İktisada Giriş 2 2015-2016 Final Sınavı

İktisada Giriş 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?

A
Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
B
Kiralar + vergiler
C
Sermaye mallarının maliyeti + vergiler
D
Finansal sermayenin maliyeti + reel maliyet
E
Finansal sermayenin maliyeti + vergiler
Soru 2

Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?

A
Optimum faktör maliyeti
B
Marjinal faktör maliyeti
C
Marjinal tüketim eğilimi
D
Marjinal ürün hasılatı
E
Optimum maliyet katsayısı
Soru 3

GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Üretim, tüketim
B
Gelir, tasarruf
C
Gelir, üretim, ithalat
D
Tasarruf, yatırım
E
Gelir, üretim, harcama
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?

A
Dış ekonomik ilişkiler
B
Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi
C
Tüketici faydası
D
işsizlik ve istihdam
E
Ekonomik büyüme
Soru 5

Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?

A
Mal para
B
Fiyat para
C
Swap
D
Hedging
E
Pahalı para
Soru 6

Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?

A
Parasal etki süreci
B
Kemer sıkma politikası
C
Sıkı para politikası
D
Parasal geçiş mekanizması
E
Gevşek para politikası
Soru 7

Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?

A
Parasal maliyet
B
işlem maliyeti
C
Ayni maliyet
D
Reel maliyet
E
Para dışı maliyet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?

A
AE = C + I
B
AE = Y + C + I
C
AE = C + S
D
AE = I + S
E
AE = Y-S
Soru 9

Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?

A
Hedging
B
Marjinal değişim
C
Arbitraj
D
Gelir etkisi
E
Çarpan
Soru 10

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?

A
0,33
B
2,2
C
4
D
5
E
5,5
Soru 11

Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?

A
Forward
B
Swap
C
Portföy
D
Hedging
E
Arbitraj
Soru 12

Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Resesyon
C
Revalüasyon
D
Devalüasyon
E
Hedging
Soru 13

Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A
Deflasyon
B
Revalüasyon
C
Optimizasyon
D
Devalüasyon
E
Stagflasyon
Soru 14

Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?

A
Hedging
B
Forward işlemi
C
Arbitraj
D
Kotasyon
E
Sterilizasyon
Soru 15

Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?

A
Toplam talep eğrisi
B
Toplam arz eğrisi
C
Arbitraj eğrisi
D
Toplam tasarruf eğrisi
E
Marjinal tüketim eğrisi
Soru 16

Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?

A
Senyoraj
B
Arbitraj
C
Hedging
D
Swap
E
Damping
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?

A
Net ihracat
B
Yatırım
C
Kamu harcamaları
D
Vergi
E
Tüketim
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Emek dışı girdi fiyatları
B
Ücret oranları
C
Verimlilikteki volatalite
D
Talep şokları
E
Arz şokları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?

A
ilke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi
B
Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması
C
Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
D
Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
E
ilke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?

A
Sıkı para politikası
B
Kamu gelirinin artırılması
C
Sübvansiyonların artırılması
D
Kamu açığının azaltılması
E
Devalüasyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x