muydu?
C
Aşk-ı Memnu
D
Mai ve Siyah
E
Deli
Soru 4

Mehmet Rauf’un kısa hikâyelerinde en fazla işlediği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadın ve aşk
B
Yurtdışına göç etmiş aile hayatı
C
Ülkenin tarım politikası
D
Köydeki halkın sıkıntıları
E
Kimsesiz çocuklar
Soru 5

Mehmet Rauf’un Servet-i Fünun’da “İlk eserim son üstadıma” ifadesi ile Halit Ziya Uşaklıgil'e ithaf ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir Aşkın Tarihi
B
Eylül
C
Menekşe
D
Kırık Hayatlar
E
Kan Damlası
Soru 6

Realist bir yazar olarak Halit Ziya Uşaklıgil'in kendi varlığını silmek için kullandığı tekniklerden biri olayı mektuplarla anlatmaktır. Yazarın bu metodla annenin kızına yazdığı beş mektuptan meydana gelen hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mektuplar
B
Beş Mektup
C
Valide Mektupları
D
Mektubat
E
Kızıma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in istibdadı eleştiren şiirlerinden biri değildir?

A
Sis
B
Bir Lâhza-i Taahhür
C
Mazi Âti
D
Balıkçılar
E
Sabah Olursa
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in uzun hikâye olarak kabul edilen eserlerinden biri değildir?

A
Heyhat
B
Bu muydu?
C
Bir Muhtıranın Son Yaprakları
D
Nemide
E
Bir Yazın Tarihi
Soru 9

Edebiyat-ı Cedide’nin en önemli iki şairi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hüseyin Cahit-Hüseyin Suat
B
Halit Ziya-Mehmet Rauf
C
Halit Ziya-Hüseyin Cahit
D
Tevfik Fikret- Hüseyin Cahit
E
Tevfik Fikret-Cenap Şahabettin
Soru 10

Halit Ziya Uşaklıgil sanat hayatı boyunca dördü İzmir’de, dördü İstanbul’da olmak üzere sekiz roman yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İzmir dönemi romanlarından biri değildir?

A
Aşk-ı Memnu
B
Ferdi ve Şürekası
C
Sefile
D
Bir Ölünün Defteri
E
Nemide
Soru 11

Yazdığı mektuplar ve kurduğu temaslarla yeni bir edebiyat kurmaları konusunda başta Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamid olmak üzere Edebiyat-ı Cedidecileri teşvik eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Muallim Naci
C
Namık Kemal
D
Şemsettin Sami
E
İbrahim Şinasi
Soru 12

Servet-i Fünun edebiyatının hazırlanmasında birçok siyasi, toplumsal ve sanatsal gelişmenin etkisi olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Haşan Asaf adlı bir genç şairin Musavver Malumat’ta yayımlanan “Burhan-ı Kudret” başlıklı şiirinin yarattığı tartışmadır. Bu tartışma Türk edebiyatında hangi adla anılır?

A
Burhan-ı Kudret
B
Mevzun-mukaffa
C
Hece-Aruz
D
Dekadanlık
E
Abes-muktebes
Soru 13

Servet-i Fünun edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir dergi etrafında toplanmışlardır.
B
Batı edebiyatının tematik ve biçimsel etkileri görülür.
C
Arayış içinde ve yeniliklere açık sanatçılardan oluşur.
D
Tanzimat döneminin birinci neslinin devamı niteliğindedir.
E
Sone ve terza rima gibi Batı şiir biçimleri şiire dahil olur.
Soru 14

Cenap Şahabettin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Servet-i Fünun’da yayımlanan ilk şiiri “inkisâr-ı Bâziçe”dir.
B
Şiirlerinde ahenkten çok anlama önem verir.
C
Mektep dergisindeki şiirleriyle edebiyat kamuoyunun dikkatini çekmiştir.
D
Aşk ve tabiat başlıca temalarıdır.
E
Resim ve musikiye önem verir.
Soru 15

Tevfik Fikret’in 1912’de Meclis-i Mebusan’ın İttihat ve Terakki tarafından kapatılmasının ardından yazdığı şiir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balıkçılar
B
Sis
C
Süha ve Pervin
D
Resminin Karşısında
E
Doksan Beşe Doğru
Soru 16

Recaizade Mahmut Ekrem’in, Muallim Naci’nin şiirlerini eleştirdiği eserleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yâdigâr-ı Şebâb, Tefekkür
B
Atala, Araba Sevdası
C
Zemzeme III, Takdir-i Elhân
D
Pejmürde, Nefrin
E
Nijad Ekrem, Nağme-i Seher
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir Servet-i Fünun topluluğu şairi değildir?

A
Hüseyin Suat
B
Ahmet Şuayp
C
Ahmet Rasim
D
Hüseyin Cahit
E
Mehmet Tahir
Soru 18

Halit Ziya Uşaklıgil'in bu romanı kurgu bakımından Nemide romanına benzer. Romanın kahramanı Osman Vecdi halasının kızı Nigâr’a aşık olsa da onun yakın arkadaşı Hüsam’a gönlünü kaptırdığını anladıktan sonra aradan onların mutluluğu için uğraşır ve sonra gönüllü olarak savaşa katılır. Savaş dönüşü tek kolunu kaybeden Vecdi herkesten uzak bir yerde inzivaya çekilir ve çok geçmeden de ölür.
Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferdi ve Şürekası
B
Bir Ölünün Defteri
C
Kırık Hayatlar
D
Nemide
E
Sefile
Soru 19

Hüseyin Cahit Yalçın ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hakikat Pençesi adlı romanına Ahmet Midhat takriz yazmıştır.
B
Hayal içinde adlı eserini Ahmet Midhat etkisinde yazmıştır.
C
Eserlerinde Namık Kemal'in tesiri görülür.
D
Sanat hayatı boyunca birbirinden tamamen farklı ve zıt anlayışlarda iki roman yazmıştır.
E
Olduğu Gibi adlı romanı en başarılı eseridir.
Soru 20

Yayımlandığı dönemde pornografik olmakla suçlanan ve bu yüzden yazarı Mehmet Rauf’un hapiste yatmasına ve askerlikten atılmasına neden olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genç Kız Kalbi
B
Bir Aşkın Tarihi
C
Son Yıldız
D
Define
E
Bir Zambağın Hikâyesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x