İktisada Giriş 2 2015-2016 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İktisadın sosyal bir bilim olarak ortaya çıkışı kaçıncı yüzyılda olmuştur?

A
18
B
17
C
16
D
15
E
14
Soru 2

Bırakınız yapsınlar - Bırakınız geçsinler felsefesi aşağıdaki iktisadi ekollerden hangisi tarafından savunulmuştur?

A
Klasik
B
Sürrealist
C
Keynesyen
D
Marksist
E
Merkantalist
Soru 3

Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?

A
Döviz arbitrajı
B
Nominal döviz kuru
C
Satın alma gücü paritesi
D
Yurtdışı fiyat endeksi
E
Yurtiçi fiyat endeksi
Soru 4

Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konjonktürel işsizlik
B
Gizli işsizlik
C
Mevsimlik işsizlik
D
Yapısal işsizlik
E
Friksiyonel işsizlik
Soru 5

İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Büyüme
B
Rant
C
Teknoloji
D
Emek
E
Sermaye
Soru 6

Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?

A
Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmak
B
Yalnız ara mallarını hesaba katmak
C
Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
D
Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
E
Yalnız ithal mallarını hesaba katmak
Soru 7

Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?

A
Nihai mal
B
Dayanıksız mal
C
Serbest mal
D
Ara malı
E
Tamamlayıcı mal
Soru 8

Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?

A
Aşırı emek talebi
B
Aşırı istihdam
C
Eksik istihdam
D
Talep fazlalığı
E
Emek arzı eksiği
Soru 9

Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A
Net ihracat
B
Yatırım harcamaları
C
Tüketim harcamaları
D
Vergiler
E
Kamu harcamaları
Soru 10

Iktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır.
B
Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır.
C
Bir malın piyasa değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır.
D
Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir.
E
Dolaylı bir vergi türüdür.
Soru 11

Bir ekonomik birimin sahip olduğu varlıklarının toplamından, borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen miktara ne ad verilir?

A
Servet
B
Sahip olunan reel varlıklar
C
Senyoraj
D
Sahip olunan finansal varlıklar
E
Sahip olunan cari varlıklar
Soru 12

Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?

A
Optimum emek değeri
B
Marjinal faktör maliyeti
C
Marjinal tüketim eğilimi
D
Marjinal ürün hasılası
E
Optimum hasıla katsayısı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?

A
Faiz oranı + vade uzunluğu
B
Nominal faiz oranı - enflasyon oranı
C
Nominal faiz oranı + vergi oranı
D
Faiz oranı + para miktarı
E
Nominal faiz oranı - vergi oranı
Soru 14

Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?

A
Leontief Paradoksu
B
Pareto Optimumu
C
Gresham Yasası
D
Okun Yasası
E
Say Yasası
Soru 15

Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 16

Ödünleşim kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi borcunun kapatılmasıdır.
B
Borçların ödenmesidir.
C
Üretilen son birimin maliyetinin sıfı banmasıdır.
D
Iktisadi aktörlerin uzlaşmasıdır.
E
Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğudur.
Soru 17

Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Yatırımcıların ödediği vergileri
B
Görünen yatırımları
C
Sermaye stokunda bir dönemden diğerine gerçekleşen artışı
D
Kârlı yatırımları
E
Özel sektör yatırımlarını
Soru 18

Cari fiyatlar ile hesaplanan GSYH'nın sağlıklı sonuç vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mal ve hizmet kalitesini dikkate almaması
B
Üretilen mal ve hizmet miktarını dikkate almaması
C
Yıldan yıla fiyatlardaki değişmeyi de içermesi
D
Fiyat artışlarından arındırılmış olması
E
Kullanılan üretim faktörü miktarlarını dikkate almaması
Soru 19

Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?

A
Optimum faktör maliyeti
B
Marjinal ürün hasılatı
C
Marjinal faktör maliyeti
D
Marjinal tüketim eğilimi
E
Optimum maliyet katsayısı
Soru 20

Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?

A
Tüketim çarpanı
B
Gelire bağlı tüketim harcamaları
C
Ortalama tüketim eğilimi
D
Marjinal tüketim eğilimi
E
Harcama çarpanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x