II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanat adlı şiirindeki Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken / Yazılmamış bir destan gibi Anadolumuz dizeleriyle Milli Edebiyat hareketinin poetikasını belirleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fazıl Hüsnü Dağlarca
B
Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Behçet Kemal Çağlar
D
Ziya Osman Saba
E
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Soru 2

Türklere güzel çağlarını, kutlu tarihlerini yeniden hatırlatmak için masallar ve efsaneler döneminden izler sunan Ziya Gökalp, milli edebiyatın da halk masallarından, efsanelerden doğacağına inanır. Şairin bu etkiyle Türk masallarını manzum hâlde yeniden yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ergenekon
B
Ergenekon’dan Çıkış
C
Altun Destan
D
Türeyiş
E
Bozkurt
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde Milli Edebiyat hareketinin öncüleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ziya Gökalp-Ömer Seyfettin-Ali Canip
B
Namık Kemal-Ziya Paşa-Ali Suavi
C
Şinasi-Namık Kemal-Ziya Paşa
D
Yakup Kadri-Halide Edip-Reşat Nuri
E
Tarık Buğra-Necip Fazıl-Mehmet Akif
Soru 4

Milli edebiyat döneminde çok çeşitli kuşaklardan sanatçılar bir araya gelmişlerdir. Yazın hayatına Edebiyat-ı Cedide’de başlayan Ahmet Hikmet yanında Fecr-i Ati Beyannamesinde imzalarına rastlanan ________ ve ________ gibi sanatçılar da sanatla ilgili yaklaşımlarını değiştirerek Yeni Lisan’ın teklif ettiği anlayışı benimsemişlerdir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Refik Halid-Yakup Kadri
B
Halide Edip-Şukufe Nihal
C
Müfit Ratip-Fazlı Necip
D
Reşat Nuri-Kemal Tahir
E
Kemal Tahir-Orhan Kemal
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri’nin Milli Mücadele ruhunun nasıl oluşması gerektiğini dile getirdiği romanlarından biri değildir?

A
Hep O Şarkı
B
Yaban
C
Sodom ve Gomore
D
Ankara
E
Kiralık Konak
Soru 6

“Dilde, fikirde, işte birlik” sloganı ve Kırım’da çıkardığı Tercüman gazetesindeki milliyetçi düşünceleri dile getiren görüşleriyle Türk milliyetçiliğinin gelişimine katkıda bulunan kültür adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Samim
B
Ziya Gökalp
C
Yusuf Akçura
D
Ahmet Ağaoğlu
E
İsmail Gaspıralı
Soru 7

Önceleri Muallim Naci, Tevfik Fikret gibi şairlerin etkisinde olmasına rağmen daha sonra Yeni Lisan hareketi ile birlikte şiir anlayışını değiştiren Ali Canip’in hecenin değişik kalıplarını bir arada kullandığı ve hece vezninin ilk başarılı örneği olarak gösterilen şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaval
B
Sanat
C
Turan
D
Ardında
E
Çoban Türküleri
Soru 8

1921-1923 tarihleri arasında 42 sayı çıkıp milli edebiyat anlayışını Milli Mücadele günlerinde müdafaa eden ve değişik yaş gruplarından kalabalık bir sanatçı kadrosuna sahip önemli bir dergidir. Yazarları arasında Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Yakup Kadri başı çeker.
Yukarıdaki parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şair Mecmuası
B
Yeni Ufuklar
C
Yeditepe
D
Şair Nedim
E
Dergâh
Soru 9

Ziya Gökalp’ın şiirleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sembolik anlatımlara başvurur.
B
Vatan teması sık kullandığı temalardandır.
C
Şiirde içerikten çok biçime önem verir.
D
Türk mitolojisinden yararlanır.
E
Uzak Türk tarihi temalarından biridir.
Soru 10

II. Meşrutiyet Dönemi kültür hayatının önemli özelliklerinden biri de mizah dergilerinin sayılarındaki ciddi artıştır. Bu sahada dönemin en ünlü kalemi olan Refik Halid Karay’ın çıkardığı mizah dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zuhuri
B
Aydede
C
Züğürt
D
Gırgır
E
Zevzek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
Maddeden uzak beşeri aşkın sık kullanılan temalardan olması
B
Şiirlerin hacim itibarıyla genellikle kısa olması
C
Serbest müstezat ve sonenin daha çok tercih edilmesi
D
Daha önceki dönemlerden gelen nazım biçimlerinin kullanılmaması
E
Tabiatın en sık kullanılan temalardan olması
Soru 12

Türk edebiyatının tarihsel gelişimi düşünüldüğünde Cumhuriyet edebiyatının ilk yıllarında milli edebiyat ve yeni lisan anlayışının şiirdeki sesini temsil eden ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fecr-i Ati
B
Garip Şiiri
C
Nayiler
D
Beş Hececiler
E
II. Yeni Şiiri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisancıların dilde sadeleşme adına teklif ettikleri maddelerden biridir?

A
Terkipler Arabî ve Farsî kurallara göre yapılacak.
B
Arapça cem edatları kullanılmaya devam edilecek.
C
Arapça ve Farsça gramer kurallarına uymayan terkipler uygun hâle getirilecek.
D
Fevkalade, darbımesel gibi klişe olanlar dışında bütün terkipler atılacak.
E
“Eya, ecil, men” gibi çok kullanılan edatlar dilimizi zenginleştirmeye devam edecek.
Soru 14

İzzet Melih, sanat anlayışını ortaya koyan bir metinde “hüsn ve sanatın kudsiyeti” ifadelerini kullanır.
Bu ifadeler sanatçının mensubu olduğu Fecr-i Ati topluluğunun hangi estetik anlayışına işaret etmektedir?

A
Sanat bir araçtır.
B
Sanat topluma yön vermelidir.
C
Sanat muhteremdir.
D
Sanat ideolojik olmalıdır.
E
Sanat toplum içindir.
Soru 15

“Milli Edebiyat Meselesi” başlıklı bir yazı ile milli edebiyat yerine “İbdai edebiyat” diye yeni bir isim teklif eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kenan Hulusi
B
Ziya Gökalp
C
Yaşar Nabi
D
Ömer Seyfettin
E
Ali Canip
Soru 16

1894’ten itibaren “Türk Gazetesidir” sloganıyla yayımlanmaya başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabah
B
Malumat
C
ibret
D
Hürriyet
E
ikdam
Soru 17

Fecr-i Ati’nin kuruluşuyla sonuçlanan ilk toplantının başkanlığını yapan ve bu toplantı da hareketin isminin de Fecr-i Ati olmasını teklif eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamdullah Suphi
B
Faik Ali
C
Halide Edip
D
Selanikli Fazlı Necip
E
Refik Halid
Soru 18

Ahmet Mithat Efendi’nin vefatından önce 1910’da yayımlanan, devrin estetik değerlerinin gerisinde kalmasına rağmen içeriği ile yine de dikkat çeken son romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürdane Hanım
B
Haşan Mellah
C
Müşahedat
D
Jöntürk
E
Felatun Beyle Rakım Efendi
Soru 19

Ömer Seyfettin’in hikâyeciliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kahramanlarını basit ve sıradan insanlardan seçer.
B
Teknik olarak Çehov tarzı hikâyeciliği benimsemiştir.
C
Günlük ve sıradan olaylardan konularını seçer.
D
Kısa hikâye onunla önemli bir merhale kaydetmiştir.
E
Didaktiktir ve tezli hikayeler yazar.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat döneminde şiirin roman ve hikâyeye göre daha geniş halk kitlelerine yayılmasının sebeplerinden biri değildir?

A
Etkili bir anlatıma sahip olması
B
Şiirin yoğunlaşma sanatı olması
C
Şiirin aruzla da yazılıyor olması
D
Hafızada kalıcı olması
E
Ezberlenerek de aktarılabilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x