II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Edebiyat-ı Cedide’nin Avrupa edebiyatını en iyi bilen şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halit Ziya
B
Tevfik Fikret
C
Cenap Şahabettin
D
Hüseyin Cahit
E
Ahmet Rasim
Soru 2

Tevfik Fikret’in “Haluk’un Bayramı” şiirinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksul ve kimsesiz çocuklara merhametle yaklaşma
B
Bayram sevinci
C
Evlat sevgisinin en yüce değerlerden biri olduğu
D
Baba olmanın getirdiği sevinç
E
Baba ve oğulun kavuşmalarından sonra ortaya çıkan neşe
Soru 3

Mehmet Rauf'un vatan sevgisi temasını ön plana çıkardığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Böğürtlen
B
Define
C
Eylül
D
Son Yıldız
E
Halas
Soru 4

Muallim Naci'nin etrafında toplanarak Saadet gazetesinde birbirlerine nazireler yazan şairler topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ukâz-ı Millî
B
Ukâz-ı Şuârâ
C
Ukâz-ı Şubbân
D
Ukâz-ı Ümmet
E
Ukâz-ı Osmânî
Soru 5

Toplumun farklı kesimlerinde kullanılan argo ifadeleri, deyimleri ve irticalen söylenmiş ve anonimleşmiş manzumeleri romanlarında kullanan ve kullandığı samimi dil ile tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Celal
B
Fazlı Necip
C
Hüseyin Cahit
D
Ahmet Rasim
E
Ali Kemal
Soru 6

Bir kadının, birey olarak kendisini duygularıyla ifade etmesi, kadınlığa ait istek ve arzularını dile getirmesi, Türk edebiyatında ilk defa aşağıdaki karakterlerden hangisi ile idrak edilmiştir?

A
Nihal
B
İkbal
C
Suat
D
Bihter
E
Hacer
Soru 7

Recaizade Mahmut Ekrem'in nesr-i muhayyel dediği mensur şiir özellikle ara nesil döneminde çeşitli adlarla tanımlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu adlandırmalardan biri değildir?

A
Nesr-i hayalî
B
Nesr-i şairane
C
Nesr-i şi'r-âmiz
D
Nesr-i şahane
E
Nesr-i nazm-âmiz
Soru 8

Anlatılarda yer alan kişilerin kendi kendilerine sessiz bir şekilde konuşması olarak tanımlanan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benzetme
B
İç monolog
C
Leitmotiv
D
Bilinç akışı
E
Diyalog
Soru 9

Halit Ziya Uşaklıgil'in Batı'da ve Türk edebiyatında romanın tarihini anlattığı, daha sonra Hayaliyyun adını verdiği romantik romanın temsilcileri ile Hakikiyyun adını verdiği realist romanın temsilcilerini ve eserlerini karşılaştırdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romanın Hakikati
B
Halas
C
Hikâye
D
Hayal içinde
E
Nesl-i Ahir
Soru 10

Mehmet Rauf'un ilk eserim son üstadıma diyerek Eylül romanını ithaf ettiği sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit
B
Tevfik Fikret
C
Ahmet Rasim
D
Halit Ziya
E
Cenap Şahabettin
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir edebî eserin incelenmesi sırasında dikkate alınması gereken yapı özelliklerinden biri değildir?

A
Yazarın hayatı
B
Olay ve olay örgüsü
C
Kişiler
D
Zaman
E
Mekan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mensur şiirin sanatkârane söyleyişinin etkisinden izler taşıyan romanlardan biridir?

A
Felatun Bey’le Rakım Efendi
B
Mai ve Siyah
C
İntibah
D
Sis
E
Sergüzeşt
Soru 13

Onun şiirleri ara nesil duyarlığındadır. Dili devrin havasını yansıtır. Şiirlerinde Abdülhak Hamid etkisi açıktır. Hizmet gazetesini Halit Ziya ile birlikte çıkaran sanatçının Aheng-i Şebab adlı bir şiir kitabı vardır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Nevzat
B
Fazlı Necip
C
Mustafa Reşit
D
Mehmet Celal
E
Müfit Ratip
Soru 14

Tevfik Fikret'in eski tarzda kaleme aldığı ilk şiirlerinde kullandığı takma adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizamî
B
Nazmî
C
Şâhî
D
Gaybî
E
Surûrî
Soru 15

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İkdam gazetesinde yayımlanan ilk romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şık
B
Şıpsevdi
C
Mutalleka
D
Mürebbiye
E
İffet
Soru 16

Ömer Faruk Huyugüzel, Halit Ziya'nın hikayelerini beş başlık altında incelemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biri değildir?

A
Aşk hikayeleri
B
Töre hikayeleri
C
Saray hikayeleri
D
Hayvan sevgisini anlatan hikayeler
E
Aile hikayeleri
Soru 17

Edebiyat-ı Cedide'de asıl sarsılma ve kopuşa sebep plan Şiirimiz başlıklı yazı aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Cenap Şahabettin
B
Tevfik Fikret
C
Ali Ekrem
D
Halit Ziya
E
Faik Ali
Soru 18

Mehmet Akif Ersoy'un, Tevfik Fikret'in Sancak-ı Şerif Huzurunda ve Tarih-i Kadim şiirlerine sert eleştirilerde bulunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatih Kürsüsünde
B
Hakkın Sesleri
C
Çanakkale Şehitleri
D
Asım
E
Süleymaniye Kürsüsünde
Soru 19

Edebiyat-ı Cedide şiirinin en çok etkilendiği akım olan parnasizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirin yüzey yapısından çok içeriğine önem verirler.
B
Betimlemelere uzun yer verirler.
C
Dizeyi kuyumcu gibi işlerler.
D
Soğuk, plastik bir güzellik yaratabilmişlerdir.
E
Gautier, Heredia, Lisle öne çıkan şairleridir.
Soru 20

Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneğini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Rasim
B
Halit Ziya
C
Hüseyin Rahmi
D
Mehmet Rauf
E
Tevfik Fikret
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x