İktisada Giriş 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

İktisada Giriş 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?

A
Senyoraj açığı
B
Aşırı istihdam
C
Eksik istihdam
D
Arbitraj fazlası
E
Talep fazlalığı
Soru 2

Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?

A
Değişken tüketim harcamaları
B
Optimum tüketim harcamaları
C
Marjinal tüketim harcamaları
D
Ortalama tüketim harcamaları
E
Otonom tüketim harcamaları
Soru 3

İş gücüne yeni katılanları ve işinden çıkarılanları ya da yeni iş arayanları kapsayan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal işsizlik
B
Konjonktürel işsizlik
C
Friksiyonel işsizlik
D
Gayri iradi işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 4

Iktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir malın piyasa değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır.
B
Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır.
C
Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır.
D
Dolaylı bir vergi türüdür.
E
Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir.
Soru 5

Ödünleşim kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borçların ertelenmesidir.
B
iktisadi aktörlerin uzlaşmasıdır.
C
Üretilen son birimin maliyetinin sıfı rlanmasıdır.
D
Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğudur.
E
Vergi borcunun kapatılmasıdır.
Soru 6

Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?

A
7
B
8
C
9
D
10
E
12
Soru 7

Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?

A
Tamamlayıcı mal
B
Dayanıksız mal
C
Nihai mal
D
Serbest mal
E
Ara malı
Soru 8

Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?

A
Marjinal ürün hasılası
B
Marjinal tüketim eğilimi
C
Optimum emek değeri
D
Optimum hasıla katsayısı
E
Marjinal faktör maliyeti
Soru 9

XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?

A
istihdam
B
Bilgi
C
Globalleşme
D
Dışa açılma
E
Enerji
Soru 10

İnsani Gelişme Endeksi, aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
Dünya Ticaret Örgütü
B
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
C
Dünya Bankası
D
Uluslararası iş Örgütü
E
Ekonomik işbirliği Teşkilatı
Soru 11

Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?

A
Ortalama çarpan
B
Minimum çarpan
C
Marjinal bütçe çarpanı
D
Optimum çarpan
E
Denk bütçe çarpanı
Soru 12

Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?

A
Swap
B
Portföy
C
Forward
D
Hedging
E
Arbitraj
Soru 13

Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?

A
Mal para
B
Pahalı para
C
Hedging
D
Fiyat para
E
Swap
Soru 14

Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?

A
Likidite
B
Swap
C
Hedging
D
Arbitraj
E
Marjinalite
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?

A
AE = Y - S
B
AE = I + S
C
AE = C + I
D
AE = G + C + I
E
AE = C + S
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Arz şokları
B
Verimlilikteki volatalite
C
Talep şokları
D
Ücret oranları
E
Emek dışı girdi fiyatları
Soru 17

Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Swap
C
Hedging
D
Damping
E
Senyoraj
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kamunun olduğu ve dışa açık bir ekonomide toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?

A
Kamu harcamaları
B
Net ihracat
C
Yatırım
D
Vergi
E
Tüketim
Soru 19

Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mal ve hizmetlerin toplam fiyatlarının toplam vergi gelirine oranıdır.
B
Belirli bir zaman döneminde ekonomide ithalat için yapılan ödemelerin toplamıdır.
C
Belirli bir zaman döneminde ekonomideki kira gelirlerinin toplamıdır.
D
Belirli bir zaman dönemi boyunca ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamıdır.
E
insanların ellerinde tutukları servetleridir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?

A
Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması
B
Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
C
Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
D
ilke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi
E
ilke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x