İktisada Giriş 2 2016-2017 Final Sınavı

İktisada Giriş 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nominal faiz oranından, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranı çıkarıldıktan sonra elde edilen faiz oranına ne ad verilir?

A
Brüt faiz oranı
B
Toplam faiz oranı
C
Reel faiz oranı
D
Optimum faiz oranı
E
Arbitraj faiz oranı
Soru 2

İktisadın sosyal bir bilim olarak ortaya çıkışı kaçıncı yüzyılda olmuştur?

A
18.
B
17.
C
16.
D
15.
E
14.
Soru 3

Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?

A
Pareto Optimumu
B
Say Yasası
C
Gresham Yasası
D
Leontief Paradoksu
E
Okun Yasası
Soru 4

Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?

A
Safi milli hasıla
B
Gayri safi yurtiçi hasıla
C
Milli gelir
D
Arbitraj geliri
E
Harcanabilir gelir
Soru 5

İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
B
Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
C
Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
D
Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.
E
Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
Soru 6

Ticari bankaların her bir TL'lik rezervden yaratmış olduğu para miktarına ne ad verilir?

A
Para arbitrajı
B
Para çarpanı
C
Para marjı
D
Rezerv esnekliği
E
Senyoraj
Soru 7

Reeskont faiz oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diğer bankaların merkez bankasındaki mevduatlarıdır.
B
Merkez bankasının sistem içindeki bankalara kredi açma durumunda uyguladığı faiz oranıdır.
C
Merkez bankasının diğer bankalara koyduğu mevduat sınırıdır.
D
El değiştiren bonoların ıskonto oranıdır.
E
Bankaların senet ıskontosuna uyguladığı faiz oranıdır.
Soru 8

Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Gelir etkisi
C
Çarpan
D
Marjinal değişim
E
Hedging
Soru 9

Kamunun yer aldığı bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0,25 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaçtır?

A
7
B
6,5
C
5
D
4
E
3,4
Soru 10

Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?

A
işlem maliyeti
B
Arbitraj maliyeti
C
Marjinal maliyet
D
Fırsat maliyeti
E
Ortalama maliyet
Soru 11

Para yetkililerinin ya da hükümetin döviz fiyatını artırmasına ne ad verilir?

A
Revalüasyon
B
Devalüasyon
C
Stagflasyon
D
Konvertibilite
E
Swap
Soru 12

Atıl rezervlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bankaların zorunlu rezervler dışında ellerinde tuttukları rezervlerdir.
B
Şahısların ellerinde tuttukları rezervlerdir.
C
Merkez bankasında boş duran rezervlerdir.
D
Bankaların yurt dışındaki şubelerinde tuttukları rezervlerdir.
E
Firmaların ellerinde tuttukları rezervlerdir.
Soru 13

Günümüzde emek gücü yüzde kaç oranında istihdam edildiğinde, ekonomide tam istihdamın gerçekleştiği kabul edilir?

A
81
B
85
C
90
D
94
E
98
Soru 14

Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkez bankasının otonom olmasıdır.
B
Devletin, merkez bankası üzerindeki otoritesidir.
C
Devletin, borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir.
D
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farktır.
E
Faiz oranlarında yaşanan beklenmedik düşüştür.
Soru 15

Çok kısa dönemde toplam arz eğrisinin şekli nasıldır?

A
Başlangıçta diktir sonra yatay olur.
B
Dirsekli eğridir.
C
Başlangıçta yataydır sonra dikleşir.
D
Tamamen diktir.
E
Tamamen yataydır.
Soru 16

IMF Tipi İstikrar Programları'nın uygulanmasını gerekli kılan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
işsizliğin artması
B
Üretimin düşmesi
C
Durgunluğun ortaya çıkması
D
Enflasyonun artması
E
Dış ödemeler dengesinde açıkların ortaya çıkması
Soru 17

Toplam talep eğrisinin eğimini etkileyen döviz kuru etkisi, aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?

A
Fiyat düzeyi ile net ihracat
B
Döviz kuru ile ithalat
C
Faiz oranı ile net ihracat
D
Verimlilik ile net ihracat
E
Para değeri ile talep
Soru 18

Toplam arzı belirleyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Pazarlama koşulları, teknoloji ve zevkler-tercihler
B
Talebin gelir esnekliği ve kaynak fiyatları
C
Kaynak fiyatları, teknoloji ve beklentiler
D
Talebin gelir esnekliği, kaynak fiyatları ve beklentiler
E
Talebin gelir esnekliği ve beklentiler
Soru 19

Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Hedging
C
Kotasyon
D
Forward işlemi
E
Sterilizasyon
Soru 20

Firmaların ürünlerine ait fiyatların, piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapışkan Ücret Teorisi
B
Faktör Yoğunluğu Teorisi
C
Yapışkan Fiyat Teorisi
D
Maliyet Esnekliği Teorisi
E
Yanlış Algı Teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x