II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II. Meşrutiyet Dönemi'nin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yayın çeşitliliğinin artması
B
Örgütlü toplum düzenine geçilmesi
C
Etnik temelli örgütlenmelerin başlaması
D
Kadın haklarının savunulmaya başlanması
E
Batı medeniyetlerinin örnek alınması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet'in ilanından sonra kurulan kadın derneklerinden biri değildir?

A
Tealî-i Nisvan Cemiyeti
B
Osmanlı Kadınları Terakkiperver Cemiyeti
C
Kadınlar Cemiyeti
D
Osmanlı Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniyesi
E
Esirgeme Derneği
Soru 3

1912 yılının ilk yarısından itibaren Türk edebiyatında genel kabul görmeye başlayan anlayış aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yeni Lisan ve Millî Edebiyat Hareketi
B
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati
C
Nesl-i Ati ve Fecr-i Ati
D
Nayiler ve Nesl-i Ati
E
Yeni Lisan ve Fecr-i Ati
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğu üyelerinden biri değildir?

A
Mehmet Rauf
B
Ahmet Haşim
C
Celal Sâhir
D
Emin Bülent
E
Tahsin Nahit
Soru 5

1889'da kurulan ve II. Meşrutiyet’in ilan edilmesine ön ayak olan cemiyet aşağıdakilerden hagisidir?

A
Osmanlı Maarif Cemiyeti
B
ittihat ve Terakki
C
Hilâl-i Ahmer
D
Hürriyet ve itilaf
E
Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî’nin teşekkülünü kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

A
Devrin her şeye politik bir gözlükle bakma alışkanlığına tepki olarak oluşması
B
Daha önceden aralarında devam eden beraberliğin olması
C
Halis edebiyat arayışlarının olması
D
Yerli bir edebiyat oluşturma isteklerinin olması
E
Batılı edebi mektepleri ve Edebiyat-ı Cedide'yi örnek alması
Soru 7

II. Meşrutiyet Dönemi'nde en cok ilgi gören edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mensur Şiir
B
Şiir
C
Hikâye
D
Tiyatro
E
Roman
Soru 8

Modern anlamda ilk edebiyat tarihçilerinden sayılan Şahabettin Süleyman ve Fuat Köprülü'nün “Edebiyat tarihini medeniyet tarihinin bir şubesi olarak değerlendirme” düşüncesini aldıkları Batılı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rene Welleck
B
Hyppolyte Taine
C
Madame Stael
D
Gustave Lanson
E
T.S. Eliot
Soru 9

Fecr-i Ati’nin değişen toplumsal koşullar karşısında ne durumda olduğuna dair Şehabettin Süleyman'ın kaleme aldığı ve birbirini tamamlayan yazıları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hesap Zamanı - Nihayet
B
Fecr-i Ati - Fecr-i Ati’nin Hali
C
Fecr-i Ati’nin Sonu - Ümit Yolu
D
Yeni Nesil - Fecr-i Ati
E
Bir Bilanço - Bataklıkta
Soru 10

Fecr-i Âtî karşısında varlık sınavına giren Nesl-i Âtî’nin hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batılı edebi akımları bütünüyle kavrayabilecek düzeye gelmek
B
Taklidi yıkıp, lisanın ahengiyle uyumlu millî ve yeni bir yol açmak
C
Fecr-i Ati ile bozulmaya başlayan Servet-i Fünun çizgisine geri dönmek
D
Yeni lisan gibi dili tasfiye edici görüşlere karşı çıkmak
E
Edebiyatın yönünü tamamen Batı'ya özellikle sembolizme yöneltmek
Soru 11

İzzet Melih Devrim’in, Sultan II. Abdülhamit devrinin ağırlığını yaşayan genç subay Nâşid’in, İstanbul’da nişanlısı Behire ile Batum’da tanıştığı bir Rus kızı Miliça arasındaki çatışmasını konu alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezat
B
Sermet
C
Yoksa
D
Kapattım Gönlümü
E
Ümit Yolu
Soru 12

Tekellüm? hikâyeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Novel diyalog olarak da bilinir.
B
Temsil edilebilme kabiliyetleri bulunmaktadır.
C
Rahatlıkla sahnelenebilir.
D
Karşılıklı konuşmalardan oluşur.
E
Asıl mesaj gösterme ile değil anlatma ile verilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti şiirinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Şiirin kelimelerle örülmüş bir musiki parçası olarak görülmesi
B
Daima ferdi konuların işlenmesi
C
Toplumsal faydanın ön plana alınması
D
Kelime kadrolarında seçici olunması
E
Şiirlerinde mevsim ve vaktin önemli bir yer tutması
Soru 14

1915-1921 yılları arasında bir suskunluk dönemine giren Ahmet Haşim'in, Türkçenin yaşadığı değişme ve gelişmeye ayak uyduran, yoğunluğu itibarıyla öz şiire örnek gösterilebilecek eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bize Göre
B
Göl Saatleri
C
Piyale
D
Şi'r-i Kamer
E
Şiir ve Tefekkür
Soru 15

Fecr-i Ati edebî topluluğu benimsediği sembolizm akımını aşağıdaki şairlerin hangisinden devralmıştır?

A
Cenap Şahabettin
B
Hüseyin Suat
C
Abdülhak Hamid
D
Beşir Fuat
E
Recaizade Ekrem
Soru 16

Ahmet Haşim'e göre, şiirin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum
B
Aşk
C
Tabiat
D
Kalp
E
Şuuraltı
Soru 17

Şahabettin Süleyman'ın fikirleri vaktinden önce gelişmiş, zeki insanları cemiyetin kabullenmediği tezini savunan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazar Düşkünleri
B
Bir Tecrübe
C
Dayak
D
Rıhtım
E
Hüseyin Veli Efendi
Soru 18

Ahmet Haşim ve Tahsin Nahiften sonra Fecr-i Ati şiirini temsil edebilecek üçüncü isim olarak kabul edilen “Erganun” kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamdullah Suphi Tanrıöver
B
Emin Bülent Serdaroğlu
C
Fazıl Ahmet Aykaç
D
Mehmet Behçet Yazar
E
Refik Halid Karay
Soru 19

Yakup Kadri’nin beslendiği asıl kaynak olan, Batılı pozitivist ve natüralistlerde sıkça rastlanan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Püritanizm
B
Fatalizm
C
idealizm
D
Agnostisizm
E
Parnasizm
Soru 20

Cemil Süleyman Alyanakoğlu'nun 1912'ye kadar yazdığı eserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eserlerinde yalın bir dil kullanmıştır.
B
O döneme kadar yazdığı hiçbir eseri kitap olarak basılmamıştır.
C
O döneme kadar sadece hikâye yazmıştır.
D
Eserlerinin edebi bir değeri yoktur.
E
Edebiyat-ı Cedide'nin etkisinde kalmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x