İktisada Giriş 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İktisada Giriş 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?

A
Optimum faktör maliyeti
B
Marjinal faktör maliyeti
C
Marjinal tüketim eğilimi
D
Marjinal ürün hasılatı
E
Optimum maliyet katsayısı
Soru 2

Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katma çıkar?

A
7
B
8
C
9
D
10
E
12
Soru 3

Iktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı bir vergi türüdür.
B
Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır.
C
Bir malın piyasa değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır.
D
Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır.
E
Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?

A
Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
B
Kiralar + vergiler
C
Sermaye mallarının maliyeti + vergiler
D
Finansal sermayenin maliyeti + reel maliyet
E
Finansal sermayenin maliyeti + vergiler
Soru 5

Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?

A
Optimum emek değeri
B
Marjinal faktör maliyeti
C
Marjinal tüketim eğilimi
D
Marjinal ürün hasılası
E
Optimum hasıla katsayısı
Soru 6

XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?

A
istihdam
B
Enerji
C
Globalleşme
D
Bilgi
E
Dışa açılma
Soru 7

Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?

A
Harcama çarpanı
B
Tüketim çarpanı
C
Ortalama tüketim eğilimi
D
Marjinal tüketim eğilimi
E
Gelire bağlı tüketim harcamaları
Soru 8

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?

A
Deflasyon
B
Enflasyon
C
Damping
D
Konvertibilite
E
Stagflasyon
Soru 9

Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?

A
Gelir ve ithalat
B
Tüketim ve Yatırım
C
Gelir ve Harcama
D
Gelir ve Yatırım
E
Tüketim ve Tasarruf
Soru 10

Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?

A
Yalnız ithal malları hesaba katmak
B
Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
C
Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
D
Yalnız ara malları hesaba katmak
E
Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmak
Soru 11

Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?

A
Forward
B
Hedging
C
Portföy
D
Swap
E
Arbitraj
Soru 12

İkiz açık ne demektir?

A
Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
B
Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
C
Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
D
Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.
E
Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
Soru 13

Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?

A
Para dışı maliyet
B
Reel maliyet
C
Parasal maliyet
D
işlem maliyeti
E
Ayni maliyet
Soru 14

Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?

A
Swap
B
Efektif
C
Pahalı para
D
Ufaklık para
E
Mal para
Soru 15

Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?

A
Forward işlemi
B
Sterilizasyon
C
Arbitraj
D
Kotasyon
E
Hedging
Soru 16

Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?

A
Çarpan
B
Marjinal değişim
C
Gelir etkisi
D
Arbitraj
E
Hedging
Soru 17

Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?

A
Toplam tasarruf eğrisi
B
Arbitraj eğrisi
C
Toplam talep eğrisi
D
Marjinal tüketim eğrisi
E
Toplam arz eğrisi
Soru 18

Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A
Devalüasyon
B
Optimizasyon
C
Deflasyon
D
Stagflasyon
E
Revalüasyon
Soru 19

Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?

A
Senyoraj
B
Arbitraj
C
Hedging
D
Swap
E
Damping
Soru 20

Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?

A
Ödünleşim
B
Optimizasyon
C
Damping
D
Maksimizasyon
E
Konvertibilite
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x