II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fecr-i Âtî topluluğunun Ahmet İhsan Tokgöz’ün de teklifi ile edebî faaliyetlerini birleştirme kararı aldıkları dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünûn
B
Musavver Eşref
C
Resimli Kitap
D
Mehasin
E
Musavver Muhit
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Döneminde faaliyet gösteren örgütlü topluluklardan biri değildir?

A
İslâm Tüccar Cemiyeti
B
Hilâl-i Ahmer
C
Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti
D
Milli Emlak Teşkilatı
E
Selâmet-i Umumiye Kulübü
Soru 3

II. Abdülhamit’in 23 Aralık 1876’da ilan ettiği ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecelle
B
Kanun-ı Sani
C
Islahat Kanunu
D
Meşrutiyet
E
Kanun-ı Esasi
Soru 4

II. Meşrutiyet Dönemini resmen sonlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
ittihat ve Terakki’nin kendini lağvetmesi
B
TBMM’nin siyasi erkin temsilcisi olması
C
Balkan Harpleri'nin bitmesi
D
II. Abdülhamit’in tahttan inmesi
E
Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesi
Soru 5

Şahabettin Süleyman'ın Fecr-i Âtî’nin değişen toplumsal ve siyasal koşullar karşısında islevsizleseceğini hissedip, mensubu olduğu Fecr-i Âtî’nin edebî faaliyetlerini bir liste halinde göstermek maksadıyla kaleme aldığı yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edebiyat ve Yenilik
B
Edebiyat ve Hukuk
C
Değişen Şartlar
D
Yeni Bir Edebiyat mı Gerekiyor?
E
Bir Bilanço
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî beyannamesinde ortaya koyulan amaçlardan biri değildir?

A
Edebi eserler yoluyla halkı milli mücadeleye teşvik etmek
B
Fecr-i Âtî Kütüphanesi kurmak
C
Batı’nın önemli eserlerini tercüme ettirmek
D
Halka açık konferanslar düzenlemek
E
Batı'daki bazı müesseselerle ilişki kurmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk kurulan Türkçü derneklerin ardından 25 Mart 1912’de kurulduktan sonra Türkiye dışından gelmiş Türk aydınlarını da harekete geçirerek diğer Türk derneklerine model olmuştur?

A
Türk Teavün Cemiyeti
B
Yeni Turan
C
Turan Cemiyeti
D
Türk Ocağı
E
Türk Yurdu
Soru 8

Fecr-i Âtî karşısında varlık sınavına giren Nesl-i Âtî’nin hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batılı edebi akımları bütünüyle kavrayabilecek düzeye gelmek
B
Taklidi yıkıp, lisanın ahengiyle uyumlu millî ve yeni bir yol açmak
C
Edebiyatın yönünü tamamen Batı'ya özellikle sembolizme yöneltmek
D
Yeni lisan gibi dili tasfiye edici görüşlere karşı çıkmak
E
Fecr-i Ati ile bozulmaya başlayan Servet-i Fünun çizgisine geri dönmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Sanatta estetiği ön plana çıkarması
B
Bireysel konulara ağırlık verilmesi
C
Siyasi konulardan uzak durulması
D
Batı edebi akımlarından etkilenilmesi
E
Uzun soluklu bir edebi hareket amaçlanması
Soru 10

II. Meşrutiyet döneminde İslamcılık akımının en önemli kültür ve sanat dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safahat
B
ittifak-ı İslam
C
Malumat
D
Sırat-ı Müstakim
E
ittihad-ı İslam
Soru 11

Fecr-i Ati’den başka bir edebî gruba katılmamıştır. Onlardan farklı olarak ferdi konular yanında devrinin sosyal meselelerine ve millî ızdıraplara da açık bir sanatkârdır. Onun bugün de edebiyat tarihimizde mümtaz bir yere sahip olmasını sağlayan “Hisarlara Karşı”, “Hatip Diyor ki” gibi şiirleri Namık Kemal’deki gür sesin duyulduğu şiirlerdir.
Yukarıda söz edilen Fecr-i Âtî şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Haşim
B
Tahsin Nahit
C
Emin Bülent Serdaroğlu
D
Mehmet Behçet Yazar
E
Fazıl Ahmet Aykaç
Soru 12

Fecr-i Âtî sonrasında küçük hikâye, tiyatro tenkitleri, Batı edebiyatından yaptığı tiyatro tercüme ve aktarma oyunları ile tanınır. Fecr-i Âtî’den sonraki dili, terkipsiz ve kelime kadrosu itibarıyla Türkçenin tabii değişme ve gelişme çizgisine uygun olarak konuşma diline yakınlaşmıştır. Fecr-i Âtî’den başka herhangi bir topluluğa meyi etmemiş olan yazarın ikinci Gençlik (roman), Kaybolan Ses (piyes) eserleri arasındadır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B
izzet Melih Devrim
C
Mehmet Behçet Yazar
D
Şahabettin Süleyman
E
Ali Süha Delibaşı
Soru 13

Eserde, Sultan II. Abdülhamit devrinin ağırlığını yaşayan genç subay Nâşid’in, İstanbul’da nişanlısı Behire ile Batum’da tanıştığı bir Rus kızı Miliça arasında, hayatını birleştirmek arzusuyla muhtelif bakımlardan yaptığı mukayeseleri ve nihayet galip gelen milliyet hissiyle Behire’yi tercih edişi anlatılmaktadır.
Yukarıda söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eylül
B
Sermet
C
Tezat
D
Aşk-ı Memnu
E
intibah
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî şairlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Ahenkli, müzikal değeri yüksek şiir dili yakalamak istemeleri
B
Somut bir dünya kurmak istemeleri
C
Zarif ve nezîh olmaları
D
Renkli hayat sahnelerini, tabiat manzaralarını canlandırmaya çalışmaları
E
Hayallerinde daima hassasiyetin üst seviyesinde olmaları
Soru 15

Fecr-i Âtî’den başka bir edebî yönelişe katılmayan: sağlığında Fecr-i Âtî’nin “Halit Ziyası” olarak da değerlendirilen hikâye ve roman türünün en başarılı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemil Süleyman
B
Tahsin Nahit
C
Ahmet Haşim
D
Müfit Ratip
E
Ali Süha
Soru 16

İzzet Melih’in Pierre Loti’nin takdimiyle Fransızcaya çevrilen romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veda
B
Sermet
C
Hep O Şarkı
D
Neyyire
E
Sağanak
Soru 17

Yakup Kadri'nin sanatı ferdiyetçi çizgiden toplumcu çizgiye kaydırmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBMM’nin açılışı
B
Milli Mücadele
C
93 Harbi
D
Cumhuriyetin ilanı
E
Balkan Harpleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
Mevsim ve vakitlerin önemli yer tutması
B
Kafiyede şekil benzerliğine önem verilmesi
C
Hacim itibariyle genellikle kısa yazılması
D
Tema olarak aşk ve tabiatın tercih edilmesi
E
Serbest müstezat ve sone nazım biçimlerinin tercih edilmesi
Soru 19

Türk edebiyatında tabiatın en küçük ayrıntısına kadar şiire girmesi görüşünü ortaya atan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Tevfik Fikret
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Cenap Şahabettin
E
İbrahim Şinasi
Soru 20

Fecr-i Âtî şairlerinin sanat ve estetik anlayışlarını takip ettikleri, kendilerinden önceki iki büyük usta aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tevfik Fikret-Cenap Şahabettin
B
Abdülhak Hamid Tarhan-Recaizade Mahmut Ekrem
C
Namık Kemal-Ziya Paşa
D
İbrahim Şinasi-Ziya Paşa
E
Recaizade Mahmut Ekrem-Namık Kemal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x